Hopp til innhold

Elgen skremmer skoleelevene

Foreldre i Gildeskål vil holde ungene hjemme fra skolen hvis ikke alle elevene får tilbud om gratis skoleskyss. Mange elg skremmer, og nylig opplevde en elev ei sint elgku med kalv på nært hold.

Video Elgfrykt i Gildeskål

ET HELT VANLIG SYN: Skogens konge som den også kalles, er et vanlig syn i Gildeskål.

Flere innbyggere på Sandhornøy i Gildeskål kommune er skremt over all elgen som vandrer rundt på øya.

– Hverken unger eller voksne føler seg trygge, sier foreldreutvalgets leder Torstein Pedersen.

Kom mellom kua og kalven

Torstein Pedersen

FAU-leder Torstein Pedersen

Foto: Øystein Nygård / NRK

Denne uken var det foreldremøte på Sandhornøy skole der elgen var i fokus. Flere foreldre er bekymret for sikkerheten til elevene på tur til og fra skolen.

– Vi hadde nettopp en gutt som kom syklende og som plutselig oppdaget at han var mellom kua og kalven. I siste liten fikk han snudd og kom seg vekk. Han gjemte seg i skogen og ringte moren, sier Pedersen.

Denne gangen gikk det godt. Men FAU-leder Torstein Pedersen sier at både unger og voksne er bekymret for at noe alvorlig skal skje, spesielt på tur til og fra skolen.

Derfor krever foreldrene nå at også skolelever som bor nærmere enn tre kilometer, får gratis skoleskyss.

– Hvis ikke kommunen gjør noe nå, med å få skutt flere dyr, og ordnet med gratis skoleskyss til alle, så tar vi ungene ut av skolen, sier FAU-lederen.

Sofie Vatshaug

BETALER SKOLESKYSSEN SELV: Sofie Vatshaug tar bussen på grunn av all elgen som er langs veiene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Forstår foreldrenes bekymring

Det går unger fra 1.-10.trinn på Sandhornøy skole, og det er også barnehage der.
Rektor Kate Nilsen-Nygård deler bekymringa til foreldrene.

– Vi har ikke hatt elg inne på skoleområdet, men vi ser den på andre siden av veien og i skogen like ved. Det som er bekymringsverdig er når elevene skal til skolen, spesielt når det blir mørkt. Det er mye elg her, sier rektoren.

Rektoren har nå tatt opp saken med virksomhetslederen i kommunen.

Og FAU-lederen mener det haster med å få til ei løsning.

– I utgangspunktet er ikke elgen farlig, men kommer du mellom kua og kalven, så er den farlig. I tillegg kommer parringstida nå, med agressive okser der ute, sier Pedersen.

Nærgående elg

MANGE ELG: Elgen kan observeres ganske nært husene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Jakta vil ikke løse problemet

Søndag 25.september starter elgjakta. Men pedersen tror ikke jakta vil løse problemet til skoleelevene på Sandhornøya i Gildeskål.

– I år har de fått tildelt 14 dyr etter det jeg forstår. Men alle som farer langs veiene ser jo og teller mange dyr. Vi vet at det er født minst 50 kalver bare i år. Så da sier det seg selv at 14 dyr er ikke mye, sier Pedersen.

Lover ei løsning snarest

Leif Gunnarsen

Leif Gunnarsen, virksomhetsleder for oppvekst og kultur i Gildeskål kommune.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Virksomhhetsleder for oppvekst og kultur i Gildeskål, Leif Gunnarsen, sier at de jobber for å få til en løsning så snart som mulig.

– Hverken ungene eller forledrene skal sitte med en usikkerhet, og vi ønsker jo at ungene skal ha en mest mulig sikker skolevei.

Gunnarsen var ikke klar over hvor alvorlig foreldre og bran ser på elgfaren.

– Jeg har fått informasjon tidligere om at det er mye elg på veiene, men ikke at foreldrene vurderer å holde ungene hjemme. Det jeg har gjort nå er å sette i gang et strakstiltak, for å sikre at alle får skoleskyss, sier Gunnarsen.

Hvis alt går etter planen, kan unger på Sandhornøya få skoleskyss allerede på mandag.

Elg langs veien på Sandhornøya

NÆRGÅENDE ELG: Det er mange elger langs veiene på Sandhornøya.

Foto: Øystein Nygård / NRK