Ringes ned av arbeidsledige som vil jobbe under vinterfisket

Norske myndigheter har bedt arbeidsledige om å melde seg til tjeneste under vinterfisket. I Vesterålen fikk bedriftsleder 50 e-post på en kveld. Men få kan vente seg positivt svar.

MyreMar, Myre maritim, Vesterålen, Myre.

Hos MyreMar i Vesterålen har de blitt ringt ned av arbeidsledige nordmenn som ønsker å jobbe. Men mange vil neppe få jobb der når vinterfisket starter.

Foto: MyreMar

Fredag kom ferske tall fra Nav som viser at det er registrert 193 300 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak.

Hvert år kommer mellom 3000–5000 utenlandske sesongarbeidere til Nord-Norge for å jobbe under det tradisjonsrike skreifisket.

Mange er bekymret for at det kan føre til økt importsmitte når sesongarbeidere fra land med mye mer smitte enn i Norge krysser grensa.

For litt siden oppfordret derfor fiskeriministeren arbeidsledige nordmenn om å melde seg.

Nå forteller enkelte bedriftsledere om en enorm respons.

I Øksnes i Vesterålen har daglig leder for MyreMar AS, Vårinn Lassesen, blitt ringt ned.

Enorm respons

Etter et NRK-intervju tidligere i desember, fikk hun i løpet av kort tid 20 tekstmeldinger fra nordmenn som er interessert i jobb.

– Responsen var fantastisk. Jeg har vel mottatt 50 e-post. Flere har sendt meg tekstmeldinger og e-post, og ringt, sier Lassesen.

Personene som har tatt kontakt, har ulik yrkesbakgrunn og alder. Flere er sjølstendige næringsdrivende, som sliter på grunn av koronapandemien.

Bedriften trenger rundt 50 sesongarbeidere fra andre uka i januar til påsketider. Halvparten av dem kan også få arbeid lenger.

I Lofoten kan daglig leder Jonas Walsøe i L. Bergs sønner AS også fortelle om stor interesse. Han anslår at han har fått opp mot 70 e-post fra folk i Norge som er interessert i jobb.

– Det er taxisjåfører, kokker, servitører og andre som har det til felles at de har mistet jobben.

Ber ledige nordmenn melde seg

Nå håper myndighetene at noen av de nesten 200.000 arbeidsledige nordmennene melder seg til vinterfisket.

Mandag hadde fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) og Nav-direktør Hans Christian Holte, møte med fiskeindustrien.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) oppfordrer arbeidsledige nordmenn til å delta i vinterfisket.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Det er ekstremt viktig at vi nå så langt som mulig bruker tilgjengelig norsk arbeidskraft, slik at de arbeidsledige får muligheten til å jobbe, sier Asheim.

Nylig var Nav ute og informerte om de kan dekke reise- og flyttekostnader for arbeidsledige som tar seg jobb i fiskeindustrien.

Asheim sier også at innenlandsk arbeidskraft vil redusere risikoen for importsmitte.

Gjør inntrykk

I Vesterålen er Lassesen usikker på hvor mange arbeidsledige nordmenn hun framover kan gi jobb. Gjennom det lokale Nav-kontoret fikk seks permitterte fra lokalsamfunnet jobbtilbud tidligere i høst.

Det er bare noen uker til vinterfisket starter og Lassesen stiller spørsmål ved om apparatet har kommet for seint i gang.

– Dessverre har det offentlige kommet på banen altfor seint og de fleste i fiskerinæringen har allerede dekket behovet for sesongarbeidere.

Men henvendelsene fra arbeidsledige nordmenn har gjort inntrykk.

– Det er trist. Det er masse frustrasjon og stor vilje til å jobbe. Vi ser nå på om det er noen muligheter til å ta inn flere.

– Ikke for alle

I Lofoten sier Walsøe at jobben ikke er for hvem som helst. I fiskerindustrien er det mange regler rundt hygiene helse, miljø og sikkerhet. I tillegg er det lange dager og tungt fysisk arbeid.

Også han prioriterer lokale folk som trenger arbeid.

Østeuropeiske nasjoner har dominert fiskemottakene de siste årene.

Henningsvær

Det tradisjonsrike skreifiske varer fra januar til påsketider. Det er hektiske måneder når tonnevis med skrei tas i land og skal tas vare på. Havna i Henningsvær kan være full av fiskebåter fra hele kysten.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Det er lange dager og hardt fysisk arbeid. Som regel i små kystsamfunn. Nordmenn har valgt andre jobber.

Walsøe har tatt kontakt med flere av dem som har henvendt seg. Han sier at noen av henvendelsene bærer preg av at det har vært gode tider i Norge.

– Når det aller første folk spør om er lønn og arbeidstid, havner de nederst i bunken, sier han.