Hopp til innhold

Serien rører nordmenn – nå vil flere starte egne demenskor

Over hele landet jobbes det med å starte egne kor. Helt supert, mener dirigenten i demenskoret.

Ingrid og sju menn synger under ein korøving.

TRUFFET EN NERVE: Serien om demenskoret på NRK har rørt tusenvis av nordmenn.

Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

Vi har hatt en enorm respons, sier Line Kristin Opdal.

Hun jobber i hjemmetjenesten i Overhalla i Trøndelag, og er en av tusenvis av nordmenn som har latt seg røre og engasjere av serien «Demenskoret» på NRK.

Serien følger programleder Ingrid Gjessing Linhave som setter sammen et demenskor som til slutt skal opptre på Chat Noir.

Opdal la selv ut på Facebook om det var noen i kommunen som ønsket å være med i et slikt kor, og veldig mange meldte seg.

Line Kristin Opdal

Line Kristin Opdal fikk enorm respons da hun la ut på Facebook om noen ønsket å være med i et demenskor.

Foto: Privat

Vil holde konsert på sykeheimen

Både demente selv, pårørende og frivillige, sier hun.

Opdal forteller at de satser på et kor med ti deltakere, både demente og pårørende, for å skape gode øyeblikk og stunder sammen med hverandre.

Målet nå er å holde en konsert på sykeheimen i Overhalla, og de skal øve hver fjortende dag.

Opdal sier noe av målet er å få flere til å snakke om demens, ufarliggjøre sykdommen og bli mer åpen om den.

Vi har satt ned ei gruppe som skal lede arbeidet med koret. Det er folk fra Frivilligsentralen og demensforeningen, sier hun.

Les også Anna Marie viet livet til å hjelpe folk med demens – så ble hun selv syk

Anna Marie Laugsand

Flere demenskor

Også i Trondheim har gruppeleder for Pensjonistpartiet, Svein Otto Nilsen, tatt til orde for å starte et eget demenskor i byen.

Alle demente bør under kyndig veiledning ha mulighet til å synge sammen med andre i samme situasjon. Dette må myndighetene legge til rette for ved å øke de økonomiske rammene til forskning på demens, og til etablering av demenskor, skriver Nilsen i et brev til bystyret i Trondheim.

Også i Levanger jobbes det med å starte opp et lignende kor.

Flere kommer også til å komme, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Svein Otto Nilsen

Svein Otto Nilsen vil ha politikerne i Trondheim med seg for å støtte opp om etablering av et demenskor i byen.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Fascinerende

Organisasjonen har bidratt som faglig rådgiver til NRK-serien. De sier mange nå henvender seg for å starte opp kor.

Det er fascinerende å se virkningen sang og musikk kan ha. Å synge sammen skaper fellesskap og glede, og er en flott aktivitet for personer med demens som er glad i sang, sier Mina Gerhardsen.

Om lag 60 prosent av de over 100 000 personene som har demens i Norge i dag, bor fortsatt hjemme. Kommunene er pålagt å tilby dem tilrettelagt og tilpasset aktivitetstilbud, men kun en av tre har aktivitetstilbud i kommunene.

Gerhardsen oppfordrer kommuner til å starte dette som en del av det lovpålagte aktivitetstilbudet til personer med demens.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, sier mange henvender seg for å starte opp demenskor.

Foto: André Bendixen / NRK

De er samtidig opptatt av at kor ikke passer for alle og at det må bygges ut en større bredde i tilbudet.  

– Når en rammes av demens, er det spesielt viktig å fortsette med aktiviteter en trives med for å opprettholde både livsglede og ta vare på helsen. For noen vil det være kor, for andre å drive med dyr, fysisk aktivitet eller for eksempel håndverk, sier Gerhardsen.

Lykkelig over engasjementet

Korist Ingrid og korleder og dirigent Kim Wigaard gjør seg klare til konsert.

Kim Wigaard er glad for at så mange liker programmet, og syns det er topp at flere ønsker å starte egne demenskor.

Foto: Julia Marie Naglestad / Nordisk Banijay/NRK

– Det er helt supert. Vi vil jo skaffe et tilbud for mennesker som lever med sykdommen, for tilbudet er ikke bra nok i dag.

Det sier korleder Kim Wigaard. Han sier responsen på serien har vært overveldende.

– Jeg har begynt å svare på meldinger, men jeg har ikke klart å få lest alle, for det er så mange. Det er et veldig stort engasjement.

Korlederen er glad for at så mange får øynene opp for sykdommen.

– Det er veldig kult at produksjonen har en påvirkning på demensomsorgen og demenstilbudet. Det at vi gjør en forskjell føles veldig bra å være med på. Og vi vil at flere kor skal starte opp i landet, så det er stort at dette nå er i ferd med å skje.

Kormedlemmene møtes til første korøvelse. Det er en spent gjeng, der den yngste kun er 48 år. Hvordan vil koret høres ut?

Kormedlemmene møtes til første korøvelse. Det er en spent gjeng, der den yngste kun er 48 år. Hvordan vil koret høres ut?