Fiskeindustrien fortviler over stengte grenser: – Vi er blitt et offer

Grensene inn til Norge er stengt ut februar. Fiskeribedriftene i Lofoten var allerede hardt rammet. Nå fortviler de etter at situasjonen er blitt ytterligere forverret.

Geir Børre Johansen

Geir Børre Johansen i Røst Sjømat fortviler over at de ikke får arbeidere fra utlandet til vinterfiske.

Foto: Rune Ellingsen / Kyst og Fjord

– Vi er fullstendig avhengig av sesongarbeiderne våre. De har vært hos oss i nesten 20 år og er fagarbeidere som gjør helt spesielle funksjoner, sier Geir Børre Johansen i Røst Sjømat til NRK.

Allerede i slutten av januar uttalte han at de ikke kan hente hvem som helst fra gaten i Norge for å gjøre jobben – og nå må han vente enda lenger før han får utenlandsk arbeidskraft på plass.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sier på sin side at kystens folk er kjent for å snu seg raskt – og at det blir viktig i den krevende tiden fremover.

– Vi blir ofret

I løpet av syv uker skal fiskeindustrien i Lofoten hente opp mellom 60 og 80.000 tonn fisk. I skrivende stund er det ingen arbeidere fra utlandet som får komme inn i Norge for å hjelpe til med arbeidet, og dette gir følgelig konsekvenser.

Ifølge Johansen gir det store konsekvenser.

– Vi mangler omtrent 20 arbeidere i de to selskapene jeg er styreleder i. Det er en tredjedel av arbeidstabben, og er folk vi absolutt må ha på plass. Hadde vi fått signaler om dette i november eller desember hadde vi fått en mulighet til å lære opp noen, men når det skjer over natta blir det ekstremt utfordrende på mange måter.

Han understreker at det er nærmest umulig å rekruttere norske arbeidere til årets sesong. På spørsmål om han har forståelse for at grensene stenges svarer han med å henvise til lave smittetall.

– Vi registrerer at det er de laveste smittetallene siden i slutten av september. Fiskerinæringen har vært veldig flink. Det finnes nesten ikke eksempler på smitte hos oss, og det er nesten ikke importsmitte, sier han og legger til:

– Jeg føler vi er blitt ofret i en større sammenheng.

Fiskerinæringen produserer mat til flere av landene som er hardest rammet av pandemien, som Portugal, Spania og Brasil. Johansen mener det er uforståelig at Norge nekter utenlandske arbeidere å delta på det som er årets høydepunkt for å sikre mat fra Norge til disse landene.

– Jeg forstår problemstillingen regjeringen har, og Norge har gjort en god jobb. Det vi derimot mener skal skje er at arbeiderne i vår industri blir definert som samfunnskritiske.

Regjeringen legger opp til at det skal være en ordning på plass i løpet av ti dager, der bedriftene kan søke om å få tillatelse til å hente visse arbeidere.

Dette er for sent, hevder Johansen.

– De fra utlandet er mer eller mindre tapt.

Geir Børre Johansen

Geir Børre Johansen forteller at stengte grenser gir store konsekvenser for fiskerinæringen.

Foto: Eva Berget / NRK

Uenige om gulrotens funksjon

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen argumenterer for at Norge står overfor en svært alvorlig situasjon, og at regjeringen forsøker å kontrollere en veldig smittsom variant av viruset.

– Hadde vi hatt åpne grenser kunne det blitt store konsekvenser for enkelte kystsamfunn. I utgangspunktet er ikke sesongarbeiderne definert som strengt nødvendige samfunnskritiske arbeidere, men det vil bli åpnet for at bedriftene kan søke om unntak.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Denne ordningen skal være på plass 20. februar.

– Hvilke grep gjør dere for å sikre en bransje som er hardt rammet?

– Vi har lansert en gulrot som kort fortalt betyr at de som tar jobb i fiskeriindustrien får beholde 50 prosent av dagpengene. Det er en midlertidig løsning på et midlertidig problem.

Johansen er derimot ikke enig i at dette er en god løsning.

– Vi har folk som har jobbet her i ekstremt mange år. Så skal nye få femti prosent mer lønn enn dem? Hvilket utslag vil det gi? Det er ekstremt dårlig lagt opp.

Næringen får skryt

Til tross for at næringen kan se frem til en løsning som kanskje kan løse noen av utfordringene, er det ikke sikkert de vil få inn utenlandske arbeidere etter 20. februar.

Da må nemlig strenge krav oppfylles. Krav som ennå ikke er bestemt.

– Det vil bli en streng ordning hvor det er nøkkelpersonell som er strengt nødvendig for å opprettholde samfunnskritiske funksjoner som kommer inn, forteller fiskeriministeren.

– Så er også fiskeri- og sjømatnæringen definert som en samfunnskritisk næring. Men det er ikke slik at alle vil slippe inn, og arbeidet med å få definert kriteriene pågår nå – sammen med næringen.

– Hva med chartring av fly for arbeidere fra utlandet for å unngå smitte?

– Det kan være en løsning som vi må behandle etter en søknad, svarer Odd Emil Ingebrigtsen før han avslutter med å gi skryt til de som jobber med fisk.

– Jeg må gi ros til næringen. De har vært fremoverlent, og det er godt samarbeid med både lokale myndigheter, kommuner og med oss nasjonalt. Vi vil fortløpende følge situasjonen for å finne best mulig løsning. Kystfolket må fortsette å stå på, og de er kjent for å være handlekraftige og snu seg raskt. Det tror jeg kommer til å komme godt med i den situasjonen de står i.

Johansen kan ikke annet enn å ytre skuffelse, og bekymring for resten av sesongen.

– Produksjon resten av året blir en utfordring. Å produsere tilstrekkelig med saltfisk og klippfisk skal vi bare se langt etter.