Hopp til innhold

Vil ha bedre kontroll på hvordan politikerne bruker pengene dine: – Sklir fort ut

Frp-politikere dro til USA og møtte kjendiser på skattebetalernes regning. Professor mener tiden er inne for å stramme inn på ordningen.

The Statue of Liberty is seen at sunset in New York City

Frps gruppe kalte selv turen for «Progress party from Nordland county council to the U.S.» , og reiseruten innebar blant annet to dager i New York City (bildet).

Foto: ANDREW KELLY / Reuters

I går fortalte NRK om Frp-toppene i Nordlands studietur til USA. Studieturen ble finansiert med den såkalte «gruppestøtten».

Dette er midler som de politiske partiene på fylkestinget får for å drive politisk arbeid og kompetanseheving.

Nettavisen fortalte først historien som en del av en lengre artikkelserie.

Frp Nordlands gruppe på fylkestinget var i 2018 på en 11 dager lang studietur til flere storbyer i USA.

I dag publiserte avisen en ny artikkel. Her skriver de om pengebruken i en lignende studietur som Ap gjorde i 2016.

Nå tar flere NRK har snakket med til orde for at regelverket må strammes inn.

Jan Fridthjof Bernt

Professor Jan Fridthjof Bernt ved UiB mener det trengs strengere regler for pengebruk til politiske grupper på fylkestinget.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

– Det som har vært et alminnelig prinsipp er at man ikke har ført noe form for kontroll med hva man bruker gruppestøtte-pengene til, sier Jan Fridthjof Bernt til NRK.

Han er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Han sier at det i dag ikke er regler som gjør det mulig for fylkeskommuner og andre å gripe inn, dersom støtten skulle oppleves å være brukt feil.

– For å kontrollere, må det være noen regler på plass. All den tid det ikke er det, skal det mye til før man kan begynne å stille spørsmål rundt eksempelvis lovlighet.

Bernt fortsetter med å si at dersom man har retningslinjene, bør man også ha et system som rapporterer og kontrollerer hva pengene brukes til.

Les også: Frp-topper fra Nordland reiste USA rundt på skattebetalernes regning: – Fremstår som heisatur

Fylkestingsrepresentant Bjørn Larsen (t.v.) sammen med Jim Krane og Wallace C. Wilson i James Baker Institute.
Fylkestingsrepresentant Bjørn Larsen (t.v.) sammen med Jim Krane og Wallace C. Wilson i James Baker Institute.

– Må lages regler

Professoren sier videre at han har forståelse for at det er ulike meninger rundt hva som oppfattes som god pengebruk.

– Men jeg mener det burde være noen former for generelle regler om gruppestøtten som indikerer hva man kan bruke pengene til.

Det sklir fort ut, sier Bernt.

Trond Birkedal

Politisk kommentator Trond Birkedal beskylder fylkespolitikerne i Fremskrittspartiet for ekstremt dårlig dømmekraft.

Foto: NRK

Også politisk kommentator Trond Birkedal har uttalt seg i saken. Han sa tidligere denne uken til NRK at det må innføres kontrollrutiner.

Det må lages regler for hva disse tilskuddene skal brukes til. Noen må passe på at det blir fulgt opp.

Stortingspolitiker Helge André Njåstad (Frp) sier seg også enig i behovet for å gjennomgå reglene.

– Ja, det er veldig fornuftig å gjennomgå politikernes bruk av skattepenger og få på plass nødvendige reguleringer for å unngå sløsing. Hele fylkeskommunen er for øvrig et unødvendig og fordyrende forvaltningsnivå som Frp vil fjerne.

Fylkesordfører: – Kan være behov for klarere retningslinjer

Fylkesordfører i Nordland er Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp).

Hun sier at det er flere regler som gir føringer for hvor mye partigruppene på fylkestinget får.

Kari Anne Bøkestad Andreassen

– Det er mulig det kan være behov for klarere retningslinjer, sier fylkesordfører i Nordland, Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp).

Foto: Frank Nygård / NRK

Det er mulig det kan være behov for klarere retningslinjer. Samtidig kan behovene til partigruppene være forskjellige. Retningslinjene skal ikke legge politiske begrensninger på partigruppene, sier hun til NRK.

I dag reguleres økonomisk støtte til partigruppene gjennom et regelverk i fylkeskommunen. Støtten fra fylkeskommunen skal blant annet gå til dekning av utgifter i forbindelse med møter, studieturer, konferanser, honorar. Og så videre.

Noe midlenes formål er å legge til rette for politisk aktivitet og kompetansebygging for politikere på fylkestinget.

Har dere noen kontrollrutiner for å følge opp hvordan midlene brukes i dag?

Partigruppene definerer selv hvilke behov representantstøtten skal dekke, og det er partienes egne retningslinjer som sier hva de kan og ikke kan gjøre i partisammenheng, sier Andreassen.