Dette redningsutstyret skal holde deg i live i fem døgn – besto ikke testen

Livbåter og redningsvester om bord i norske skip tilfredsstiller ikke de kravene som stilles i dag. Dette er ekstra utfordrende i arktiske strøk. – Du har ikke mange timer på deg før du er ferdig.

Livredningsutstyr testes i arktiske strøk

Her testes redningsutstyr som skal kunne holde deg i live i minst fem døgn. Utstyret tålte imidlertid ikke testen.

Foto: Vollen/Mikkelborg / Maritimt Forum

Det finnes strenge krav til utstyret som skal redde livet ditt til sjøs. Dette gjelder både passasjerskip og lasteskip.

Men i dag finnes det ikke godt nok livredningsutstyr på alle skip.

Kravene blir enda strengere i arktiske strøk. Hvis du på en eller annen måte havner i det iskalde havet, kreves det at livredningsutstyret skal kunne holde deg i live i minst fem døgn.

Men slik er det ikke på alle skip. Da livredningsutstyret ble testet av SARiNOR, i samarbeid med Nord universitet, måtte testene avbrytes etter 48 timer.

– Hvis du må evakuere i arktiske strøk har du ikke mange timer på deg før du er ferdig. I dag har vi ikke godt nok utstyr til å møte kravene som stilles, sier Tor Husjord, styreleder i Maritimt Forum Nord.

Tester livredningsutstyr i Arktiske strøk

Deltakere tester en redningsflåte.

Foto: Vollen/Mikkelborg / Maritimt Forum

Samme utstyr etter 30 år

– Dette er alvorlig. Industrien må prøve å utvikle bedre utstyr enn det de har hittil, for dette er ikke sikkerhetsmessig forsvarlig, sier Sølve Tanke Hovden.

Han var operasjonsoffiser i KV Senja under aksjonen da «Maxim Gorkij»ble evakuert utenfor Svalbard i 1989.

Nylig ble 1300 passasjerer evakuert i Hustadvika i Møre og Romsdal, da cruiseskipet «Viking Sky» fikk problemer med uvær.

Nestenulykken satte i gang en stor debatt, blant annet om nettopp utstyrskrav. Hovden sier han ser likheter med «Viking Sky» og «Maxim Gorkij», som han helst ikke skulle sett.

– 30 år senere, og de bruker samme gammeldagse utstyret. Livredningsvestene har ikke blitt oppdaterte, og de er unødvendig store, forklarer han.

Viking Sky

Cruiseskipet «Viking Sky» i mars, da det fikk problemer, og 1300 passasjerer måtte evakueres.

Foto: Odd Roar Lange

Ifølge Hovden fører størrelsen med seg utfordringer dersom det skal tas i bruk helikopter til å heise opp passasjerer.

– De er så store at det krever en ekstra plass når du skal heise dem opp. Det finnes annet og bedre utstyr på markedet.

Sjøfartsdirektoratet: – Det skal på plass

Sjøfartsdirektoratet erkjenner at det i dag finnes redningsutstyr som ikke alene er tilstrekkelig i polare områder. Fungerende avdelingsdirektør Håvard Gåseidnes sier det fungerer i kombinasjon med annet utstyr.

Krevende forhold i arktiske strøk

Forholdene i arktiske strøk er ekstra krevende, og det stilles derfor strengere krav til livredningsutstyret i slike områder.

Foto: Vollen/Mikkelborg / Maritimt Forum

– Ville det ikke vært bedre om det fantes livredningsutstyr som fungerte etter sin hensikt, uten og måtte kombineres med annet?

– Jo, og vi håper at vi kommer dit at vi har slikt utstyr. Men nå er vi i en såpass tidlig fase, at det har vi dessverre ikke tilgjengelig overalt i dag, sier Gåseidnes.

Han forklarer at alle passasjerskip og lasteskip nå skal få på plass mer moderne utstyr, som tilfredsstiller kravene i Polarkoden.

– Det er ingen tvil om at det i arktiske farvann er helt andre utfordringer for overlevelse enn det man har ellers i verden, så her har vi vært opptatt av å bringe fram kunnskap og å konkretisere kravene.

Tester livredningsutstyr i arktiske strøk

Utfordrende natur krever ekstra utfordrende tester for å sjekke at alt utstyr fungerer som det skal.

Foto: Vollen/Mikkelborg / Maritimt Forum