Hopp til innhold

Får starte med kreftoperasjoner igjen:  – En krevende prosess, mener Helse Nord-direktør

Operasjonene av tykktarmskreft starter opp igjen i Sandnessjøen. Det konkluderer en faggruppe bestående av Helse Nord, det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

FÅR OPERERE IGJEN: Sykehuset i Sandnessjøen får nå operere tarmkreft igjen etter at ledelsen ved Helgelandssykehuset beordret full stans sist helg.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Faggruppa har gjort undersøkelser av pasientjournaler for årene 2016–2019 og på bakgrunn av dette opphevet den midlertidige stansingen av operasjoner av tykktarmskreft i Sandnessjøen.

Faggruppens medlemmer finner ingen grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdóttir i Helgelanddsykehuset skriver i en pressemdling at hun er glad for beslutningen som faggruppen har kommet fram til.

– Jeg har full tiltro til kirurger og helsepersonell i Sandnessjøen og jeg er lettet over konklusjonen som nå foreligger og for at operasjonsvirksomheten kan starte opp igjen.

Stoppet operasjoner etter Facebook-innlegg

Sist helg ble alle tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen stanset med umiddelbar virkning.

En pasient som skulle opereres tidlig mandag morgen ble oppringt lørdag ble oppringt fra sykehuset med beskjed om at operasjonen var avlyst.

Ifølge sykehuset var en medvirkende årsak til at operasjonene ble stanset akkurat denne helga flere Facebook-innlegg, hvor det kom fram at lokalsykehuset i Sandnessjøen kommer dårligst ut i landet på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft.

Posten til Lillerødvann bidro til at pasienter ikke blir operert i Sandnessjøen denne uka. Statistikken er fra Kreftregisteret.

FACEBOOK: Flere personer delte et innlegg på Facebook med tall fra Kreftregistret som viste at Sandnessjøen kom dårlig ut.

Foto: Skjermdump/Magne Myrvold

– En krevende prosess

Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord har denne uken vært i Sandnessjøen.

På spørsmål om Tollåli synes prosessen rundt operasjonsstansen i Sandnessjøen har vært god, svarer Helse Nord-direktøren slik:

– Vi har registrert at det har blitt en krevende prosess. Vi skal nå bidra til at vi klarer å få tatt saken ned på jorda.

Og den prosessen gikk raskt. Fredag kveld varslet Helgelandssykehuset at kreftoperasjonene i Sandnesjøen kan starte opp igjen.

Tidligere denne uka uttalte ledelsen ved Helgelandssykehuset at prosessen ville ta minst 14 dager.

Klinikksjef Geir Tollåli

Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord sier han kan forstå legene i Sandnessjøen som mener deres faglige integritet ble satt på prøve.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Kjente til tall, men opererte seks pasienter

Mange i Sandnessjøen har spurt seg hvorfor det hastet sånn når tallene har vært kjent i flere måneder.

Allerede i september ble Helgelandssykehuset gjort kjent med at dødeligheten kunne være fem ganger så høy som landsgjennomsnittet.

Likevel ble seks pasienter kreftoperert mellom oktober og desember. Først i januar ble operasjonene stanset.

Medisinsk direktør i Helse Nord Geir Tollåli fikk også tilsendt årsrapporten for tykk- og endetarmskreft i slutten av september.

Tollåli sier at Helse Nord ikke har hatt noen grunn til å være usikre på at sikkerheten og kvaliteten på tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen har vært ivaretatt.

I en pressemelding fra Helgelanddsykehuset i dag, bekrefter sykehusdirtektøren nå det samme.

– Det har vært et systematisk forbedringsarbeid på dette området siden 2017 og tall viser at resultatene har bedret seg de senere årene. Sammen skal vi fortsette det gode kvalitetsarbeidet og bygge videre på dette for å sikre pasientsikkerheten ved Helgelandssykehuset, sier Gunnlaugsdóttir.

Fikk rapport tre måneder før stansen

Helgelandssykehuset, kommunikasjonssjef Tore Bratt og adm dir Hulda Gunnlaugsdottir

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir sammen med kommunikasjonssjef Tore Bratt.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Mandag denne uka uttalte sykehusdirektør ved Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir til NRK at hun først ble kjent med Kreftregisterets rapport i desember, selv om Kreftregisteret orienterte Helgelandssykehuset om rapporten allerede 27. september.

Tirsdag fortalte fagsjef Ida Rashida Khan Bukholm i Helgelandssykehuset at hun først ble kjent med tallene i november i fjor.

Fred Mürer

Medisinsk direktør Fred A. Mürer fikk tilsendt årsrapporten for tykk- og endetarmskreft i slutten av september.

Foto: Helgelandssykehuset

NRK kjenner til at medisinsk direktør Fred A. Mürer fikk tilsendt årsrapporten for tykk- og endetarmskreft i slutten av september.

Men først 10. januar tok altså direktøren beslutningen om at operasjonene måtte gjøres andre steder.

NRK har spurt den medisinske direktøren hvorfor det hastet slik i januar når det ikke hastet i septemeber. Vi har også spurt Mürer om de seks personene som ble operert i Sandnessjøen etter at han hadde fått tilsendt rapporten fra Kreftregisteret, burde vært flyttet.

Fred A. Mürer ønsker ikke å svare på NRKs spørsmål, og henviser til kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonssjef Tore Bratt skriver i en epost til NRK at Helgelandssykehuset ikke ønsker ikke å svare på flere spørsmål angående denne saken i påvente av undersøkelsen som nå gjennomføres av Helse nord og Helgelandssykehuset i samarbeid.

Styremøte mandag

Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord vil ikke kommentere hva han synes om prosessen rundt sykehuset i Sandnessjøen.

– Det er en vurdering som er gjort av de medisinsk ansvarlige ved Helgelandssykehuset. Miljøet i Sandnessjøen har jobbet med disse tallene fra de ble kjent. Så ble det gjennom sosiale medier skapt utryghhet og tvil i befolkningen om kvaliteten rundt opersjonene. Det er sikkert flere grunner til det.

Mandag er det ekstraordinært styremøte i Helse Nord, hvor saken skal drøftes.

Og om kort tid skal helseminister Bent Høie (H) avgjøre sykehusstrukturen på Helgeland bak lukkede dører.

Helse Nord har foreslått at det skal være et hovedsykehus i Sandnessjøen og et mindre akuttsykehus i Rana.

Medisinsk direktør Geir Tollåli i Helse Nord ble intervjuet av NRK før pressemeldingen om at operasjonene av tykktarmskreft starter opp igjen i Sandnessjøen kom fredag kveld.