Hopp til innhold

Helseplattformen får kritikk: – Fungerer klart dårligst

Helseplattformen fungerer ikke som den skal for leger og sykepleiere, er Riksrevisjonens dom.

Rachel Dille-Amdam ser på skjermbilde av helseplattformen

FÅR KRITIKK: Riksrevisjonen gir refs på nest strengeste nivå i sin rapport om utnyttelsen av IT-systemene på sykehus. – Helseplattformen fungerer klart dårligst, skriver de.

Foto: Morten Waagø / NRK

Det kommer fram i en rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen har i dag lagt frem to nye rapporter om helsetjenesten:

«Utnyttelse av IT-systemer på sykehus» og «Bemanningsutfordringer i helseforetakene – en oppfølgingsundersøkelse».

Begge rapportene avdekker betydelige utfordringer.

Les også Strid om feilretting i Helseplattforma: – Opplysningane stemmer ikkje

Torgeir Sand Aas

Helseplattformen fungerer klart dårligst

Helseplattformen er ett av IT-systemene de har sett på. Undersøkelsene ble gjort fire måneder etter at journalsystemet ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital.

Revisjonen skriver at Helse Midt-Norge har forsøkt å innføre det som skulle være en effektiv løsning – et nytt felles system for pasientjournaler og samhandling.

Men undersøkelsen viser at leger og sykepleiere sliter med feil, dårlig informasjonsflyt og et komplekst og uoversiktlig system.

Ingen av helseregionene har lyktes godt nok med å digitalisere kurvesystemene sine, men Helseplattformen fungerer klart dårligst. Det kan få konsekvenser for pasientsikkerheten og er belastende for de ansatte. Dette er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rapporten om utnyttelse av IT-systemer på sykehus er sendt til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Statsråden viser til at hun i sin styring av de regionale helseforetakene vil be de om å gå gjennom rapporten og vurdere forbedringsarbeid i lys av denne.

Til NRK skriver hun at utfordringene med Helseplattformen er godt kjent, og at funnene til Riksrevisjonen er i tråd med disse.

Dette er også bakgrunnen for at vi har bedt Helse Midt-Norge om å bruke de samlede ressursene mer effektivt for å bedre innføringen av Helseplattformen. Å skrote Helseplattformen vil koste flere milliarder og øke risiko for at vi ikke har gode nok løsninger for pasientene. Det er ikke penger eller tid som jeg har, skriver Kjerkol.

Les også Kreftforeningen: Frykter du kreft, ikke vent på svar fra St. Olav

St. Olav

– Vi er ikke i mål

I en kommentar til rapporten skriver administrerende direktør, Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF, at den bekrefter det som har vært deres vurdering etter at Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital for ett år siden.

– Det er gjennomført flere interne revisjoner og tilsyn. På bakgrunn av disse er det arbeidet godt med å rette opp feil som kan true pasientsikkerheten og vi kommer framover til å legge vekt på å bedre brukervennligheten for helsepersonellet. Vi er ikke i mål, men vi har progresjon og det er bevilget en egen tiltakspakke for videre arbeid, skriver han.

– Rapporten er også en bekreftelse på at det å ta i bruk nye IT-systemer i komplekse strukturer som sykehus, er en utfordring og vil oppleves krevende for ansatte. Vårt fokus nå er å lykkes med optimalisering og forbedring av løsningen som sykehus og kommuner i Midt-Norge har tatt og skal ta i bruk framover.

Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Stig Slørdahl er administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Må skrotes

Fremskrittspartiet er svært kritisk til det som kommer fram.

Jeg forventer at helseminister Ingvild Kjerkol endelig griper inn og slutter å skyve helseforetaket foran seg. Hele systemet må skrotes, slik at vi ikke sløser bort enda mer verdifulle ressurser i helsevesenet og slutter å sette pasienter liv og helse på spill, skriver Bård Hoksrud til NRK.

Seher Aydar i Rødt er også svært kritisk.

Vi kan ikke lenger se på at et datasystem som ikke fungerer sliter ut ansatte, svekker pasientsikkerheten og tapper sykehuset for penger. Ingen flere sykehus må tvinges til å ta i bruk dette før problemene er løst.

Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt

Seher Aydar i Rødt

Foto: Mathias Moene Rød / NRK

For dårlig bemanning på sykehus

Riksrevisjonen mener også at bemanningssituasjonen på norske sykehus ikke er blitt bedre siden de slo alarm i 2019.

Riksrevisjonen har fulgt opp sin rapport fra 2019 der de slo fast at situasjonen var alvorlig.

– Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå, skriver Riksrevisjonen.

Samtidig påpekes det at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår.

– Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende, konkluderer Riksrevisjonen og mener at det tar tid før man ser effekter av arbeidet som pågår.

Riksrevisjonen vil følge saken videre.

Les også Markeringer over hele Midt-Norge: Vil begrave Helseplattformen

demo helseplattformen