Hopp til innhold

Vegvesenet vil skrote 16 tunneler på E6

Statens vegvesen setter nå i gang arbeidet for å finne ut hvordan de kan gjøre E6 gjennom Sørfold tryggere. – Det blir dyrt, sier prosjektlederen.

Smale tunneler i Sørfold. E6

Tunnelene i Sørfold kalles for gruvesjakter av yrkessjåfører. Nå skal de 16 tunnelene erstattes med nye løsninger.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Nye E6 gjennom Sørfold

Kart over de ulike løsningene som vegvesenet nå ser på.

Foto: Statens vegvesen

Tunnelene på strekningen er ikke trygge nok i dag og vegvesenet har anbefalt at det bygges helt nye tunneler.

– Alle som har kjørt i Sørfold, har erfart at tunnelene er smale, lave og mørke. Dette har konsekvenser for fremkommeligheten. Vogntog må ofte helt ned i gåfart fordi de er redd for å komme borti fjellveggen, sier prosjektleder Jørn Sørvik i Statens vegvesen.

NRK har tidligere skrevet at 500 norske tunneler ikke innfrir EU-kravene til sikkerhet. «Gruvesjakter», kaller yrkessjåførene de 16 trange, smale og mørke tunnelene på E6 nord for Fauske.

– Om sommeren når E6 er full av bobiler, må vi stoppe helt opp mot 50 ganger på denne strekninga, sa langtransportsjåfør Bjørnar Solvoll til NRK.

Nå har Statens vegvesen vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.

Vil bygge nytt

Prosjektet gjelder den 75 kilometer lange strekningen mellom Fauske og Mørksvik, hvor bilister og yrkessjåfører nå møter hele 16 tunneler.

Dagens tunneler tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og har betydelige standardmangler.

– Hvis vi skal utbedre de eksisterende tunnelene til et tilfredsstillende nivå, så må utvide bredden og høyden på tunnelen og stenge for trafikk under utbedringen, sier Sørvik.

Løsningen blir da å bygge to fergestrekninger med fire fergeleier for å håndtere trafikken, men det blir like dyrt eller dyrere enn å bygge en helt ny trasé med nye tunneler.

– Det er så dyrt at det kan være like lurt å bygge nye tunneler. Da løser man også andre utfordringer knyttet til stigning og kurver i tunnelene.

Ser på tre løsninger

Prosjektleder Jørn Sørvik i Statens vegvesen

Prosjektleder Jørn Sørvik i Statens vegvesen.

Foto: Einar Breivik / NRK

Ett alternativ er at det bygges nye tunneler parallelt med de eksisterende. Et annet alternativ er å erstatte dagens veg med en 17 kilometer lang tunnel mellom Nordfjord og Sørfjordmo, mens det tredje alternativet innebærer at det bygges ny bru over Leirfjorden og ny vegtrase mellom Bonnåsjøen og Mørsvikbotn.

– Nå er det gitt klarsignal for at vi skal planlegge nye løsninger. Dette skal være klart for byggestart i 2018. På deler av strekningen vil det være aktuelt å la trafikken gå på den gamle veien, mens det bygges nye tunneler uavhengig av de gamle.

Sikring av tunneler er hovedsatsingen i Statens vegvesens forslag til handlingsprogram 2014–2017 ble lagt fram for ett år siden. Planen omfatter oppgradering av totalt 200 tunneler på landsbasis, til en total kostnad på 8 milliarder kroner.

– Det kommer nye sikkerhetsforskrifter for tunneler som trer i kraft fra 2019. Innen den tid må vi ha en løsning på hva vi gjør med disse tunnelene. Vår målsetting er byggestart i 2018 og nye tunneler i 2023, sier Sørvik til NRK.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Statens vegvesen har vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.

Jørn Sørvik viser frem Statens vegvesen sine planer for E6 i Sørfold.

Vil koste over fem milliarder

Sikkerhet og standard på tunnelene, redusert risiko, bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader skal stå sentralt i utredningen.

– Dette er et prosjekt i mangemilliardær-klassen. Det vil ligge på rundt fem milliarder, sier Sørvik.

I tillegg til å beregne de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene av de ulike alternativene, vil Statens vegvesen vurdere om det er mulig å oppgradere standarden på vegstrekningen. Håper er å få 90-sone på strekningen.

– Det vil gi næringstransporten et stort løft. Det som er hovedgrunnen til at vi vil bygge nytt er at dette er den eneste forbindelsen vi har mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

Departementet definerer målet til at strekningen i 2040 skal ha et transportsystem som knytter landsdelen og regionen sammen på en god måte og gir gode vekstvilkår for næringslivet. Innen 2025 skal strekningen oppfylle europeiske sikkerhetskrav for tunneler.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6