Hopp til innhold

Frp-topper fra Nordland reiste USA rundt på skattebetalernes regning: – Fremstår som heisatur

Fylkesgruppen til Nordland Frp dro på storbyhopping i USA og møtte flere kjendiser. – Ekstremt tynt faglig program, mener kommentator.

Fylkestingsrepresentant Bjørn Larsen (t.v.) sammen med Jim Krane og Wallace C. Wilson i James Baker Institute.

DISKUTERTE ENERGI: Fylkestingsrepresentant Bjørn Larsen (til venstre) sammen med Jim Krane og Wallace C. Wilson i James Baker Institute.

Foto: Privat

I 2018 reiste fem politikere i fylkesgruppen til Nordland Frp på studietur til USA. I en artikkel i dag, problematiserer Nettavisen at reisen betales av skattebetalernes penger.

I løpet av reisen besøkte de tre store byer for å blant annet lære mer om snøkrabbefiske, FN og om romfartsorganisasjonen NASA.

– Det er nok en fordel at noen av oss i fylkespolitikken hever blikket litt og tilegner oss kunnskap utover vår egen bakgård, flere burde valgt vårt eksempel, sier Frps gruppeleder Richard Dagsvik til Nettavisen.

Politisk kommentator og tidligere Frp-medlem Trond Birkedal mener det hele fremstår som ekstremt tynt faglig.

– Framstår som heisatur

Trond Birkedal

Politisk kommentator Trond Birkedal beskylder fylkespolitikerne i Fremskrittspartiet for ekstremt dårlig dømmekraft.

Foto: NRK

– Er du fylkespolitiker i Nordland og skal på studietur, bør det være svært faglig begrunnet. For meg fremstår dette som et ekstremt tynt faglig program. Jeg kan ikke se at de kan rettferdiggjøre dette, sier han til NRK.

Birkedal sier at han ikke selv kan se at det har kommet noe konkret ut av denne reisen.

– For meg fremstår det som en heisatur, at man føler man har gjort seg fortjent til å reise ut litt.

Her kan du se politikernes program under USA-besøket:

Møtte amerikanske kjendiser

Utenom de faglige sesjonene valgte Frp-politiker Bjørn Larsen å dele bilder, blant annet med Sig Hansen fra TV-serien Deadliest Catch, under besøket i Seattle.

Fylkesrepresentant Bjørn Larsen i Nordland Frp
Fylkesrepresentanten Bjørn Larsen besøkte blant annet Trump tower under studieturen til USA.
Fylkesrepresentant Bjørn Larsen i Nordland Frp
Under besøket i Seattle traff de også norsk-amerikanske Sig Hansen kjent fra tv-serien Deadliest Catch.

Ifølge Nettavisen ble turistopplevelser som konsert og omvisninger ikke dekket av fylkeskommunen.

Regningen for turen betales av en av landets minst kjente og mest hemmeligholdte støtteordninger for politikere, kalt gruppestøtte.

I motsetning til på Stortinget, er bruken av fylkesgruppenes midler som regel unntatt offentlighet.

Birkedal sier til NRK at det er skuffende å se hvilken holdning fylkespolitikerne har til eget pengebruk.

Fremskrittspartiet har også i årevis tatt til orde for å legge ned fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

Det å forsvare at fylkespolitikere skal reise til byer i USA for å studere noe som skal være relevant for Nordland fylkeskommune, det er ekstremt dårlig dømmekraft.

Vil ha strengere kontrollrutiner

Birkedal mener politikerne heller ikke har særlig respekt for skattebetalernes penger.

– Det viser hva som skjer når politikerne bruker penger og tenker det ikke blir oppdaget. Det verste eksempelet er på hvorfor de reiste til New York, der svaret er at FNs hovedkvarter ligger der.

Nå mener han at vi må ha strengere kontrollrutiner.

– Det må lages regler for hva disse tilskuddene skal brukes til. Noen må passe på at det blir fulgt opp. Nordland fylkeskommune må ta en titt på Stortingets egne regler for egne partigrupper. Der har de klare føringer på at det for eksempel ikke er mulig å legge seg opp store summer på konto, slik Nordland fylkes partigrupper har gjort.

– Ingen god faglig begrunnelse

Samfunnsforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning umiddelbare reaksjonen er at Frp-turen framstår som dårlig faglig begrunnet.

