Hopp til innhold

Helgelandssykehuset beklager seks kreftoperasjoner: – Det var en «glipp»

Helgelandssykehuset ble i september gjort kjent med at dødeligheten kunne være fem ganger så høy som landsgjennomsnittet. Likevel ble seks pasienter kreftoperert mellom oktober og desember. Først i januar ble operasjonene stanset.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

FULL STOPP: Helgelandssykehuset har stanset kreftoperasjoner i Sandnessjøen etter at flere har delt innlegg på Facebook.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fagsjef Ida Bukholm ved Helgelandssykehuset tar selvkritikk for at seks pasienter ble kreftoperert ved sykehuset i Sandnessjøen mellom oktober og desember.

Operasjonene fant sted etter at Helgelandssykehuset i september var gjort kjent med tall fra Kreftregisteret som fagsjefen selv kaller «alarmerende».

– Operasjonene skulle ikke skjedd i en ideell verden, men det har skjedd, sier fagsjefen.

Hun forklarer de seks kreftoperasjonene med at mange ting «glippet litt» rundt prosessen med sykehusstrukturen på Helgeland.

Ida Rashida Khan Bukholm, fagsjef Helgelandssykehuset
Herald Reiersen og Rune Holm.

BEKLAGER: – Som fagsjef mener jeg vi burde reagert tidligere, sier Ida Rashida Khan Bukholm.

– Jeg synes vi skal ta selvkritikk på det. Det er ingen grunn til at arbeidet med sykehusstruktur har tatt så stort fokus at vi ikke har greid å sette inn tiltak umiddelbart. Vi skulle reagert tidligere, sier hun til NRK.

Bråstopp i kreftkirurgi

Det var først denne helgen at Helgelandssykehuset midlertidig stanset alle tarmkreftoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen.

Det skjedde etter at personer delte rapporten fra Kreftregisterets på Facebook, som viser at 14 prosent av alle som ble operert for tarmkreft i Sandnessjøen mellom 2016 og 2018 døde før 100 dager var gått.

Det er klart dårligst av alle sykehusene i landet.

Statistikken sier ingenting om pasientene døde som konsekvens av operasjonen eller av andre årsaker. Kreftregisteret sier også at tallene må tolkes med stor forsiktighet.

– To sjefer kjente til rapporten

Mandag uttalte sykehusdirektør ved Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir til NRK at hun først ble kjent med Kreftregisterets rapport i desember, selv om Kreftregisteret orienterte Helgelandssykehuset om rapporten allerede 27. september.

– Helseforetaket har jobbet systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet over lengre tid. Arbeidet med denne bestemte indikatoren (100 dagers overlevelse etter kreftoperasjon i tarmen red.anm) ble påbegynt etter at indikatoren ble drøftet i fagdirektørmøte i Helse Nord tidlig i desember, skriver sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir i en epost til NRK.

Hulda Gunnlaugsdóttir

STANSET OPERASJONER: Sykehusdirektør ved Helgelandssykehuset Hulda Gunnlaugsdottir stanset alle kreftoperasjoner i Sandnessjøen etter at flere personer har delt innlegg på Facebook.

Foto: Tonje Vonstad / TV Klipp

Videre forklarte hun at årsaken til at hun ikke grep inn umiddelbart var at hun fryktet det kunne forstyrre Helse Nord sitt arbeid med ny sykehusstruktur på Helgeland.

Først den 10. januar tok altså direktøren beslutningen om at operasjonene må gjøres andre steder.

Kjente til tallene

Fagsjef Ida Bukholm startet i jobben som fagsjef 3. oktober i fjor, men opplyser til NRK at hun ikke var på plass ved sykehuset før i midten av oktober.

– Jeg ble ikke kjent med deler av rapporten fra Kreftregisteret før i november.

Bukholm sier at Helgelandssykehuset burde ha fanget opp tallene og reagert umiddelbart.

– Var det uforsvarlig å gjennomføre de seks operasjonene i høst?

– Det er det vi ikke vet. Det er beklagelig dersom noen av de pasientene vi har operert får problemer. Jeg kjenner ikke til at det har skjedd noe med dem. Mest sannsynlig har det gått veldig bra.

Bukholm innrømmer at Facebook-innleggene bidro til at operasjonene ble stanset.

