Hopp til innhold

Stenger kreftkirurgisk avdeling med umiddelbar virkning: – Vi stusser litt over tidspunktet

Alle kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyses med umiddelbar virkning.

Helgelandssykehuset, Sandnessjøen

STANSER ALLER OPERASJONER: Alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen avlyses med umiddelbar virkning.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Fredag vedtok medisinsk direktør ved Helgelandssykehuset at alle de planlagte operasjonene skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana inntil videre.

Bakgrunnen for dette er resultatene Sandnessjøen har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft.

I statistikken fra årene 2016–2018 kommer det frem at 14 prosent av de 35 opererte ved sykehuset i Sandnessjøen døde i løpet av 100 dager etter operasjonen.

I Rana var dødeligheten 0 prosent av 60 opererte.

– Vi fikk beskjed om at vi ikke skal operere planlagte pasienter med tykktarmskreft. Den beskjeden fikk vi fredag klokken 14 og den skulle bli igangsatt umiddelbart, sier Ingeborg Steinholt, som er lege i spesialisering ved sykehuset.

Sammen med flere kollegaer har hun sendt et leserinnlegg til mediene i Nordland. Der reagerer de sterkt på avgjørelsen, som er tatt kort tid før helseministeren skal avgjøre sykehusstriden i regionen.

Der er det nettopp Rana og Sandnessjøen som kjemper om å få hovedsykehuset. Senest sist uke var ordførerne fra hver sin fløy i hvert sitt møte med Bent Høie for å tale sin sak.

– Merkelig tidspunkt

Slik Steinholt og de andre legene har forstått det, skal bakgrunnen for at operasjonene avlyses være at statistikken er delt i en gruppe på Facebook. Facebookgruppa det er snakk om skal være en støttegruppe til sykehuset i Rana.

– Dette er tall som vi ikke har prøvd å skjule. De har vært offentlig hele tiden. Dette er også tall som medisinsk direktør burde ha vært kjent med siden 2017, da den første årsrapporten kom.

For ifølge legene ved sykehuset i Sandnessjøen er dette gammelt nytt. Statistikken er fra tidligere år, og resultatene er forbedret siden den gang.

Årsrapporten for 2019 er ikke klar enda.

– Vi stiller spørsmål ved tidspunktet. Vi synes tidspunktet for hvor dette blir tatt opp er veldig rart. Dette kommer sannsynligvis to til tre uker før helseministeren skal komme med en beslutning, og vi synes at dette er et slag under beltestedet.

– Medisinsk fagdirektør har visst om dette fra i høst, og burde ha visst dette i 2017 også. Så det at dette kommer nå, er kjemperart, sier Steinholt, som tidligere satt på fylkestinget for partiet Rødt.

Ville ikke forstyrre behandling av sykehusstruktur

Ingeborg Steinholt i partiet Rødt

Ingeborg Steinholt er lege i spesialisering ved sykehuset i Sandnessjøen. Hun reagerer sterkt på avgjørelsen.

Foto: Ingar Haug Steinholt / Ingar Haug Steinholt

Ifølge Helgelandssykehuset ble ledelsen klar over resultatene i fagsjefmøte i Helse Nord i begynnelsen av desember 2019. Dette var før styremøtet i Helse Nord 18. desember der et vedtak skulle gjøres i Helgelandssykehuset 2025 om struktur og lokalisasjon.

– For ikke å forstyrre behandlingen av saken ble det planlagt fra Helgelandssykehuset å starte en prosess i januar 2020 med sikte på samling av den kreftkirurgiske aktiviteten i foretaket, skriver kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset, Tore Bratt i en e-post til NRK.

Videre forklarer ledelsen i Helgelandssykehuset at da resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke, fant de det riktig å iverksette midlertidige tiltak.

– Det vil si stans i kreftoperasjoner i Sandnessjøen mens saken gjennomgås – av hensyn til pasientsikkerhet og for å unngå å skape unødig frykt blant pasienter og befolkning.

Vil gå gjennom samtlige journaler

Tore Bratt, Helgeandssykehuset

Kommunikasjonssjef i Helgelandssykehuset, Tore Bratt, skriver i en e-post til NRK at ledelsen ved Helgelandssykehuset mener det var riktig å iverksatte tiltak på nåværende tidspunkt.

Foto: Bjorn Leirvik

Statistikken viser at 14,3 prosent av dem som ble operert for tykk- og endetarmskreft i Sandnessjøen døde innen 100 dager etter operasjonen.

– Det er dårligst av alle sykehus i landet i perioden mellom 2016 og 2018. Landsgjennomsnittet på indikatoren er 3,3 prosent. Samme bildet gjelder også mellom 2013 og 2015, der resultatet i Sandnessjøen på indikatoren var 10 prosent. Landsgjennomsnittet var da på rundt tre prosent, utdyper Bratt.

Helgelandssykehuset skriver at de så raskt som mulig vil gå gjennom samtlige journaler for denne typen operasjoner og pasienter med sikte på å avklare hva som har skjedd og hvorfor, slik at en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren kan framskaffes.

– Dette vil danne grunnlaget for å finne ut hvilke permanente tiltak som kan iverksettes med sikte på å sikre kvaliteten på denne type operasjoner i Helgelandssykehuset. Det er viktig å understreke at ledelsen i Helgelandssykehuset ser positivt på at sykehuset i Sandnessjøen allerede har startet en gjennomgang av saken og kontaktet Kreftregisteret for bistand.

Få pasienter gjør statistikken vanskelig

Statistikken er gjort av Kreftregisteret. Alle tilfeller av kreft meldes inn til Kreftregisteret, og basert på det kan de følge opp sykehusene samt å lage statistikker og rapporter.

Men så enkelt er det ikke, ifølge Steinholt.

– Utfordringen med å drive statistikk på sykehus i Nord-Norge med få pasienter, er at tallene er veldig små.

Statistikken tar ikke kun med dem som dør under eller etter operasjonen, men også dødsfall i løpet av de 100 første dagene etter operasjonen.

– Dersom du dør av en stor blødning etter operasjonen, eller om du blir påkjørt av en buss på dag 99 så blir du likevel inkludert i statistikken, sier Steinholt.

Pressekonferanse med Helse Nord om stedsvalg for Helgelandssykehus. Direktør Lars Vorland sammen med styreleder Renate Larsen.

Et enstemmig Helse Nord-styre gikk i desember inn for en to-sykehusmodell på Helgeland, der det største sykehuset skal ligge i Sandnessjøen og et mindre i Rana.

Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK
Styret i Helse Nord stemte i ettermiddag over tre ulike forslag om hvor det skal være sykehus på Helgeland.

Styret i Helse Nord stemte i ettermiddag over tre ulike forslag om hvor det skal være sykehus på Helgeland.