Avinor vil bygge ny flyplass i Bodø: – Dette har vi aldri gjort før

Hvis Avinor får det som de vil, kan en helt ny flyplass stå klar i 2025.

ny by ny flyplass

– I dag skrives det historie for Bodø og Nordland, sier tidligere Bodø-ordfører og nå regiondirektør for NHO i Nordland, Ole-Henrik Hjartøy.

Ole Henrik Hjartøy, ordføer i Bodø

Ole-Henrik Hjartøy er fornøyd.

Foto: NRK

Avinor ber samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om å flytte Bodø lufthavn. I etatens forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) peker de på at Forsvaret uansett skal flytte fra lufthavnen, og at rullebanen fra 1952 er i dårlig stand.

«Det anbefales å bygge ny lufthavn i Bodø. De samfunnsmessige konsekvensene er svært positive», heter det i forslaget.

– Dette gir en mulighet for å flytte hele lufthavnen ut til sjøkanten mot sør, mens nordsiden av Bodø-halvøya utnyttes til byutvikling, står det videre.

Etatene sier de regner med at flyttingen kan finansieres gjennom salg av den gamle lufthavnen.

– Dagens anbefaling viser at dette er et svært godt prosjekt, det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og det kan skape store merverdier, sier Hjartøy.

Lønnsomt prosjekt

Han mener prosjektet ikke vil stå i konkurranse med andre, lignende prosjekter i Nordland.

– Det er fordi ny flyplass i Bodø vil bli finansiert gjennom de merverdiene som skapes. Nå skal det gjøres en jobb for å finne en finansieringsløsning for hvordan det skal gjøres rent teknisk.

Godt prosjekt

Seniorrådgiver Jon Inge Lian i Avinor forteller at det å flytte en flyplass noen kilometer for å få frigitt byarealer på denne måten, er noe man aldri har gjort tidligere.

– Vi sier at det må gjøres noe med rullebanen innen 10 år. Da har man et beslutningsvindu nå hvis man vil flytte lufthavnen og benytte det gamle flyplass- og militærområdet til byutvikling, sier Lian.

Nå gjenstår bare finansieringen, mellom 2 og 2,5 milliarder må på bordet før dette prosjektet kan bli en realitet. Og Lian tror en ny flyplass vil gi store fordeler for byen.

Også Avinor-sjef Dag Falk-Petersen sier at dette er et godt prosjekt for Bodø.

– Bodø finansieres i stor grad av at det skapes nye verdier når store arealer blir ledige. Forutsetning er at Forsvaret rydder opp. De som forlater må rydde opp, slik at området kan benytte fritt i fremtiden.

Tror på enighet

Hjartøy er sikker på at Avinor og Forsvaret kommer til enighet.

– Dette er et såpass bra prosjekt, at jeg er sikker på at de kommer til en god løsning. Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse for Bodø lufthavn. som viser at Bodø lufthavn også vil være samfunnsøkonomisk lønnsom uavhengig av merverdiene.

– Når kan ny flyplass i Bodø stå ferdig?

– Det er ingen grunn til at denne flyplassen ikke skal stå ferdig om fem-seks år.

Lian i Avinor sier på sin side dette avhenger av hvor rask politisk avklaring man får, og hvor fort Forsvaret forlater Bodø.

– Vi har regnet 2025 som et åpningstidspunkt i våre beregninger.