Hopp til innhold

Himmelblåøya invadert av elg

Himmelblåøya Ylvingen har tre ganger så mange elg som mennesker. – Det er så vidt vi tør å trå utafor døra når det er mørkt, sier en fastboende.

Himmelblåøya invadert av elg

Elgen har erstattet Himmelblå. Skuespillerne Terje Skonseng Naudeer (tv) og Hallvard Holmen er ikke lenger å finne på øya, og nå er det mer enn nok plass til elgen.

Foto: NRK

Øya Ylvingen ble berømt over natta da NRK sendte TV-serien Himmelblå.

Etter at kameraene var pakket ned og skuespillerne forlot øya, er det nå elgen som har overtatt.

Den lille øya på Helgelandskysten er ikke mer en cirka åtte kvadratkilometer stor, men likevel kan det i sommer ha vært så mange som 60 elg på øya.

Det betyr at det i så tilfelle har vært tre ganger så mange elg, som fastboende på Ylvingen.

Vil ha mindre elg

Den fastboende fiskeren Thor Olsen ser helst at elgbestanden minsker betraktelig.

– Det er så vidt at vi trår utafor når det er mørkt. Jeg har sett en elg med 21 spir, og det er klart man blir litt redd, sier han.

– Når vi er ute og kjører bil ser vi elg hele tiden. Her om dagen så jeg 12 stykker på en gang, og de er ikke redd mennesker, for de står helt ute i veien.

Vil skyte flere enn 15

I år har Vega kommune fastslått at det skal skytes 15 elg under jakta.

Leder for viltutvalget i Vega kommune, Ole Arne Davidsen, synes det er for lite.

– Vi foreslo at all tilveksten og mer enn det skulle tas ut, men fikk ikke gehør hos kommunen. Vi har foreslått at det i hvert fall tas ut 22 dyr og det har vært en ganske heftig diskusjon i forhold til tildeling av kvoter, sier han.

Se video: Elgstammen vokser i Nordland og rovviltnemnda vil skyte flere dyr

Video For mye elg

Vil ha kontrollert jakt

Ordfører i Vega, Andre Møller (Ap), forteller at diskusjonen først og fremst har handlet om hvor lite minstearealet skal være, før en grunneier kan ta ut en elg.

Kommunen har satt 500 dekar som et minstemål.

– Vi må ha kontroll på hvor mange jaktlag det er ute på Ylvingen. I teorien kan man jo skyte fra den ene siden til den andre, så derfor er vi litt restriktive, sier han.

I år er det bare andre året det blir arrangert elgjakt på Ylvingen, og kommunen vil derfor prøve seg frem.

– Vi vil ha kontrollert jakt de første to årene for å se hvordan dyrene reagerer, og om de blir igjen på Ylvingen. Det er klart at ingen ønsker at det skal være 40–50 elg på Ylvingen, sier ordføreren.

– Det er for mye elg

På fastlandet i Norge er det et gjennomsnitt på en elg per kvadratkilometer, på Ylvingen er tallet i beste fall rundt fire.

– På Ylvingen ligger er det mellom 30 og 40 individer i utgangspunktet. Men så har det vært yngling der nå i vinter, så hvis vi antar at det er født 20 kalv, kan det bety at det nå er rundt 60 elg, sier Erling Johan Solberg ved Norsk institutt for naturforskning.

Ifølge Solberg er det et for høyt tall for å holde kroppsveksten og reproduksjonsratene oppe hos elgen.

– Det er for mye elg. Vi har sett at bestanddeler i andre deler av landet, med lavere tetthet, har hatt problemer med reproduksjonsratene, sier han.

Han mener at det på sikt må bli færre elg på Ylvingen.

– Noe særlig mer enn ti elg, tror jeg ikke de bør ha på Ylvingen. Da vil de til slutt få en reaksjon i kroppsvekt og reproduksjonsrate hos elgen, sier han.

Rekordstor bestand

Det er ikke bare på Ylvingen at det meldes om mye elg. Elgjegere i hele Nordland melder om rekordstor bestand i år.

Nå tar viltnemnda til orde for å skyte flere dyr, og mener kommunene må bli langt flinkere til å melde inn behov for økte kvoter.

Jaktlag i Beiarn

JAKTLAG: Jeger i Tollådalen i Beiarn tar seg en velfortjent pust i bakken. Aldri før har dette jaktlaget sett så mange elg som i år.

Foto: Ola Helness