Hopp til innhold

Pasient med demens ble funnet frosset fast i sykehjemmets veranda

Tidligere i år ble en pasient ved Sentrum sykehjem i Bodø funnet frosset fast til verandaen. Døra var ikke sikret og vedkommende hadde ikke tilsyn.

Sentrum sykehjem

FRØS FAST: Tidligere i år ble en pasient ved Sentrum sykehjem funnet frosset fast på verandaen etter at hen gikk ut, uten tilsyn.

Foto: Marie Staberg / NRK

I dag er over 100.000 mennesker i Norge rammet av demens. Det er forventet at forekomsten av sykdommen vil dobles de neste tiårene.

De siste årene har det vært flere eksempler på pasienter med demens som rømmer fra sykehjem.

Funnet frosset fast

På en kald vinterkveld tidligere i år, skulle en pasient ved Sentrum sykehjem ut for å bli kvitt røyksuget.

Døra til verandaen var lukket, men ikke låst, som den skulle vært.

Pasienten hadde ikke tilsyn og klarte dermed å komme seg ut.

Sentrum sykehjem

FALT OM: Rundt klokken halv tre ble pasienten funnet liggende på verandaen. Døra til verandaen var lukket, men ikke låst.

Foto: Marie Staberg / NRK

Senere på natta ble personen funnet liggende på verandaen, med buksa frosset fast i underlaget og blod i ansiktet.

Pasienten døde noen få dager senere på Nordlandssykehuset.

NRK har vært i kontakt med pårørende. De ønsker ikke å stille til intervju.

Døren hadde ikke elektronisk lås. Et behov som har blitt meldt inn etter hendelsen.

Det som skjedde på sykehjemmet i Bodø er dessverre ikke unikt.

NRK har tidligere omtalt historien om Ranveig Annie Myrås (74). I 2020 klatret hun ut av et usikret vindu og forsvant.

13 dager senere ble hun funnet død i fjellet.

Meldt inn til Statsforvalteren

Den kvelden pasienten frøs fast, var det fem helsefagarbeidere og én sykepleier på jobb. De hadde ansvar for 60 pasienter.

Jeg kjenner ikke til hvilke vurderinger som ligger til grunn for bemanningen og sammensetning av kompetanse ved dette sykehjemmet. En sykepleier på 60 pasienter høres derimot lavt ut.

Det sier andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden.

Han mener det er krevende å være én sykepleier alene på jobb.

– Men man bør nok vurdere om man trenger flere sykepleiere som kan være med å bidra i en type samtale og sparring underveis på en nattevakt.

Sentrum sykehjem

NØDVENDIG: Det finnes flere oppgaver som helsefagarbeiderne og sykepleierne kan løse parallelt. Kai Øivind Brenden sier det er absolutt nødvendig med helsefagarbeidere, også på natt.

Foto: Marie Staberg / NRK

Statsforvalteren er varslet etter hendelsen. Bodø kommune ønsker ikke å kommentere saken før de har konkludert.

Men institusjonsleder i Bodø kommune, Kirsten Willumsen, skriver i en e-post:

Ved alle uønskede hendelser har vi en gjennomgang av våre rutiner og prosedyrer, for å se på hva vi kan gjøre for å unngå at det skjer igjen.

Julie Tangen.

VURDERING: Statsforvalteren har bedt Sentrum sykehjem om å gjennomgå hendelsen, og finne ut av hva som faktisk har skjedd.

Foto: Emil Harjo Indsetviken / Statsforvalteren i Nordland

Saken er fortsatt under behandling hos Statsforvalteren, og status er at vi har mottatt rapport fra virksomheten. Neste steg er å gjennomgå rapporten for å se på om virksomheten har fulgt opp hendelsen slik vi forventer.

Det sier fungerende avdelingsdirektør ved helse og vergemålsavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland, Julie Tangen. Hun kan ikke si når saken er ferdig behandlet hos dem.

Manglende fagmiljø

Kai Øivind Brenden sier at demensomsorg kan være krevende. Det er noe som krever en spesielt god kompetanse.

– Blant pasienter med demens kan det være at noen er urolig og trenger noen sammen med seg i kortere eller lengre perioder. Det gjelder også på nattetid. Da blir det vanskelig å følge med på resten av avdelingen, sier Brenden.

Brenden mener det er på høy tid at kommunene gjør det mer attraktivt å jobbe i kommunale helse og omsorgstjenester.

 Kai Øivind Brenden

REKRUTTERING: Kai Øivind Brenden mener det er en rivende utvikling i behandling av pasienter i kommunene. Han sier kommunene må satse mer på å rekruttere og beholde sykepleierne.

Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI / SUNNIVA TONSBERG GASKI

Vi vet fra studentundersøkelsene våre at det er for få nyutdannede sykepleiere, som generelt ønsker å jobbe i kommunetjenesten. De fleste ønsker seg til sykehus.

– Det handler først og fremst om at man i kommuner oftere opplever et manglende faglig miljø rundt seg, man blir ofte stående alene som sykepleier, gjerne med ansvar for svært mange pasienter.

Over halvparten av sykepleierne mener at enheten de jobber på ikke har tilstrekkelig med arbeidskraft eller kompetanse. Det viser en fersk undersøkelse blant norske sykepleiere.

I tillegg sier en stor andel av sykepleierne at de opplever at de utfører arbeid som egentlig er en leges ansvar.

– Kommunene må ta sitt ansvar og sikre at det er tilstrekkelig faglige miljøer, slik at det blir trygt og spennende for sykepleierne å jobbe der.

Hei!

Har du tanker om saken du har lest, eller innspill til andre ting vi i NRK Nordland burde sjekke ut? Send meg gjerne en e-post!