– Programmet kunne med fordel hatt en sterkere slagside mot tørrfisk heller enn vin

Det er snakk om hundretusener skattebetalerne må ut med når plan- og økonomikomiteen denne uka er på Italia-tur. Men programmet er kanskje i tynneste laget, mener førsteamanuensis i økonomi.

Gjengen fra fylkeskommunen

Plan- og økonomikomiteen er denne uken på tur i Italia. Beate Bø Nilsen (t.h.). Sonja Alice Steen (rosa).

Foto: Nordland fylkeskommune

Denne uken er plan- og økonomikomiteen i Nordland fylkeskommune på tur i Veneto, Italia. Totalt er budsjettet på cirka 261.000, men da er ikke eventuelle ukjente kostnader tatt med.

På programmet står blant annet to besøk til vingårder. I tillegg til gallamiddag og besøk til et supermarked ( her kan du studere programmet selv ). Av 13 er det ni som har reist.

Kostnadsoverslaget tar utgangspunkt i flere enn de som har reist, og de endelige utgiftene er ikke klare før etter turen er fullført.

Likevel: Det faglige opplegget i programmet får førsteamanuensis Astrid Grasdal ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen til å stusse.

– Generelt vil jeg si at når personer som representerer offentlig sektor skal ut på turer finansiert av fellesskapet må innholdet i programmet legitimere turen, sier hun til NRK.

– I dette tilfellet er det tørrfisken som skal promoteres, men det kunne med fordel hatt en sterkere slagside mot tørrfisk heller enn vin. De kunne ha gjort seg mer flid med programmet, sier hun til NRK.

Møter næringslivet

Det er fylkesordføreren som godkjenner rammen for komitereiser, mens det er komiteleder Beate Bø Nilsen som svarer for selve innholdet på denne turen.

Nilsen forklarer at bakgrunnen for turen er at Nordland fylkeskommune har en samarbeidsavtale med Veneto-regionen i Italia, som ble inngått i fjor.

Beate Bø Nilsen

Beate Bø Nilsen forteller at både valg av reisested og innhold i program er et resultat av diskusjoner hvor alle komitemedlemmer har bidratt.

Foto: Nordland fylkeskommune

– Vi har avtaler med flere områder – som Leningrad Oblast, Arkhangelsk, Marche og Veneto. Denne gangen gikk turen til sistnevnte, forklarer Nilsen.

Som fremholder at en slik avtale forplikter fylkeskommunen til å følge opp med hensyn til både energi, forskning, utdanning, kultur og næring.

– Vi har hatt møte med ulike deler av næringslivet, vi er med på tørrfiskfestivalen her nede og ellers forskjellige aktiviteter. I går møtte vi næringslivet, noe vi gjør i morgen også.

Lærer mye på vingårder

Etter det NRK forstår befinner også Lofotrådet og ordførere fra Lofotkommunene seg i dette området i Italia nå.

På spørsmål om hvorfor det er viktig at også plan- og økonomikomiteen er her, peker Nilsen på denne samarbeidsavtalen som fylket inngikk i fjor.

– Hvordan vurderer du vingårdsbesøk opp mot den faglige relevansen?

– Disse er store på landbruk, og økologisk landbruk, sier Nilsen, som fremholder at markedsaspektet av slike besøk gir godt faglig utbytte.

Velger seg en utenlandsreise

Også fylkesordfører Sonja Alice Steen er i Italia.

Hun forklarer at det er vanlig at alle komiteene velger seg en utenlandsreise «innenfor rimelighetens grenser» i løpet av en periode, og viser til at mens samferdsel valgte

Sonja Alice Steen, Arbeiderpartiet

Sonja Alice Steen er fylkesordfører i Nordland

Foto: Fotograf Johnson & Schjesvold AS

Skottland har plan- og økonomi valgt Italia.

– Her kan man sette seg inn i tørrfiskeksporten og markedsutsiktene. De jobber mens de er her, og vingårdene som blir besøkt har stor eksport til Norge.

– Hva er vel forskjellen på å besøke en vingård enn en bondegård eller noe annet? Det er kultur og levekår her nede som det er interessant å lære mer om, særlig i forhold til samarbeidet med Norge og Røst.

– Så du er fornøyd med programmet?

– Det er vanskelig å si, en linje i et program kan ikke fortelle alt. Derfor ser jeg fram til å se rapporten fra komiteen i etterkant, for å lese mer om hva de har lært og hvordan de kan dra nytte av det. På lik linje med alle komiteer som har vært ute og reist.

Opp til politikerne å vise nøkternhet

Førsteamanuensis i økonomi Astrid Grasdal mener at hvis turen dreier seg om å vedlikeholde eller etablere gode kontakter for tørrfiskeksport er det en god sak for Nordland.

– Det er kanskje ikke alltid like enkelt å tydeliggjøre relasjonsbygging i et program, men det er åpenbart lurt å prøve for å unngå at det reises spørsmål om hele hensikten med turen, sier hun.

– Dernest kan en alltids diskutere hvem og hvor mange som bør dra. Der blir det opp til politikerne å vise nøkternhet.

Hun tar forbehold om at hun ikke har sett andre dokument med mer utfyllende informasjon som eventuelt begrunner turen.

– Nok tørrfisk

– Kunne det vært mer tørrfisk og mindre vin på denne turen, Beate Bø Nilsen?

– Det har vært fokus på tørrfisk i dag og på søndag. I morgen skal Nordland fylkeskommune ha seminar i samarbeid med Innovasjon Norge med fokus på besøksforvaltning.