– Først og fremst fordi innleggene skaper en utrygghet for de skal opereres og har sett disse tallene. Når man skal opereres på et sted hvor tallene på FB sier at du har 14 prosent sjanse for å dø, mens risikoen er 3,3 prosent på et annet sykehus, da skaper det utrygghet.

Samtidig ber hun folk om å ikke spore helt av.

– Det er ganske utrolig at man har laget en så stor sak av at tre pasienter skulle flyttes over til en annen enhet på samme sykehus. Det er jo ikke snakk om å stenge ned denne virksomheten permanent.

Nå skal Helgelandssykehuset gå gjennom alle journalene. Bukholm antyder at det arbeidet vil ta to uker.

Tallene var kjent i Sandnessjøen

Lege i spesialisering Ingeborg Steinholt ved sykehuset i Sandnessjøen har vært kjent med tallene i lang tid.

Lege i spesialisering Ingeborg Steinholt mener dette ikke er en akutt situasjon som gjør det nødvendig å stanse de planlagte operasjonene.

KJENTE TIL RAPPORTEN: Lege Ingeborg Steinholt jobber på sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Tallene burde vært kjent for ledelsen i mange måneder. De har vært kjent for oss i i denne perioden. Vi håper at årsaken til at de ikke har stoppet operasjonene tidligere er at de har hatt tiltro til de faglige vurderingene vi gjør.

Kritisk

Steinholt har tidligere vært kritisk til avdelingen ble midlertidig stengt i helgen.

– Dette går hardt ut over vår faglige integritet. Det sender et signal til befolkningen om at vi ikke er gode nok.

Steinholt mener statistikken ikke gir et godt bilde av situasjonen.

Kreftregisteret som fører statistikken, skriver i en e-post til NRK at modellen viser om en pasient er i livet eller ikke de første 100 dagene etter en operasjon. Slik at i teorien kan dødsårsaken være uavhengig av kreftsykdom og operasjon.

– Dette sier altså ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på arbeidet som gjøres ved sykehuset, men det er et signal som ledelsen må gripe fatt i, skriver Kreftregisterets direktør Giske Ursin.

Innkaller til ekstraordinært styremøte

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, mener usikkerheten rundt tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset er uheldig.

Styret i Helse Nord RHF har bedt om et snarlig ekstraordinært styremøte for å få informasjon om saken.

– Jeg mener det er viktig å raskt få fakta på bordet for å avklare saken, og denne saken viser også at informasjonsflyten må bedres. God og åpen dialog med våre fagmiljø er viktig og verdifullt.

Kreftforeningen: – Svært uheldig

Mandag fortalte NRK om pårørende og pasienter som reagerte kraftig på at operasjonene ble avlyst i siste liten.

Også Kreftforeningen mener det er uheldig.

– For mange er det en belastning i seg selv å forberede seg både fysisk og mentalt på en operasjon. Da er det en ekstra påkjenning å få en slik beskjed, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i kreftforeningen.

Helseministeren: – Påvirker ikke avgjørelsen

Helseminister Bent Høie møter leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen Line Rønning Føsker i Mosjøen.

TAR AVGJØRELSEN: Helseminister Bent Høie (H) skal avgjøre sykehusstrukturen på Helgeland om kort tid. Her møter han leder for bunadsgeriljaen i Sandnessjøen Line Rønning Føsker.

Foto: Kari Skeie / nrk

Om kort tid skal helseminister Bent Høie (H) avgjøre sykehusstrukturen på Helgeland bak lukkede dører.

Helse Nord har foreslått at det skal være et hovedsykehus i Sandnessjøen og et mindre akuttsykehus i Rana.

Høie sier at stansen av operasjoner i Sandnessjøen ikke påvirker hans avgjørelse.

– Dette har ikke betydning for avgjørelsen om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland. De vurderingene bygger på mer langsiktige forhold, sier helseministeren til NRK.

Posten til Lillerødvann bidro til at pasienter ikke blir operert i Sandnessjøen denne uka. Statistikken er fra Kreftregisteret.

FACEBOOK: Flere personer delte et innlegg på Facebook med tall fra Kreftregistret som viste at Sandnessjøen kom dårligst ut i landet på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft i 2016–2018. Blant annet ble innlegget delt av tilhengere av sykehus i Rana.

Foto: Skjermdump/Magne Myrvold