Fikk forbud mot dyrehold – nå går bonden til sak mot staten

En av landets største kjøttprodusenter saksøker Landbruks- og matdepartementet etter at han flere ganger har fått beskjed om å avvikle gårdsdriften.

Gårdbruker Tore Holm i Brønnøy

Tore Holm venter nå på svar fra Brønnøy tingrett om konflikten kommer opp for retten.

Foto: OLE-CHRISTIAN OLSEN / NRK

Storbonde Tore Holm fra Brønnøy på Helgeland har over 900 dyr på gården, men før jul i fjor ble det ble kjent at Mattilsynet i Nordland forbyr ham å eie, holde eller ha omsorg for storfe og gris.

Tilsynet mener Holm har brutt dyrevelferdsloven en rekke ganger, noe han selv er uenig i. Etter å ha fått klagen avvist av Mattilsynet både lokalt og sentralt, har bonden nå valgt å ta saken til retten.

Det bekrefter Landbruks- og matdepartementet, som mottok søksmålet fra bonden i dag.

– Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken så lenge den er under behandling, opplyser departementets pressesenter til NRK.

Tore Holm ønsker heller ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Nå er det opp til Brønnøy tingrett å avgjøre om det blir en rettssak mellom partene.

Storfe på båsen til Tore Holm i Brønnøy

Tore Holm har over 500 storfe og over 400 griser i fjøset sitt.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Tre alternativer

I det siste vedtaket fra Mattilsynet fikk storbonden på Helgeland beskjed om å avvikle dyreholdet innen 10. april i år.

– Vedtaket om aktivitetsnekt står fra vår side, så retten må ganske raskt ta stilling til om det skal opprettholdes, sier avdelingssjef for Mattilsynet på Helgeland, Bjørn Gillund.

– Vi er utålmodige i denne saken. En avgjørelse om hva som skjer med dyrene kan ikke dras ut i tid.

Ifølge Gillund er det nå tre alternativer for hva som skjer videre med gården.

– Enten må alle dyrene leveres til salg eller slakt, eller så kan nye eiere overta ansvaret for dyreholdet. En siste mulighet er at Brønnøy tingrett velger å utsette akkurat det spørsmålet til en eventuell rettssak, sier han til NRK.

– En viktig sak

Advokat Marius Reikerås

Marius Reikerås bistår Tore Holm.

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Jurist Marius Reikerås bistår bonden i saken, og mener vedtaket fra Mattilsynet faller inn under den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Dette er en prinsipielt viktig sak der Tore Holm har vært i en langvarig og vanskelig konflikt med Mattilsynet. Når to parter er så uenige må en uavhengig part inn, sier Reikerås til NRK.

– Han har rett til å få prøvd disse spørsmålene slik at rettssikkerheten ivaretas, og da må domstolene føre saken.