Hopp til innhold

Gir penger til kommuner som vil lokke statlig ansatte til distriktene: – Dette har jeg stor tro på

Regjeringen vil gi penger til kommunene slik at de kan lokke til seg statlige ansatte som vil jobbe utenfor storbyene. Venstre-ordfører Alfred Bjørlo mener staten må sette seg konkrete mål.

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland luftet ideen i vinter og lanserte en storstilt plan for å flytte jobber ut i distriktene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) mener distriktene står foran en ny vår.

Med det mener hun først og fremst det store potensialet som ligger i at statlige ansatte tar med seg jobben og flytter ut av storbyene.

– Vi ser at flere og flere flytter fra storbyen. Og kanskje har pandemien gjort noe med oss – at vi ønsker mer tilgang til frisk luft, store boliger og at barna skal vokse opp i Distrikts-Norge. Når folk kan ta meg seg jobben og jobbe fra hvor som helst, er det ikke lenger en hindring.

Hofstad Helleland luftet ideen i vinter og lanserte en storstilt plan for å flytte jobber ut i distriktene.

I juni i år ble det vedtatt politikk i regjeringen. Det skal legges til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser på alle nivåer i staten.

Regjeringen la før sommeren fram «Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre».

Målet med ordningen er å utvikle lokale arbeidsfellesskap som gir arbeidstakere mulighet for å arbeide fra hele landet.

Løsningen er ifølge regjeringen såkalte «Distriktshuber».

– Dette har jeg som distriktsminister stor tro på. Det gir store, nye muligheter for distriktene, som kan lokke til seg folk som vil bo og jobbe utenfor storbyene.

10 millioner til kommunene

For å få fart på sakene kommer nå distriktsministeren med penger: I statsbudsjett for 2022 foreslår regjeringen et tilskudd på 10 millioner kroner for å stimulere til fjernarbeid i kontorfellesskap i distriktene.

Poenget er at det for mange kanskje kan bli i overkant ensomt å sitte på hjemmekontor langt fra alle kollegaer.

– Vi ønsker ikke først og fremst at folk skal sitte på hjemmekontor. Vi ønsker at fjernarbeid i staten skal kunne gjøres i arbeidsfellesskap. Derfor etablerer vi nå distriktshuber der kommunene skal være vertskap slik at folk kan kunne sitte sammen og dele infrastruktur, kontorplasser, og ikke minst ha gode kollegaer rundt seg, sier Hofstad Helleland.

Midlene fra regjeringen skal lyses ut, og tilskuddet skal gå til kommuner som står lengst frem i skoene og står med åpne armer og ønsker folk fra byen velkommen til bygda, understreker distriktsministeren.

Målet er ikke å bygge nye kontorbygg, men å koordinere samarbeidsparter fra offentlig og privat sektor som legger til rette for og setter i gang lokale kontorfellesskap for fjernarbeid.

Vi ønsker å bidra til etablering av arbeidsfellesskap i småbyer og større tettsteder som har et omland av kommuner i akseptabel reiseavstand. Slik kan vi legge til rette for at flere kan bo på små steder.

– Midt i blinken

En av de som allerede er fremme i skoene, er Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V).

– Dette er midt i blinken for oss. Vi er allerede godt i gang med å etablere et samlet fellesskap og fagmiljø for staten hos oss, sier han.

Ifølge Bjørlo har de private bedriftene snudd seg lynraskt rundt og etablert sånne fellesskapet allerede.

– Nå er poenget å lage en infrastruktur sånn at også staten kommer raskt etter.

Men for at det skal skje, mener Stad-ordføreren at det også må komme mer politisk press.

– Jeg drister meg til å si at det bør settes et måltall. For eksempel at en av tre stillinger i statlige direktorater i Oslo skal være stedsuavhengige om fire år. For det kan være en belastning for den enkelte ansatte hvis sjefen egentlig ikke liker dette og vil at alle skal sitte samlet i Oslo. Derfor trenger vi politisk press.