Droner er et økende problem: – Gatwick-kaoset kan skje i Norge

Det som har skjedd på Gatwick, kan også skje i Norge, sier leder for droneorganisasjon. Ifølge luftfartstilsynet vil antall uønskede hendelser med drone doble seg fra ifjor.

BRITAIN-DRONES/GATWICK

En drone lammet flytrafikken ved Storbritannias nest travleste flyplass, hvor 120.000 passasjerer så langt er rammet av kaoset.

Foto: TOBY MELVILLE / Reuters

En drone har lammet flytrafikken ved Storbritannias nest travleste flyplass, hvor 120.000 passasjerer så langt er rammet av kaoset.

Over flere dager har en drone flydd inn på flyplassområdet ved Gatwick i London, og hindret fly fra å ta.

Flytrafikken på Gatwick ble gjenopptatt, men nå er flyplassen stengt igjen.

Lars Kobberstad, luftfartsdirektør i Luftfartstilsynet

Lars Kobberstad, luftfartsdirektør i Luftfartstilsynet.

Foto: Luftfartstilsynet

– Det kan skje i Norge at flyplasser blir stengt som følge av at dronene kommer for nær en flyplass, og det har vi også hatt noen hendelser av i 2018, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet.

I sommer stanset droner innflygning til Oslo lufthavn.

Årsaken til at flyplasser må stenge som følge av droner, er sikkerhet og frykt for at dronen skal bli sugd inn i motoren på et fly, eller at den kan treffe fronten på et fly og skade pilotene eller maskinen.

– Norge er åpenbart sårbart

– Enkelte har spekulert i at dette (Gatwick-hendelsen, journ.anm.) kan være en form for hybridkrig, hvor droner blir et verktøy i et langt større spill enn bare å lamme en sivil luftfart, sier Anders Martinsen, leder i dronebransjens egen interesseorganisasjon, UAS.

Ifølge BBC mistenker politiet at miljøaktivister kan stå bak hendelsen ved Gatwick.

– Det kan skje i Norge og i hele verden. Her må vi være klare over at dette er en villet og ønsket handling av noen som bevisst har gått inn, sier Martinsen.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er nå forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han vil ikke utelukke at hendelsen ved Gatwick kan være en test for bruk til hybridkrig senere, og mener dette er et veldig godt eksempel på hvor sårbart et moderne samfunn er.

– Er hybridkrig noe som kan skje i Norge?

– Ja, det er det helt avgjort. Et moderne samfunn som det norske, er åpenbart sårbart på en rekke områder som kan utnyttes av en angriper i en sånn situasjon for å hindre, forsinke eller svekke effekten av beredskapstiltak i tidligfasen av en konflikt, sier Disen.

Anders Martinsen med drone

Anders Martinsen, leder for AUS, en interesseorganisasjon for droner.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Uønskede hendelser doblet

Avinor har tidligere beskrevet uforsvarlig og ulovlig bruk av droner som et økende problem i Norge. Kobberstad sier det samme.

– Vi har i de siste to årene så mye som en dobling i antall uønskede hendelser med droner, sier han.

Foreløpige 2018-tall fra Luftfartstilsynet viser nemlig at det kan ende på 70 uønskede dronehendelser, som vil si brudd på gjeldende lover og regelverk. Året før var tallet 45.

– Det har vært flere tilfeller i 2018 og 2017 hvor droner har flydd ulovlig nært norske flyplasser, sier Kobberstad.

FILES-GERMANY-BRITAIN-SECURITY-DRONES

Alle droner vil nå bli utstyrt med elektroniske ID-kort, som hele tiden kan spore drone og eieren av dronen, forteller luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP