NRK Meny
Normal

Overvåker rovdyr med 200 kameraer i naturen

Med viltkameraer strategisk plassert i naturen telles nå rovdyrbestanden i Norge. Nå skal også skogene i Nord-Norge overvåkes.

Gaupe fanget på viltkamera i Saltdal

Seniorforsker John Odden ved NINA

Seniorforsker John Odden ved NINA

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Overvåkingen av gaupebestanden er i full gang. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges jeger- og fiskerforbund samarbeider nå om utplasseringen av 40 nye viltkameraer i Nordland.

– Snøfattige vintre og lite spor gjør at vi trenger nye metoder for å overvåke gaupene, sier seniorforsker i NINA, John Odden til NRK.

Gaupa var nesten utryddet i Norge i 1930-årene, men bestanden har økt siden 1950-tallet. Bestanden antas å være på rundt 500 individer. Siden 1996 har folk meldt inn spor til Statens naturoppsyn, og Rovdata har beregnet bestanden.

Nå skal antallet kartlegges digitalt med totalt 200 skjulte kameraer i norsk natur.

Fanges automatisk på film

Viltkameraene utløses av varme og bevegelse og er plassert i områder der gauper er observert. En gang i måneden blir minnekortene med bilder hentet inn og bildene blir lagt ut på nettsiden.

John Odden i NINA er ansvarlig for bestandsovervåking og utplasseringen av viltkamera.

– Dette er for å overvåke og holde kontroll på rovviltbestanden. Målet er en metode for å telle bestanden uavhengig av snøforhold, sier han.

Metoden er testet ut på Østlandet og viser lovende resultater.

– Vi nærmer oss 200 kameraer i hele landet. Det begynte i Akershus, og vi får nå like mange observasjoner fra kamera som fra spor i snøen.

Observerer flere rovdyr

Gaupe markerer på trerot i Saltdal

Gaupe markerer på trerot i Saltdal

Foto: Norsk institutt for naturforskning

Men også andre arter blir fanget på film.

– Vi har fått bilder av ynglende ulv og dette gir god dokumentasjon.

Prosjektet har fått midler fra Fylkesmannen i Nordland for å teste ut nye metoder som ikke er avhengig av snøforhold. 40 kameraer er nå plassert i Saltdal, Beiarn, Fauske og Bodø.

– Etter den første uka hadde både rødrev, gaupe og jerv vært innom og markert på den samme trerota ved et kamera.

Det brukes både infrarød blits og vanlig blits.

– Vi kjører nå to kamera per 100 kvadratkilometer i områder der gauper observeres. Vi setter ikke disse kameraene i områder der folk ferdes ofte. Hvis det tas bilder av mennesker, slettes disse.