Hopp til innhold

Vil bygge helt nye tunneler gjennom Sørfold

«Gruvesjakter», kaller yrkessjåførene de 16 trange, smale og mørke tunnelene på E6 nord for Fauske. Nå vil Statens vegvesen bygge helt nye tunneler i Sørfold. Men det kan ta sin tid.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

500 norske tunneler innfrir ikke EU-kravene til sikkerhet. Flere av disse ligger på E6 i nordlandskommunen Sørfold og Hamarøy. I april ble NRK med melkebilsjåfør Bjørnar Solvoll på tur gjennom de 16 smale, mørke og trange tunnelene i de to kommunene.

– Her vil jeg helst slippe å møte andre kjøretøy. Det går på sikkerheten løs. Flere tunneler er har en veibredde på under fem meter, og har derfor ikke midtstripe. Når du møter et annet vogntog må farta senkes til 40- kilometer i timen. Da tar det sin tid å komme gjennom 16 tunneler, sa Solvoll til NRK.no.

Kjører midt i veien

Frykten er å møte på sjåfører som ikke er kjent med forholdene.

– Flere av oss har møtt på utenlandske vogntogsjåfører som ikke har kjørt på disse veiene før. De kjører gjerne midt i veien og kommer i stor fart. Da har du ingen plass å gjøre av deg.

De 16 tunnelene i Sørfold alene er uten omkjøringsmulighet. I dag er en lang omkjøring via Sverige eneste alternativ til E6 gjennom denne delen av Nordland.

Vil bygge splitter nye tunneler

I dag kom nyheten om at vegvesenet vil oppgradering av totalt 200 tunneler på landsbasis, til en total kostnad på 8 milliarder kroner. Tunnelene på E6 gjennom Sørfold nord for Fauske er imidlertid ikke med på lista.

  • Se bilder av Statens vegvesens planer for Sørfold nederst i saken

– Årsaken er at tunnelene i Sørfold handler om så mye mer enn sikkerhet. Å oppfylle sikkerhetsforskriftene for eksisterende tunneler vil koste rundt 1 milliard kroner, uten at framkommeligheten blir bedre, regionvegsjef Thorbjørn Naimak til NRK.no.

I Sørfolk haster det er også nødvendig å gjøre noe med selve tunnelprofilene både i høyde og bredde.

– Statens vegvesen anbefaler å bygge nye tunneler på E6 gjennom Sørfold til erstatning for dagens tunneler, sier Naimak.

Det er i dag 14 tunneller i Sørfold og to i Hamarøy. Det er ikke sikkert at samtlige skal fornyes.

– Når vi nå skal planlegge ei ny strekning, blir det sannsynligvis færre tunneller. Og de kam bli lengre. Vi vurderer også bruer på deler av strekningen, sier Naimak.

Fire milliarder

Ifølge Vegvesenet kan de nye tunnelene i hovedsak bygges ved siden av de eksisterende, eller ved at E6 flyttes på den nordlige delen av strekningen.

En slik omlegging omfatter en 850 meter lang bru over Leirfjorden og en opprusting av den tidligere E6-traseen mellom Bonåsjøen og Mørsvikbotn. Dette vil redusere lengden på E6 gjennom Sørfold med om lag åtte kilometer, samtidig som flere kilometer med sterk stigning unngås. Dette alternativet er kostnadsberegnet til vel fire milliarder kroner.

Tidshorisonten på dette gigantprosjetket avhenger av bevilgningene fra myndighetene.

– Vi anbefaler at bygging av nye tunneler innarbeides i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027, og at saken tas opp til politisk behandling i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan. Planleggingstiden er beregnet til fire til fem år, noe som betyr at byggestart tidligst kan skje i 2018, sier Naimak.

Frist til 2019

Smale tunneler i Sørfold. E6

– Tunnelene gjennom Sørfold er altfor smale og lave. Det går på sikkerheten løs. Når to vogntog møtes må vi stanse helt opp, sier Bjørnar Solvoll.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Opp mot 500 tunneler på de norske hovedveiene er i så dårlig stand at de ikke innfrir EUs nye krav til sikkerhet.

EU har gitt Norge frist for å utbedre tunnelene innen 2019. Dette går blant annet på muliheten til å varsle via telefon ved en ulykke eller brann inne i en tunell.

Men det som koster virkelig mye er å utvide tunellene i høyede og bredde, slik at de får en moderne standard. Og her har regjeringen satt av mer enn knapt halvparten av pengene Vegvesenet sier de trenger for å gjøre jobben.

Regjeringen har satt av ni milliarder kroner i Nasjonal transportplan i kommende periode til tunnelopprusting for å møte kravene fra EU. Vegvesenet mener det vil koste minst 20 milliarder kroner å gjøre alt som kreves.

Tunnelsikkerhetsforskriften for riksvegnettet stiller krav til sikkerhetsutrustning. De skal innfris innen 2019.

Smale tunneler i Sørfold. E6

TRANGT: I Sørfold er problemet at tunnelene er smale, lave, og mørke. De er også dårlig asfaltert og har ustabil mobildekning.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Store prosjekter som har anleggsstart i 2014-2017:

  • E6 Helgeland Nordland
  • Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset

Store prosjekter som åpner i 2014-2017:

  • E10 Solbjørnneset – Hamnøy Nordland
  • E6 Hålogalandsbrua, inkl E10 Trældal - Lerivik Nordland
Kart over tunnelene i Sørfold og Hamarøy

Her er de eksisterende tunnelen gjennom Sørfold.

Foto: Statens vegvesen
Mulige større omlegginger

Mulige større omlegginger av E6 i Sørfold.

Foto: Statens vegvesen