Hopp til innhold

Denne «kvinnen» sparer sykehuset for mange stillinger

Et enkelt datasystem gjorde at Nordlandssykehuset kuttet forsinkelser fra opp mot tre måneder til noen få minutter.

Datasystemet Nora Nord sparer Nordlandssykehuset for mange stillinger

Datasystemet Nora Nord sparer Nordlandssykehuset for mange stillinger.

Foto: Ola Helness / NRK

I et hjørne på et enkelt møblert kontor ved sykehuset i Bodø står et svart skap. På innsiden er det en liten rekke med datamaskiner.

Her jobber en spesiell «ansatt» døgnet rundt og bryter det som måtte være av regler i arbeidslivet. Likevel er ledelsen storfornøyd.

– Da er vi inne på hovedkontoret til Nora Nord. Hun har fått et navn og en figur, men Nora er heldigital.

Det forklarer Lars Eirik Hansen, ved senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset. Han har ledet arbeidet med det nye systemet som samlet sparer sykehuset for opp mot 20 stillinger.

– Vi sliter med å få tak i fagfolk. Det gjelder også til administrative oppgaver. Nora Nord gjør vi kan bruke folkene våre til andre oppgaver, og sparer dermed tid og ressurser.

Les også Dette vesle plasteret skal gjere jobben til ambulansepersonell enklare

To ambulansearbeidere og en kvinne i dressjakke står over en mann på båre

Leser og sender epikriser

Så hva er det Nora Nord gjør?

Alle som behandles på sykehus får en såkalt epikrise. Et viktig dokument for den videre behandlingen.

Denne epikrisen skal sendes til leger og pasienter så raskt som mulig, men tidligere ble mange av disse epikrisene liggende på vent. Ofte i dager og uker. Enkelte ble forsinket i opp mot tre måneder ved sykehuset i Bodø.

Nå blir disse oppgavene løst på minutter av Nora-systemet. Bare her frigir Nora rundt 10 stillinger ifølge Nordlandssykehuset.

Nora Nord-datamaskinen

Sender ut epikriser: Dette skapet med datamaskiner gjør jobben som ansatte tidligere gjorde manuelt.

Foto: Ola Helness / NRK

– Nora er software. Hun gjenkjenner det som vi ser på PC-en, og så kan vi lære henne hva hun skal gjøre med dette, forklarer Hansen.

– Men det er trygt? Det er snakk om pasientopplysninger?

– Vi har også lært henne hva hun ikke skal gjøre noe med. Sånn at hun ikke gjør oppgaver hun ikke skal. Hun er ikke smartere enn det vi lar henne være. Det er ikke kunstig intelligens.

Nora Nord behandler nå rundt 270.000 epikriser fra Nordlandssykehuset HF.

NRK forklarer

Hvordan jobber Nora Nord?

Hvordan jobber Nora Nord?

Steg 1

Kvalitetssikrer at epikrisen er knyttet til rett pasientopphold.

Hvordan jobber Nora Nord?

Steg 2

Sjekker innholdet i epikrisen for å avdekke avglemte videre forløp for pasientene hos Nordlandssykehuset eller videre til andre helseinstitusjoner.

Hvordan jobber Nora Nord?

Steg 3

Kvalitetssikrer at diagnosekoder fra epikrisen er korrekt registret i pasientjournalen.

Hvordan jobber Nora Nord?

Steg 4

Sjekker at epikrisene sendes til rette mottakere. 85 prosent av alle epikriser sendes ut av Nora Nord.

– Har ikke tro på et stort felles system

Helse Midt innførte i 2022 systemet Helseplattformen ved St. Olav hospital. Et stort felles journalsystem for alle de offentlige helsetjenestene, som i ettertid har fått mye kritikk.

NRK har tidligere omtalt at flere av feilene skal ha skapt direkte og indirekte trusler mot pasientsikkerheten.

Les også Helseplattformen får kritikk: – Fungerer klart dårligst

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

I Nord-Norge har Hansen og Nordlandssykehuset, samarbeid med Vestvågøy komumune og Helse Nord, planer om ei annen løsning.

Det er ei samhandlingsløsning hvor sykehus og kommune jobber i sine respektive journalsystemer og hvor pasientdata deles via systemer hos Norsk Helsenett.

Altså noe annet enn ei totalløsning som Helseplattformen i Trøndelag.

Hansen ved Nordlandssykehuset i Bodø er ærlig på at han ikke har tro på ei slik løsning for dem.

Lars Eirik Hansen, leder senter for klinisk støtte og dokumentasjon ved Nordlandssykehuset.

Lars Eirik Hansen har ikke tro på Helseplattformen i Helse Midt

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi har ikke tro på at vi løser all samhandling med et felles system. Det vi har tro på er at vi har systemer som er tilpasset hvert sitt nivå. Ulike systemer som er laget for å støtte fastleger, sykehus og sykehjem osv. Så benytter vi heller nasjonale løsninger for å dele pasientinfo på tvers.

– Kunne det ikke vært et system som alle kan bruke samtidig?

– Vi har sett at det ikke er mulig. Man trenger ikke å følge mye med for å se at det de forsøker i Helse Midt er vanskelig. Det samme ser vi fra andre land. Det er ingen som lykkes.

Hansen drar ei sammenligning fra klesbransjen.

– Behovene er så ulike at vi har ikke tro på et «one size fits all»-system.

– Skal vi forsøke oss på noe som er tilnærmet umulig, eller bruke penger på mest mulig pasientbehandling, spør han.

Får ros

Arbeidet med Nora Nord får ros fra digitaliseringsministeren. Hun fikk presentert resultatene på besøk tidligere i vinter.

Digitaliseringsminister Karianne Tung besøker Nordlandssykehuset

Digitaliseringsminister Karianne Tung roser arbeidet med Nora Nord

Foto: Ola Helness / NRK

– Nordlandssykehuset er veldig fremoverlente. Nora Nord gjør at man sparer masse tid på merkantile oppgaver. Det er veldig inspirerende, sier Karianne Tung (Ap)

Tung sier regjeringen er opptatt av at flere sykehus samarbeider om utvikling av såkalt velferdsteknologi.

– Det er kritisk viktig at vi tar i bruk teknologi der vi kan. Vi vil mangle fagfolk i fremtiden. Da er det viktig at leger og sykepleier får tid til å drive god pasientbehandling.

Les også Sjekk den babyboomen: Seks kollegaer gravide samtidig

Hele seks av sykepleierne ved Gravdal sykehus i Lofoten er gravide samtidig. Her sitter de samlet inne på sykehuset, hvor de fortsatt er i jobb.

03.02.24 10:10: Merk: Et avsnitt i teksten er endret for å presisere tydligere at forsinkelse på utsendelse av epikriser i kun enkelte tilfeller var opp mot tre måneder. Det normale var forsinkelser på dager og uker før man innførte Nora Nord-systemet ifølge Nordlandssykehuset.