Hopp til innhold

Demenstilbud legges ned: – Grell kontrast til optimismen «Demenskoret» har skapt

NRK-suksessen «Demenskoret» har bidratt til ny debatt om omsorg og aktivitetstilbud for demente i Norge. I Nordland er realiteten en helt annen.

Dagsenteret Lyspunktet i Bodø har gitt personer med demens et lyspunkt i hverdagen.

Nå setter økonomien en stopper. Og kommunen vil ikke hjelpe.

Fra før er Nordland dårligst på lovfestet aktivitetstilbud for demenssyke i landet, viser tall fra Helsedirektoratet.

Og i Bodø skal dagtilbudet til 15 demenssyke pasienter nå avvikles.

– Livskvaliteten min og til fleste andre her vil bli borte, sier en av brukerne, Bodil Andersen.

– Vi blir sittende alene i hver vår leilighet. Spesielt på vinteren når det er glatt ute.

Bodil Andersen

Vi trives veldig godt og jeg håper vi kan få fortsette å være her, sier Bodil Andersen om at dagtilbudet hennes skal avvikles.

Foto: Bente H Johansen / NRK

Tidligere spesialist i allmennmedisin, Mari Kristin Johansen, er en av de som nå jobber frivillig på Lyspunktet.

Hun er glad for oppmerksomheten denne pasientgruppa har fått gjennom NRK-serien «Demenskoret».

– Det er fantastisk at demens får et ansikt med positivt og varmt innhold. Og samtidig viser alvoret i sykdommens natur. Det er det beste som kunne skjedd, sier hun.

Og legger til:

– Optimismen Demenskoret har skapt er et stort paradoks og en grell kontrast til at vi må stenge dørene her 17. februar. Vi er triste og fortvilet, sier hun.

Les også Serien rører nordmenn – nå vil flere starte egne demenskor

Ingrid og sju menn synger under ein korøving.

Da pandemien brøt løs i 2020 måtte kommunen stramme inn tilbudene de kunne tilby personer med demens.

I den forbindelse lyste blant annet DAM-stiftelsen ut ekstraordinære midler som en kompensasjon.

Nasjonalforeningen Bodø Demensforening søkte sammen med den private helse – og omsorgstjenesten Gode Øyeblikk for å få på plass et gratis dagtilbud for demenssyke.

På det viset ble «Lyspunktet» født.

– Lyspunktet er et godt eksempel på at det går an å lage meningsfulle tilbud for denne gruppa uten at det trenger å koste store summer, sier Mari Kristin Johansen.

– Dagene kan bli veldig lange

Brukerne ved senteret bruker varme ord når de omtaler tilbudet de har hatt tilgang på de siste to årene.

– Vi har mange forskjellige aktiviteter vi kan drive på med. Vi trives veldig godt og jeg håper vi kan få fortsette å være her, sier Bodil Andersen.

Brukeren Harald Buvik ser mørkt på en fremtid uten «Lyspunktet»:

– For min det betyr det veldig mye. Dagene kan bli veldig lange.

– Dette tilbudet sammen med likesinnede er betydningsfullt, understreker han.

Begge legger vekt på at de frivillige på dagsenteret har mye omsorg og forståelse for brukerne.

Bruker ved Lyspunktet, Harald Buvik.

Brukeren Harald Buvik kaller avviklingen et stort skritt tilbake.

Foto: Bente H Johansen / NRK

– Nedprioritert og forsømt

Frivillig Mari Kristin Johansen forteller at stedet er mye mer enn en møteplass.

– Det er et genuint tilbud til deltakerne som inneholder det vi vet kan være med på å bremse eller utsette utviklinga av en demenssykdom.

Tidligere spesialist i allmennmedisin, Mari Kristin Johansen, er en av de som nå jobber som frivillig på Lyspunktet.

Her lager Mari Kristin Johansen næringsrik mat til brukerne, noe hun mener er viktig i forebyggingen mot demensdiagnosen.

