Hopp til innhold

Denne er blitt et nytt skadedyr

Elgstammen er blitt så stor i Norge at dyrene blir ansett som skadedyr i flere kommuner. – Noen steder er det rene elgfjøset, sier forsker.

Video Elgbestanden vokser i Norge

VIDEO: Veier i Saltdal blir ryddet for at folk skal se elgene lettere.

Kurt Tverli

Kurt Tverli viser hvor elgen traff bilen hans.

Foto: Ola Helness / NRK

I Saltdal ble 50 elg påkjørt av bil eller tog bare sist vinter. Nå vil fylkeskommunen ha tettere samarbeid med kommunene om problemet.

– Det gikk fort. Den hoppet opp i luften og landet på panseret. Der ble den liggende helt til jeg stoppet, sier Kurt Tverli.

Han er tilbake i Saltdal på stedet der han fikk en 200 kilos elg i frontruta sist vinter. I 80 kilometer i timen på E6.

Rydder skog

utmarkskonsulent i Saltdal kommune, Rune Berg.

Utmarkskonsulent i Saltdal kommune, Rune Berg.

Foto: Ola Helness / NRK

Skog og kratt er ryddet langs flere mil med vei i Saltdal for at bilistene lettere skal kunne se elgen. Likevel ble 50 elg ble påkjørt av bil eller jernbane her sist vinter.

I takt med at elgbestanden har tatt seg kraftig opp de siste 20 årene har også tallet på elg drept langs veien og på jernbanesporet steget. 2200 elg måtte bøte med livet i Norge det siste året. I smale saltdalen har de både 90-sone vei og nordlandsbanen.

– Når det blir sånn, kan man si at elgen er et skadedyr, sier utmarkskonsulent i Saltdal kommune, Rune Berg.

Søker etter områder med mat

Forsker Bernt Erik Sæther vet hvor elgen liker seg.

– Buskas med rogn er områder hvor elgen liker å være, sier Sæther.

God tilgang på mat og lite snø er kombinasjonen som skaper problemer for mange kommuner i landet.

– Kommuner som Saltdal, er på en måte en elgfjøs om vinteren, og må huse elg fra store omkringliggende områder, sier forskeren.

Død elg Saltdal

Denne elgen måtte bøte med livet på veien i vinter.

Foto: Knut F. Olsen

Skal planlegge tiltak

Marit Tennfjord

Marit Tennfjord, fylkesråd for kultur og miljø (SV) i Nordland.

Foto: Ola Helness / NRK

Siden elgen trekker ned fra fjellet og kommer fra kommunene rundt Saltdal, hjelper det lite at kommunen skyter opp elgkvoten om høsten. Det kommer stadig flere elg fra nabokommunene. Derfor samler sjefen for miljø i Nordland alle kommunene i fylket, for å diskutere hvordan elgbestanden skal håndteres:

– Problemet har kanskje ikke blitt tatt nok på alvor tidligere, derfor er det bra å samle alle kommunene. Da skal vi se på problemet på nye måter og finne felles tiltak for å løse dette, sier Marit Tennfjord.