Hopp til innhold

Logopeden lærte Eivind (6) å snakke – nå kutter kommunen tilbudet

Eivind ble født uten fungerende tunge. Logopeden har lært ham å snakke. Nå kvitter kommunen seg med stillingen.

Fauske

Eivind har fått god hjelp av logoped Anita Ness Byberg. Til neste år kutter kommunen hennes stilling.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Du trenger det hvis du skal krangle, synge, diskutere eller gi et komplement.

Språk.

Men det er ikke nødvendigvis like lett for alle å lære denne kunsten.

Da kommer logopedene inn.

For 6 år gamle Eivind Pedersen fra Fauske har timene med logoped vært avgjørende for å lære seg å snakke.

Fauske

Eivind er en aktiv gutt, slik seksåringer ofte er.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det er årsaken til at Eivind kan snakke og bli forstått av både familie og venner, sier mor Eirin Åsheim.

– Det er veldig viktig.

Men nå kutter kommunen logopedstillingen for å spare penger.

– Forstår ikke viktigheten

Moren forteller at Eivind er veldig glad i folk.

– Om det er venner og bekjente eller folk han ikke kjenner vil han gjerne snakke med dem, sier Åsheim.

Men Eivind har et kromosomavvik som medfører en del utfordringer.

Blant annet ble han født med en ikke-fungerende tunge.

Logopeden har derfor vært alfa og omega ifølge foreldrene.

Eivind er Bodø/Glimt-fan. Da er det viktig å kunne synge.

– Kommunikasjon er det som gir ham glede. Da kan han være med folk og prate med dem. Si det han føler, sier Åsheim.

– Det er veldig viktig for Eivind. Det er hvem han er.

– Tror du Fauske kommune forstår hvor viktig logopedtjenesten er for Eivind?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke de ser hvor viktig det er fordi de ikke har den kompetansen som en logoped har.

Fauske

Eivind elsker å prate med andre, både kjente og fremmede.

Fauske

Eirin Åsheim frykter at sønnen vil få et dårligere tilbud når kommunelogopeden ikke lenger er ansatt i Fauske kommune.

Frykter mindre nærhet

Eivind har hatt flere utfordringer. Blant annet har han hatt utfordringer med å holde spyttet i munnen.

Til nå har familien enkelt kunnet ta en telefon til logoped Anita Ness Byberg. Da har de raskt fått svar på hva de skal gjøre med det.

Fremover tror de situasjonen blir en helt annen.

– Det blir en helt annen verden og vil være belastende. Det vil være mye uro blant annet med at vi ikke kan få svar på enkle spørsmål raskt, sier Åsheim.

Fauske

Eirin Åsheim sier den gode relasjonen mellom Eivind og logopeden er og har vært veldig viktig.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hun mener det er store forskjeller mellom en privat og en kommunal logopedtjeneste.

– Man har en nærhet og kjennskap til hverandre. Det vil man ikke få med en privatpraktiserende logoped fordi man ikke får den relasjonen.

Illustrasjon av lekeplass på skole

Hva gjør en logoped?

En logoped hjelper barn, unge og voksne i forbindelse med blant annet:

  • Språkvansker
  • Talevansker
  • Svelgevansker
  • Stemmevansker

Men hvem har krav på hjelp fra logoped? Svipe for å lære mer.

Herøy skole med gutt som går til skolen

Kan ha rett på logoped

Ifølge Helse Norgekan barn i grunnskolen og voksne med særskilt behov for opplæring ha rett til logoped.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester sier også at kommuner skal sørge for personer tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Men betyr det at innbyggerne har krav på logoped ved behov?

nRQ3yX4MgKk

Problematisk med kan-tjenester

I lovverket er det nevnt at kommunene skal knytte til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog.

Leder i Norsk Logopedlag, Katrine Kvisgaard, mener dette er problematisk.

- Logopeder er ikke en skal-tjeneste. Det har vi jobbet for at det skal bli lenge. Vi vet at kan-tjenester ofte blir bortprioritert av kommunene.

Usikker hverdag for 50 barn

Fauskes logoped, Anita Ness Byberg, jobber 30 prosent for kommunen. Resten jobber hun privat.

1. januar jobber hun bare privat.

Hvorfor?

Kommunen skal spare penger.

– Det er rundt 50 barn som blir påvirka av dette i Fauske kommune. I tillegg er jeg med i 15 ansvarsgrupper, sier Byberg.

Fauske Logoped

Anita Ness Byberg er Fauske kommunes eneste logoped. Fra nyttår jobber hun kun privat.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Hvordan tror du hverdagen deres vil bli?

– Den blir nok usikker.

Hun sier videre at kommunen er pliktig gjennom opplæringsloven å sørge for logopedbehandling til barn og unge som trenger det.

– Vi ser nedbyggingen av logopedtjenester over hele landet. Kommunene skyver tilbudet over til det private. De vil at Helfo skal betale for logopedbehandlingen.

Fauske

Eivind er veldig glad i å prate og leke med lillebror Haakon. Det hadde ikke vært like lett uten timene med logopeden.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Hvorfor er det et problem?