Foto: Bente H Johansen / NRK

Hun sier hjernetrim, sosial omgang, næringsrik mat og fysisk aktivitet er noe man vet er viktig for personer med demens.

– Dette er et nedprioritert og forsømt område i mange kommuner.

Færrest i Nordland

Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Dagaktivitetstilbudet bør inneholde både sosiale, kognitive og fysiske stimulerende aktiviteter, skriver Helsedirektoratet på side sider.

Ifølge tall fra 2021 er Nordland det fylket med færrest andel hjemmeboende personer med demens som får dette tilbudet:

Livstidsforkortende

– Det er trist både for brukere og frivillige. Jeg har egentlig ikke ord.

Det sier Åshild Nordnes, leder av Nasjonalforeningen Bodø Demensforening.

Av de femten som i dag benytter seg av tilbudet er elleve aleneboende.

Ingen har de elleve har pårørende i Bodø eller Nordland.

– I verste fall blir de sittende inaktive hjemme i bostedet sitt.

Åshild Nordnes, leder av Nasjonalforeningen Bodø Demensforening

Åshild Nordnes mener kommunen må komme på banen.

Foto: Bente H Johansen / NRK

– Når en vet hvor lett det er for de med demensdiagnose å bli inaktive, er det rimelig overbevisende at dette er livstidsforkortende, sier Nordnes.

Hun sier de forsøker å sikre hver enkelt deltaker et kommunalt tilbud. Det omtaler hun som utfordrende.

– Det ser ikke ut som om kommunen har bygget opp igjen det tilbudet som ble redusert ved inngangen av pandemien.

Likevel ønsker ikke kommunen å bidra med midler slik at Lyspunkt kan fortsette:

– Jeg synes det er rart at kommunene ikke griper muligheten.

Les også Forventer en bølge av utbrente og sykmeldte folk som følge av millionkutt

Mona Irene Engelien på kafe langt unna

Skulle gjerne hatt flere plasser

– Jeg skulle gjerne sagt at Bodø kommune har en finansieringsmulighet.

– Per i dag har vi ikke det, sier Marit Larsen.

Hun er leder for tildelingskontoret i Bodø kommune og har blant annet ansvar for tildeling av aktivitetstilbud til personer med demensdiagnose.

Marit larsen, Leder tildelingskontoret i Bodø kommune.

– Vi har behov for et økt tilbud, sier Marit Larsen.

Foto: Bente H Johansen / NRK

Kommunen har omtrent 700 hjemmeboende innbyggere med en demensdiagnose.

Det finnes 155 tilbud som er øremerka disse personene.

I dag står 55 personer på venteliste, hvorav to av tre har en demenssykdom.

Det opplyser Larsen, som mener kommunen har et relativt godt tilbud.

– Når saksbehandlerne våre får inn søknader om dagtilbud prioriterer de personer med demensdiagnose. Per i dag innvilges de aller fleste innen én måned.

Hun sier de har satt stor pris på tilbudet, som hun mener har vært et godt supplement til de kommunale.

Les også Pasient med demens ble funnet frosset fast i sykehjemmets veranda

Sentrum sykehjem

– Jeg synes det er leit at de må legge ned Lyspunktet på grunn av manglende finansiering, sier hun og peker på manglende økonomi som årsaken til at kommunen ikke kan ta over finansieringen.

– Vi er enige i at vi gjerne skulle hatt flere plasser. Det ser vi på sikt og det melder vi også politisk.

– Bryter dere loven ved å ikke ha nok dagtilbud?

– Nei, det vil jeg ikke si. De må søke om plass gjennom Bodø kommune hvis de ønsker det, og så vil de få tilbud om plass.

Om det vil medføre lengre ventetid, vet hun ikke enda.

LES OGSÅ:

Les også Tapte titalls millioner på strømtabbe – nå blir kommunen satt under administrasjon

Meløy kommune

Les også Ranveig hadde akkurat flyttet inn på sykehjemmet da hun forsvant ut vinduet

Ranveig Annie Myrås og Vigdis Selstad