Hopp til innhold

Én av tre avganger forsvant på fem år – Harald måtte reise to døgn for å bli hjerteoperert

Om ett år innføres nye flyruter i Nord-Norge og på Vestlandet. Nå krever flere både billigere billetter og flere avganger.

Margit Steinholt og samboeren Harald Sommerseth side ved side.

Margit Steinholt og samboeren Harald Sommerseth mener flytilbudet i Nord-Norge har blitt vesentlig dårligere de siste årene. Det gjelder både FOT-ruter og kommersielle ruter i regionen.

Foto: Ole Christian Olsen / NRK

Det er et flyopprør under oppseiling i Nord-Norge.

Svindyre billetter og få avganger frustrerer både næringslivet, politikere og barnefamilier.

«Folk er forbanna», skriver NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen.

I tillegg rammes de som må reise til større byer og større sykehus for å få behandling.

Én av dem som har fått kjenne det rutekuttet i nord på kroppen er Harald Sommerseth i Sandnessjøen.

I slutten av januar skulle han reise til Tromsø for å hjerteopereres.

Det ble en fire dager lang affære. Hør bare på dette:

Tirsdag: Fly tidlig fra Sandnessjøen til Bodø. Deretter nytt fly fra Bodø til Tromsø.

Onsdag: Innleggelse.

Torsdag: Operasjon.

Fredag: Fly Tromsø til Bodø på formiddagen. Deretter flybytte i Bodø, denne gangen til Mosjøen på grunn av dårlig vær i Sandnessjøen. Buss én time fra Mosjøen til Sandnessjøen.

– Vi var ikke framme før i 23-tiden på torsdag. Da hadde jeg og samboeren brukt hele dagen på å reise, sier Sommerseth til NRK.

Les også Folk er ikke forbanna. De er FLY forbanna

Passasjerer på vei til Widerøe-fly

Til sammenligning tar det kun seks timer å kjøre bil fra Sandnessjøen til Trondheim, hvor den samme operasjonen kunne blitt gjort ved St. Olavs hospital.

– Reiseruten så tungvint at det hadde vært enklere å få det gjort i Trondheim, sier han.

Samboer Margit Steinholt mener det er paradoksalt at det tilsynelatende er enklere å komme seg med fly sørover til Oslo enn innad i Nord-Norge.

– For oss som bor langs kysten og har verken tog eller trikk, så er de små Widerøe-flyene bussen vår, sier hun.

Sandnessjøen ligger omtrent midt i landet. Kun 20 mil skiller kjøreavstanden til Oslo som til Tromsø.

Kraftige kutt i rutetilbudet

Fram til våren 2017 kunne reisende velge mellom fem avganger med fly fra Sandnessjøen til Bodø.

Men da Widerøes nye rutetilbud trådte i kraft april samme år, ble antallet avganger redusert til to.

Les også Widerøe nekter å innfri krav om flere avganger

Widerøe på Finnmarkskysten

Men Widerøe kan ikke holdes ansvarlig alene for at antallet flyavganger er redusert. De leverte det staten hadde bestilt.

Fra 1. april neste år vil nye FOT-ruter tre i kraft, og om kort tid vil Samferdselsdepartementet lyse ut disse anbudene.

Her legges grunnlaget for hvordan flytilbudet skal bli fremover, gjennom statlige kjøp av flyseter og makspris.

NRK forklarer

Hva er egentlig FOT-ruter?

Hva er egentlig FOT-ruter?

I Norge er de fleste flyrutene kommersielle. Det vil si at flyselskapene selv avgjør hvor og når de vil fly. Dermed settes det ikke opp flyruter hvor flyselskapene ikke tror de kommer til å tjene penger.

Hva er egentlig FOT-ruter?

For å sikre et godt flytilbud over hele landet, kjøper staten transport på flyruter hvor det ikke lønner seg å fly kommersielt. I all hovedsak finner man disse flyrutene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Hva er egentlig FOT-ruter?

Disse flyrutene kjøper Samferdselsdepartementet etter en konkurranse mellom flyselskapene. I forbindelse med kjøpet pålegges såkalte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse (FOT) på rutene. Her blir det stilt krav til billettpris, kapasitet, hvor ofte man skal fly og hvordan rutene skal flys.

Hva er egentlig FOT-ruter?

Normalt er det flyselskapet som tilbyr den laveste prisen for å fly, som får oppdraget. Og i perioden avtalen gjelder, får flyselskapet enerett på å fly rutetrafikk på flyruten.

