Hopp til innhold

Forventer en bølge av utbrente og sykmeldte folk som følge av millionkutt

Mange norske kommuner sliter med økonomien. I Bodø frykter både fagfolk og pårørende at grensa for hva som kan kuttes er nådd.

Mona Irene Engelien på kafe langt unna

FLERE RAMMES: Mona Irene Engelien i demensforeningen i Bodø ønsker å få frem konsekvensene budsjettforslaget i Bodø kan få for dem med demens.

Foto: Petter Strøm / NRK

Jeg ble først nummen og etter hvert sint. Det er på tide å stå opp for pasienter, pårørende og de gode hjelperne jeg møter hver dag i jobben min.

Det sier fastlege i Bodø kommune, Linda Torrissen Hennø.

Bodø kommune må kutte i pengebruken sin. På lik linje med svært mange andre kommuner.

Kommuneekspert Håvard Moe snakker om en økonomisk krise som har ligget på lur i flere år.

I Bodø må de kutte over 100 millioner kroner til neste år. I perioden fra 2023 til 2026 må de kutte drøye 360 millioner kroner til sammen.

Verst går det ut over oppvekst og kultur som må spare inn om lag 43 millioner kroner neste år. I helse- og omsorgssektoren må de kutte utgiftene med 41 millioner kroner.

Men er det mulig å få til, og samtidig gi et tilfredsstillende tilbud til innbyggerne?

Mange blir rammet

Fastlege Linda Torrissen Hennø tviler.

Jeg vet så inderlig godt hva konsekvensene er for de sårbare pasientene og de gode hjelperne som jobber i kommunen vår, sier Hennø.

fastlege i Bodø kommune Linda Torrissen Hennø.

BEKYMRET: Fastlege Linda Torrissen Hennø er ikke bare bekymret for tilbudte til folk med demens. – Et annet kutt jeg ønsker å dra frem er kuttet i støtten til Alternativ til Vold. Dette er et utrolig viktig lavterskeltilbud for en svært sårbar gruppe som utsettes for vold i nære relasjoner. De tilbyr også behandling til mennesker med volds og aggresjonsproblemer for å forebygge mer vold. Det er tydelig at psykisk helse ikke er en prioritet, sier hun.

Foto: Linda Torrissen Hennø

I et Facebook-innlegg forteller hun om hva hun tror blir konsekvensene av kuttene, dersom de gjennomføres. På to dager har innlegget blitt delt nesten 200 ganger.

Må bygge opp igjen det de kutter

Og det er ikke bare i Bodø kommunen kutter i denne sektoren.

Håvard Moe, seniorkonsulent KS Konsulent sier det er en trend blant mange norske kommuner å trekke penger fra pleie og omsorg.

– Når rammene ikke strekker til må du kutte på drifta et eller annet sted.

Som en tommelfingerregel fordeles et kommunebudsjett slik:

Men selv om det blir færre barn i de fleste kommuner i Norge, vil ikke politikerne dra i gang en skolestrukturdebatt, ifølge Moe.

Håvard Moe, seniorrådgiver KS konsulent

MÅ BYGGE OPP IGJEN: Håvard Moe, seniorkonsulent KS Konsulent, sier kommunene vil bli nødt til å bygge opp igjen tilbudene de nå bygger ned, etter hvert som befolkninga blir eldre.

Foto: KS konsulent

Da er det lettere å trekke penger fra de andre sektorene.

– Pleie og omsorg er da halvparten av det som er igjen.

Seniorkonsulenten sier kommunene vet at de må bygge opp igjen tilbudene i helse og omsorg om få år fordi befolkninga blir eldre.

– Men akkurat nå handler det om å få det til å gå rundt, sier Mo.

– Redd det allerede har gått for langt

En gruppe mennesker fastlegen er spesielt bekymret for er dem med demens.

I Bodø anslår kommune at antallet innbyggere over 80 år vil øke med mer enn 60 prosent de neste 10 årene.

Vi vil få 37 prosent flere som skal leve med demens, sier Hennø.

Dersom vi skal klare å opprettholde dagens marginale nivå av helsetjenester, er det behov for en økning i helsetjenestene, ikke en reduksjon.