– Fordi da vil den private logopedens kapasitet være det som bestemmer om barnet får hjelp, ikke barnets behov. Med en logoped ansatt ville de kunne gitt et tilbud uansett.

Elena Vedoato hos logoped Magdalen Klepsvik.

Hvem er afasiforbundet?

Afasi er språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen

Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi.

Afasiforbundet skal arbeide for at mennesker med afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet.

Barn leker ute på Herøy oppvekstsenter barneskole

Hva mener afasiforbundet

Marianne Brodin, generalsekretær Afasiforbundet, sier at de har gjennom flere år utført logopedundersøkelser.

Ca. 60% av kommunene svarer at de ikke har logoped for voksne.

– Logopedtilbudet slik det er i dag, blir tilfeldig og uforutsigbart, da en er avhengig at det faktisk bor og jobber private logopeder i kommunen.

Fauske kommune: – Må ta ned kostnader

Kommunedirektør i Fauske, Ellen Beate Lundberg, sier at i et ledd i å ta ned kostnader må kommunen kutte i alle ikke-lovpålagte tjenester.

– Fauske kommune er i omstilling. Noen ganger betyr det at etablerte strukturer brytes, sier Lundberg.

Ellen Beate Lundberg, rådmann Balsfjord

Ellen Beate Lundberg, kommunedirektør i Fauske kommune sier at kommunen må kutte i alle ikke-lovpålagte tjenester.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Hvorfor velger dere å kutte en 30 prosent stilling?

– Alle bidrag inn for å klare å dekke forpliktelser for kommunene bidrar. Også små summer.

Kommunedirektøren sier Fauske kommune kommer til å fokusere systemrettet med tidlig forebyggende innsats i hele oppvekstfeltet. Hun peker også på at fastlege kan vise til logoped.

Les også Kommunen har milliardgjeld og planla underskudd

Konstituert kommunedirektør Helge Akerhaugen

Det er da en undersøkelse og behandling som dekkes av Helfo etter egne kriterier i folketrygdeloven, forklarer Lundberg.

– Vi skal fortsatt gi et tilbud, men det er ikke sagt at man må gi tilbud med en egen logoped.

Hvordan skal dere sikre at pasient og logoped får en god relasjon når tilbudet blir privat?

– Endring av innretning av tjenester på mange områder påvirker brukerne. Også i dette tilfellet. Det kan nettopp bety at det går utover relasjon, sier Lundberg.

LES OGSÅ:

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen bekrefter at det er opp til kommunene om de ansetter logoped eller om de benytter private logopeder.

Kommunene har flere lovpålagte oppgaver, men har handlingsrom til å tilpasse tjenestetilbudene i sin kommune etter lokale forhold og behov.

 Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen sier at Kommunene er pålagt å tilby innbyggerne et forsvarlig helsetilbud. – For mange vil det også innebære tilbud om logopedtjenester.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Likevel påpeker statssekretæren at regjeringa satser på å styrke den offentlige helsetjenesten.

For denne regjeringen er det viktig å styrke den offentlige helsetjenesten, og satse på fagfolkene, slik at vi unngår glideflukt til private aktører.

– Alvorlig utvikling i hele landet

Det er ikke bare foreldre og logopeder i Fauske som er bekymra for kommunens prioriteringer.

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, har sett denne utviklinga i flere kommunebudsjett.

– Dette er svært alvorlig utvikling i tilbudet til barn og unge over hele landet.

Abid Raja

Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, sier at det er store avstander i Nordland: – Barn og unge må få tilbud som de er avhengig av i sin kommune.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Raja har derfor sendt et skriftlig spørsmål til Statsråden om hva regjeringa har tenkt til å gjøre for å sørge for at det er logopedtjenester i kommunene, og at barn og unge får nødvendig hjelp.

– Dersom kommunene legger ned de mest grunnleggende tjenestene for barn og unge, får de ikke det de trenger for å mestre hverdagen. Det er vi sterkt bekymret for.

Språk er noe av det aller mest grunnleggende for å klare seg i samfunnet.

Abid Raja, stortingsrepresentat for Venstre

Logopeder er ikke autoriserte. Det vil si at de ikke har en beskytta tittel. Dersom yrket var beskytta, måtte kommunene ansatt logoped på lik linje med lege, jordmor og helsesykepleier.

Stortinget

Venstre har nettopp fremmet et forslag på Stortinget om sertifisering av lærere.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Det er naturlig for oss å se på sertifisering av logopeder også i sammenheng med behandling av det forslaget.

– Jeg håper at kommunen snur. Hvis ikke håper jeg statsråden kommer på banen og sikrer logopedtilbud til alle barn som trenger det i Norge.

Les også Ilia (17) har dysleksi: – Har følt at grensene har blitt tråkka på

Ilia Vergara Nordland står i gangen på Bodin Videregående skole i blå dongerijakke og ser opp mot venstre.

Les også Blinde Luca (7) klikker med tunga for å se

En blind gutt på syv år sitter på gulvet og smiler.