Hopp til innhold

Varslene mot Frp-topp er lagt bort: – En riktig avgjørelse

Uten at nominasjonsmøtet fikk vite det, ble det åpnet varslersak mot fylkesleder og stortingskandidat Dagfinn Olsen (Frp). Torsdag ble det klart at varslersaken legges bort.

Dagfinn Olsen, fylkesleder i Nordland Frp og stortingskandidat for Frp i Nordland

Dagfinn Olsen er fylkesleder i Nordland Frp, og ble for litt over en måned siden valgt som førstekandidat fra Nordland til høstens stortingsvalg.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I februar vant fylkesleder Dagfinn Olsen førsteplassen på stortingslista til Nordland Frp.

Det nominasjonsmøtet ikke fikk vite var at bare få timer tidligere ble det åpnet sak mot Olsen, etter flere varsler.

Det var at organisasjonsutvalget i moderpartiet som åpnet saken mot fylkeslederen.

Nyheten førte til murring og usikkerhet om prosessen rundt valget. Flere spurte seg hvorfor ikke nominasjonskomiteen fikk vite dette før han ble valgt.

Torsdag ble det imidlertid klart at organisasjonsutvalget i Frp har konkludert.

Alf Erik Andersen (Frp)

Alf Erik Andersen leder organisasjonsutvalget i Frp.

Foto: Svein Sundsdal

Lederen i organisasjonsutvalget er imidlertid sparsom med opplysninger. Isteden henviser han til Nordland Fremskrittsparti.

– Organisasjonsutvalget i FrP har konkludert i saken som gjelder i Nordland Frp og fylkesleder. Jeg kommenterer verken innhold, prosess eller andre momenter i saken, skriver Alf Erik Andersen i en SMS til NRK.

Dagfinn Olsen opplyser at saken mot ham er lagt bort. Det er han glad for.

– Det er en riktig avgjørelse. Jeg har hele tiden stått rakrygget og ment at de ikke har hatt noe som kunne være til hinder for at jeg skulle være førstekandidat på Stortinget fra Nordland og fylkesleder i Nordland.

Varsler mot lederstil

Det er ikke kjent hva som er innholdet i varslene.

Men etter det NRK erfarer mener flere at Olsen skal ha en tøff og udemokratisk lederstil. Han skal også ha lovet motytelser i form av frikjøp på fylkestinget hvis han ble stemt på.

Dette har Olsen nektet for.

I brevet som kom fra organisasjonsutvalgets leder, Alf-Erik Andersen, sto det at flere av forholdene kunne brutt Frps etiske og organisatoriske retningslinjer.

Men nå er altså saken avsluttet.

– Jeg har bare ventet på at organisasjonsutvalget skulle komme til denne konklusjonen. Slik at vi kan bruke tiden på politikk, fremfor å svare på diverse påstander.

Fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp på nominasjonsmøtet fredag 12.2.21

Nominasjonsmøte i Nordland Frp foregikk på Teams. Fylkesleder Dagfinn Olsen visste her at det var åpnet en sak mot ham. Men dette fikk ikke nominasjonsmøtet kjennskap til.

Foto: Nordland frp

– Stiller du med blanke ark nå, eller tenker du på at noen i partiet har noe imot deg?

– Nei, fra min side er det blanke ark. Vi skal fokusere på politikk og valgkamp fram mot stortingsvalget. Det viktigste for meg er at jeg som fylkesleder og førstekandidat ikke skal ha noe hengende ved meg, sier Olsen.

– Vet du noe om de som varslet, eller har du tenkt til å snakke med varslerne?

– Hvis noen varsler, så er det anonymt. Jeg spør ikke etter hvem det er en gang. Jeg har full respekt for at de som måtte varsle er anonyme.