På en kafé i Bodø sentrum sitter Mona Irene Engelien med nettbrettet sitt og en kopp te.

Nestlederen i demensforeningen i Bodø sender ut e-poster fra demensforeningens styre til politikerne i kommunen, i håp om å påvirke dem til ikke å vedta det foreslåtte budsjettet.

Mona Engelien på kafé nært

IKKE BARE DEM MED DEMENS: Mona Irene Engelien mener kuttene som er foreslått vil ramme mange folk i samfunnet, ikke bare dem med demens.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi ønsker at politikere og andre skal bli oppmerksomme på hvordan situasjonen er. Dessverre er jeg redd det allerede har gått for langt, sier Engelien.

I forslaget til budsjett ligger flere kutt som vil ramme dem med demens.

  • Redusert tilbud i brukertransport
  • Kutt i bemanningen på sykehjemmene
  • Strengere føringer for tildelingskontoret
  • Færre sykehjemsplasser

– Disse kuttene samsvarer ikke med hva kommunen har satt seg som mål. Det er en alvorlig mismatch mellom planer og budsjett, sier Engelien.

Forventer flere som blir syke og utslitt

Bodø kommune har vedtatt en reform som kalles Smart helse. Et av målene er at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme.

For å få det til, er kommunen blant annet avhengig av systemer som sørger for at folk får det tilbudet de trenger i sitt eget hjem.

Men i budsjettforslaget står det at det blir vanskelig å utvide disse tjenestene.

Både Mona Irene Engelien og lege Linda Torrissen Hennø frykter at konsekvensene kan bli store. Ikke bare for de demenssyke.

Mona Irene Engelien ute på gata fra siden

– Vi ser at det er pårørende som blir utslitte og syke selv. Når det skjer sitter kommunen med to syke i stedet for én, sier Engelien.

Foto: Petter Strøm / NRK

Jeg tror vi kan forvente økende grad av utbrente og sykmeldte hjelpere og pårørende, sier Linda Torrissen Hennø.

Les også Foreslår kutt på 113 millioner i kommunebudsjettet: – Ble fysisk uvel og fikk vondt i magen

Iris Søderholm, tillitsvalgt for psykologene i Bodø kommune.

Hun tror også man vil se økende bruk av legetjenesten ettersom pasientene ikke lenger vil kunne ivaretas på god måte av samarbeidspartnerne deres i kommunehelsetjenesten.

I månedsskiftet mellom november og desember skal politikerne i Bodø behandle budsjettforslaget fra kommunedirektøren.

Og mannen som har foreslått kuttene, kommunedirektør Kjell Hugvik, forstår frustrasjonen.

Innrømmer at det er en utfordring

Jeg har stor forståelse for at mange er skuffet over budsjettet vi har lagt frem. Samtidig har vi forsøkt å legge kuttene slik at vi best mulig skjermer lovpålagte oppgaver og tjenester til svake grupper, sier han.

Hugviks oppgave har vært å legge frem et budsjett som går i balanse. Det innrømmer han at har vært krevende.

Kjell Hugvik

NØDVENDIG: Kjell Hugvik mener det er nødvendig for Bodø kommune å kutte drastisk i sine utgifter. – Når man foretar en reduksjon av driften med 113 millioner, vil det bli reduserte tjenester på noen områder.

Foto: Per-Inge Johnsen / Per-Inge Johnsen

Bodø kommune har en utfordring i driften, fordi vi har brukt mer enn vi har i inntekter. Dette er forsterket av den raske økningen i kostnader den siste tiden.

Kommunen er kjent med økt behov for tjenester for eldre og demente. Samtidig skal det kuttes mye på dette området. Hvordan går det i hop?

Det er den store utfordringa mange kommuner står foran. Vi har et fall i barnetallet og ei økning i eldre. Den utfordringen gjør at vi gradvis må omstille driften.

De er i gang med prosessen, sier Hugvik, men det er utfordringer kommunen må løse over en lengre periode.

– Er du fornøyd med budsjettforslaget?

Jeg er fornøyd med at vi har hatt en god prosess, involvert tillitsvalgte og fått gode tilbakemeldinger. Så blir det opp til politikerne å beslutte det beste budsjettet.