Hopp til innhold

Arbeidsledig? Da vil fiskeriministeren at du melder deg til vinterfisket

Smitteutbrudd under vinterfisket med mange tusen utenlandske sesongarbeidere er skrekken for små nordnordske kommuner. Fiskeriministeren ber arbeidsledige nordmenn melde seg til tjeneste.

Det er bare uker til det tradisjonsrike skreifisket starter. Vanligvis kommer mellom 3000 og 5000 sesongarbeidere til Norge for å jobbe i den hektiske tida.

– Årsaken til at vi må hente utenlandsk arbeidskraft, er fordi mange nordmenn ikke har vært interessert i denne type arbeid, eller ikke har klart å stå i denne type arbeid over tre måneder, sier Jonas Walsøe, daglig leder ved Berg Seafood AS.

Men i år er det knyttet stor uro til hvordan det store innrykket fra Europa skal kunne håndteres.

Fulle karantenehotell og begrenset kontroll på grenseovergangene i nord, er blant bekymringene.

Bransjen frykter kroken på døra om smitteutbrudd og karantene blir tilfellet.

– Må du stenge midt i vinterfisket i ti dager, er det egentlig slutten for en del bedrifter, sier daglig leder Jonas Walsøe i Berg Seafood AS i Lofoten til NRK.

– De første har begynt å komme inn

Øksnes er Norges største fiskerikommune. Bare hit er det ventet 300 sesongarbeidere om kort tid.

– Det vi trenger nå er at staten gjennomfører grensekontroll 24 timer i døgnet, 7 dager i uka uten opphold. Så trenger vi i tillegg bedre muligheter for å gjennomføre karantenehotell, sier Øksnes-ordfører John H. Danielsen.

– Denne saken handler om å tenke nytt, samtidig som vi har fokus på næringen, kysten og arbeidplasser, sier Øknsnes-ordfører John Danielsen (Sp). 

Ordfører John H. Danielsen (Sp) i Øksnes mener det haster å få bukt med problemet.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Han er utålmodig og mener det haster.

– Vi må få dette på plass med en gang. Allerede nå har de første begynt å komme inn, sier Danielsen.

Kommuneoverlegene i området har ropt varsku og ment at regjeringen må komme på banen med strengere grensekontroll.

Vil stenge grensene

Kommuneoverlegen i Bodø vil ta det enda lenger.

– Steng grensene så langt det lar seg gjøre, sier kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø til NRK.

Claudi i Bodø er redd man vil komme opp i en situasjon helsevesenet ikke vil takle. Han viser til at landene som har hatt god kontroll på smitten den siste perioden også har hatt streng grensekontroll.

Tor Claudi, spesialist i indremedisin.

Tor Claudi er kommuneoverlege i Bodø.

Foto: Erik M. Sundt

– Det er ikke et spørsmål om det kommer smitte inn, men hvor mye som kommer og hvilke muligheter vi har til å begrense denne, sier han.

Langs svenskegrensa i Innlandet, Trøndelag og Nordland kontrollerer Heimevernet grense- og personkontrollen. Men ikke hele døgnet.

– Hverken vi eller politiet har data på det, men vi forventer at det er mange som kommer over utenfor åpningstidene. Det er jo en del som kommer til Lofoten og Vesterålen uten arbeidskontrakter og uten karanteneplaner i det hele tatt. Det er all grunn til bekymring på grunn av det, mener Claudi.

Oppfordrer arbeidsledige nordmenn til å melde seg

I dag møtte de fiskeriministeren i Bodø. Også han er klar på at smitte fra arbeidere som kommer inn i landet vil skape store problemer.

– Det vil være fatalt å få stopp i produksjonen og driften midt i en sånn topp-sesong, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) til NRK.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen besøkte Helgeland.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen ber arbeidsledige nordmenn om å jobbe under vinterfisket, for å lette på det potensielle smittetrykket.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Statsråden sier det er flere etater som nå jobber sammen for å finne gode tiltak før sesongen.

Walsøe i Lofoten er blant dem som lenge har bedt om at permitterte i reiselivsnæringa kan få seg jobb i fiskeindustrien. Det er Ingebrigtsen enig i.

1.desember i år var det registrert 195 800 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV.

Fiskeriministeren oppfordrer både arbeidsledige og permitterte i Norge til å melde seg. På den måten kan fiskeribedriftene gjøre seg mindre avhengig av utenlandsk arbeidskraft i koronaåret.

– Vi håper at noe av behovet for arbeidskraft kan løses ved at arbeidsledige nordmenn får seg jobb i Lofoten og Vesterålen nå i topp-sesongen, sier Ingebrigtsen.