Siden 2017 er antallet seter kjøpt av staten på FOT-rutene til og fra Helgeland redusert med 7 prosent, opplyser Widerøe.

Samtidig er antallet tilgjengelige flyseter på kommersielle ruter mellom Bodø og Tromsø for alle flyselskaper redusert med 33 prosent sammenlignet med februar 2019.

– Dette er indirekte en villet politikk, som følge av de rammebetingelsene som gjelder. Det handler om avgiftsregimet, og for å klare å fly lønnsomt må vi da ha fullere fly, sier Silje Brandvoll.

Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe

Silje Brandvoll er direktør for kommunikasjon i Widerøe.

Foto: Ola Helness

Hun er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de både vil sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet, det vil si de 15 flyplassene i Norge med kort rullebane som flyselskapene opererer fra.

Målet til regjeringen er en halvering av prisene på FOT-rutene, men så langt har lite skjedd.

Les også Regjeringen vil åpne for elektriske fly på kortbanenettet allerede fra 2024

Mistet legeundersøkelse to ganger

Sommerseths opplevelse er ikke unik.

Gudny Åsen (65), også hun fra Sandnessjøen, skulle opprinnelig ha blitt undersøkt av en nevrokirurg ved sykehuset i Tromsø 16. januar.

Men da hun kom til flyplassen var avgangen innstilt på grunn av dårlig vær.

Mandag denne uken forsøkte hun på nytt.

Men avgangen fra Sandnessjøen til Bodø, hvor hun skulle skifte fly, ble 30 minutter forsinket. Dermed ble det bom stopp, og hun rakk ikke flyet videre fra Bodø til Tromsø.

Gudny Åsen avbildet foran flyplassen i Sandnessjøen.

Gudny Åsen møtte opp på Stokka lufthavn i Sandnessjøen for å reise til Tromsø. Men flyforholdene gjorde at avgangen i den værharde regionen ble innstilt.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Derfor måtte hun ta inn på hotell, med tilbud om å fly til Tromsø neste dag.

Fra hotellet fikk hun avklart med sykehuset Tromsø at hun kunne komme til undersøkelse dagen etter.

Men på kvelden ringte nevrokirurgen henne. Han hadde sett på helsepapirene hennes, og tilbød å ta undersøkelsen muntlig over telefon.

– Da slapp jeg å reise videre til Tromsø neste dag, og kunne i stedet reise hjem med direktefly til Sandnessjøen klokken 05.50 neste morgen.

Hadde hun ventet på en senere avgang, ville flyet ha landet i Mosjøen, og hun ville vært nødt til å ta drosje til jernbanestasjonen og buss derfra én time til Sandnessjøen.

Passasjerer på vei til Widerøe-fly

For mange av de rundt 480.000 menneskene som bor i Nord-Norge er de små Widerøe-flyene som bussen eller toget å regne.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Krever bedre flere avganger

FOT-rutetilbudet i landsdelen er for dårlig i dag, mener fylkespolitiker Odd Arnold Skogsholm.

Han er nestleder i Nordland Arbeiderparti og gruppeleder på fylkestinget.

– FOT-rutene som vi har i Nord-Norge ble markant dårligere i 2017. Vi har store forventninger om at flytilbudet i Nordland skal bedres betydelig, ikke bare fra Helgeland men også Lofoten og Vesterålen.

Fylkestingsrepresentant Odd Arnold Skogsholm (Ap)

Odd Arnold Skogsholm sitter på fylkestinget i Nordland for Arbeiderpartiet. Han kommer selv fra Sandnessjøen og kjenner flytilbudet i Nordland godt.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Dagens FOT-rutekontrakt strekker seg ut mars 2024. Derfor er det ventet at den nye anbudskonkurransen for neste periode legges frem av regjeringen om få uker.

Skogsholm mener den kontrakten bør si noe om hvor mange avganger som FOT-rutene skal bestå av, og ikke bare antall flyseter.

– Widerøe har svart på et anbud og leverer på de kravene som er satt. Da mener vi at man bør tilpasse anbudskravene til behovene til folk i Nordland.

Han mener at flyplassene på Helgeland, som i dag har det dårligste flytilbudet, i framtiden ikke skal ha færre enn 18 avganger i uken.

Les også Frykter for flytilbudet i distriktene når fylkene tar over flyruter fra staten

Widerøe-fly som lander.

Les også Dagens regjering med helomvending – legger til rette for billigere flybilletter

Widerøe-fly i ferd med å lette frå Førde Lufthamn