Johannes Bergh

– Det opp til partiene hvordan de bruker pengene. Men i denne saken, fremstår det ikke som at det er godt faglig begrunnet, sier forskningsleder Johannes Bergh.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De fremstår ikke klart hva representantene fikk ut av turen. Det er bra at vi har den 4. statsmakt som lager journalistikk knyttet til denne typen saker.

– For å lære

Stortingsrepresentant og fylkesleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen, var selv med på studieturen til USA.

Han kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Birkedal.

– Hvis man ikke kjenner hele innholdet, er det klart at han gjerne må mene det.

Olsen forteller at de møtte politikere og besøkte universiteter i USA, og at disse besøkene var relevante for deres politiske verv.

Bjørn Larsen og Norges ambassadør i USA, Tore Hattrem.

Fylkestingsrepresentant Bjørn Larsen (Frp) og Norges ambassadør i USA, Tore Hattrem.

Foto: Privat

– Vi er ansvarlig for videregående skoler i Nordland. Vi er også en høringsinstans for nasjonal politikk. Hvis det var sånn at fylkespolitikerne skal være blottet for informasjon utenfor sin egen lille sfære, hvorfor skal man da spørre dem i en høring.

Olsen forsvarer bruken av offentlige midler, og sier målet var først og fremst å innhente kunnskap.

Les også Kjell-Børge Freiberg ekskludert fra Frp

Tidligere Olje- og Energiminister Kjell-Borge Freiberg sier det aldri var aktuelt å trekke seg som frimurer da han satt i regjeringen

– For mange av partigruppene har det vært vanlig å dra på slike turer. Det er jo for å lære. Vi får et gitt antall kroner per år som vi kan bruke til den type aktivitet, og til kjøp av tjenester til partigruppa, sier han til NRK.

For Olsen og resten av reisefølget på fem var det helt naturlig å dra til snøkrabbe-fiskets amerikanske hovedstad i Seattle, for blant annet å lære om nettopp fiske av snøkrabbe.

Dagfinn Olsen, Nordland Frp.

Frp-topp i Nordland, Dagfinn Olsen, forsvarer studieturen og mener de hadde et godt faglig program.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi så at det begynte å bli en diskusjon om en ressurs i Barentshavet, som vi ikke hadde noe kunnskap om.

Enkelte i følget benyttet muligheten under besøket i Seattle til å ta en selfie sammen med TV-kjendisen Sig Hansen, kjent fra serien «Deadliest Catch». Likevel var det faglige innholdet det viktigste:

– Da vi reiste over dit hadde de et godt faglig program hvor vi deltok på et faglig seminar. Forskningsrapporter ble lagt frem om fiske av snøkrabbe i Beringhavet og klimapåvirkninger som de var redde for. Vi hadde et utbytte av det uten tvil, sier Olsen.

Les også Rødt-politikar om Nato: – Vi ønsker ikkje å rekruttere til mordarbanden

Synne Bjørbæk i Rødt, varaordfører i Bodø

– Viktig for velgerne at politikere innhenter kunnskap

Olsen sier at pengene til turen var satt av over tid, og han tror neppe turen ville blitt billigere enn en tilsvarende reise i Europa.

Gruppestøtten det aktuelle året var på litt over 200.000 kroner. I tillegg fikk Nordland Frp som fylkesparti omtrent 1 million kroner i offentlig støtte i 2018, ifølge Nettavisen.

Møtet med snøkrabbefiskere i Seattle, besøket til FN i New York og til NASA, mener Olsen alle er eksempler på kunnskapsinnhenting som politikerne kan bruke i sitt virke.

Nordland frp på krabbeseminar i Seattle

Representantene Nordland Frp på snøkrabbeseminar i Seattle i USA.

Dere vil legge ned fylkeskommunen, er opptatt av lavere skatter og avgifter og ikke sløse med offentlige midler. Rimer det med å dra på en sånn tur.

– Hvis vi hvert år dro på en tur som ikke hadde faglig innhold, da kan jeg skjønne at det blir stilt spørsmål. Vi og flere andre partier har reist på gruppeturer til Europa. Det har alltid vært sånn, og det tenker jeg er viktig for velgerne i Nordland å vite at politikerne er i stand til å innhente kunnskap.

Årlig støtte til partigrupper med representanter i fylkestinget fra Nordland fylkeskommune

Økonomisk støtte til opposisjon per representant

28.201,00

Økonomisk støtte til partigrupper og uavhengige

16.921,00

Økonomisk støtte til partier med to eller færre repr.

30.000,00

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med fylkesordføreren i Nordland for en kommentar til saken.