NRK Meny
Normal

Dette bildet finnes det kanskje ikke maken til

Gaupe og jerv på et og samme bilde. – Veldig spesielt, samstemmer ekspertene.

Jerve og gaup i Saltdal

Bildet ble tatt klokken åtte på morgenen, den 26. november.

Foto: Stein Halvorsen

Stein Halvorsen har i mange år brukt viltkamera som et ledd i å kartlegge jerv i forbindelse med lisensjakt i Skaitidalen i Saltdal. Men bildet som ble tatt den 26. november i år, har han aldri sett maken til.

– Det er en spesiell situasjon, der to sjeldne rovdyr er fotografert samtidig. Jeg har tidligere fått bilder av både gaupe, jerv, bjørn og ørn, men alltid hver for seg, forteller Halvorsen til NRK.

Dyrene ble lokket fram ved hjelp av åte, legger han til.

– Jeg får et MMS-bilde hver gang kameraet registrerer bevegelse. Dette var ikke noe annet enn ren og skjær flaks.

VG, som omtalte saken først, har snakket med naturfotograf Arne Nævra, som heller aldri sett de to artene på et og samme bilde.

– Veldig heldig

Lars Bendik Austmo

Lars Bendik Austmo hos Statens naturoppsyn.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Seksjonssjef for rovvilt Lars Bendik Austmo hos Statens naturoppsyn mener det er utfordrende nok å bare få bilde av et av dyrene.

– Begge arter er svært sky, og trekker seg unna straks de merker lukta av folk. Det er veldig heldig å få bilde av begge to.

Han forteller at begge artene har store hjemområder, som er delvis overlappende. De konkurrerer likevel ikke om maten.

– Jerven er et utpreget åtseldyr, og overtar gjerne gaupas byttedyr så snart den er ferdig. De møtene de har er likevel ganske tilfeldig, da de lever helt uavhengig av hverandre.

– Unngår hverandre

Vegar Pedersen i Statens naturoppsyn (SNO)

Rovviltansvarlig Vegar Pedersen i Nordland.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Heller ikke rovviltansvarlig Vegar Pedersen i Nordland har hørt om et lignende bilde.

– I stor grad unngår de å havne i samme matskål samtidig. Her har begge åpenbart oppdaget kadaveret, og utnyttet det i samme tidsrom. Det er spesielt.

Han mener jerven har store fordeler med å ha gaupe innenfor sitt leveområde, nettopp fordi den da får bedre tilgang på mat.

– Gaupa legger ned rein jevnt og trutt. Når jerven oppdager matrestene som ligger igjen, utnytter den det.

– Gjelder å ha tålmodighet

Stein Halvorsen forteller at han har fått mye respons etter at bildet ble kjent, både av den positive og negative sorten.

Han er åpen om at han driver jakt, til tross for at det skaper reaksjoner hos enkelte.

– Det skytes ikke mange jerv i løpet av et år. Det handler om å ha tålmodighet, sier Halvorsen, som håper å få has på jerven til slutt.

Gaupe fanget på viltkamera i Saltdal