Hopp til innhold

Derfor fikk ingen vite om varslersak mot Frp-toppen: – Jeg har også et rettsvern

– Dersom nominasjonsmøtet hadde blitt orientert om varslersaken, kunne det endt opp med å påvirke kampvoteringen, sier fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp.

Dagfinn Olsen, fylkesleder i Nordland Frp og stortingskandidat for Frp i Nordland

KJENNER SEG TRYGG: – Jeg føler meg sikker på at den jobben jeg gjør er bra. Så får vi se hva som skjer når fylkesstyret får saken mot meg til behandling, sier Frp-topp Dagfinn Olsen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I helga avdekket NRK at Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet har åpnet varslersak mot lederen av Nordland Frp, Dagfinn Olsen.

Dette ble holdt hemmelig for nominasjonsmøtet, som endte opp med å velge Olsen som førstekandidat til stortingslisten.

Det skjedde etter en kampvotering mot nåværende stortingspolitiker og tidligere olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

Brevet fra utvalget ble sendt til fylkesstyret i Nordland Frp noen timer før det digitale nominasjonsmøtet fredag kveld tok til.

I brevet kommer det fram at utvalget har mottatt flere skriftlige henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte i partiet.

Tøff lederstil og lovnader om motytelser

Selv mener Frp-lederen at han er utsatt for en «drittpakke» fra politiske motstandere.

– Jeg har vært med i nominasjoner i mange år i Fremskrittspartiet i Nordland, og vet hvordan det fungerer. Dette er et forsøk på å stanse meg fra å ta førsteplassen. Men jeg har god samvittighet, og står med rak rygg.

Det er ikke kjent hva som er innholdet i varslene. Men etter det NRK erfarer mener flere at Olsen skal ha en tøff og udemokratisk lederstil. Han skal også ha lovet motytelser i form av frikjøp på fylkestinget hvis han ble stemt på.

I brevet skriver utvalgets leder Alf-Erik Andersen at flere av forholdene kan stride mot Frps etiske og organisatoriske retningslinjer, og at det derfor er grunnlag for åpne sak.

Dagfinn Olsen avviser påstandene om at han skal ha tilbudt medlemmer motytelser for politisk støtte.

– Jeg vil se den i ansiktet som tør å si at jeg har sagt noe slikt. Jeg har ikke vært i nærheten av å forsøke å lokke noen til å stemme på meg. Da har folk misforstått fullstendig. Jeg har nok snakket med folk rundt om i Nordland, og spurt om støtte til mitt kandidatur. Det er helt normalt.

Etter det NRK erfarer skal det finnes lydopptak av slike samtaler.

– Ja, da må de bare komme med opptakene, sier han.

Og legger til:

– Jeg vet med sikkerhet at jeg ikke noen metoo-sak hengende over meg. Det er heller ikke noe kriminelt som tilsier en sak mot meg, sier han.

Olsen: – Også jeg har et rettsvern

Dagfinn Olsen bekrefter at han ble gjort kjent med at det var åpnet sak to timer nominasjonsmøtet skulle starte.

I intervju med NRK lørdag uttalte Olsen at han ikke kjente til innholdet i varslene.

Han fastholder at han fortsatt ikke vet hvorfor det er åpnet sak.

Det er årsaken til at han valgte å ikke varsle om brevet fra organisasjonsutvalget.

– Når ikke engang jeg vet hva dette gjelder, blir det en ren spekulasjon om hvorfor det er opprettet en sak. Det er så enkelt at selv jeg har et rettsvern.

Fylkesleder Dagfinn Olsen i Nordland Frp på nominasjonsmøtet fredag 12.2.21

Nominasjonsmøte i Nordland Frp foregikk på Teams. Fylkesleder Dagfinn Olsen visste her at det var åpnet en sak mot ham. Men dette fikk ikke nominasjonsmøtet kjennskap til.

Foto: Nordland frp

Først etter årsmøtet orienterte han om at brevet var kommet, og at det var lekket ut til media.

Olsen mener at prosessen har gått rett og riktig for seg.

– Dersom nominasjonsmøtet hadde blitt orientert, kunne man endt opp med en situasjon som kunne ha påvirket kampvoteringen. Ut fra at ingen visste noe som helst.

Olsen understreker også at ingen av de øvrige medlemmene i fylkesstyret krevde eller signaliserte at nominasjonsmøtet burde informeres.

Grethe Anita Andersen

Politisk nestleder Grethe Anita Andersen i Nordland Frp støtter Dagfinn Olsen, og mener det var riktig å ikke informere om brevet. 

Foto: Bibben

En av dem som fikk e-posten fra Organisasjonsutvalget var politisk nestleder Grethe Anita Andersen i Nordland Frp.

Hun sier hun ikke leste brevet før etter nominasjonsmøtet var over.

Hun synes ikke dette er en sak som fylkesstyret kunne behandlet før nominasjonsmøtet.

– Jeg mener at når styret skal behandle en sak så må vi ha en faktisk sak å behandle. Vi må vite hva det dreier seg om.

– Hva tenker du om at brevet fra Organisasjonsutvalget kommer samme dag som nominasjonsmøtet?

– De tankene vil jeg holde for meg sjøl, sier Andersen.

– Ekstremt uryddig

Men nominasjonsmøtet burde vært informert, ifølge flere partifeller og politisk kommentator Svein Sneve i Avisa Nordland.

Sneve mener det er utvist en ekstremt uryddig organisatorisk praksis.

Stein Sneve, politisk kommentator i Avisa Nordland

Dersom det viser seg at Dagfinn Olsen har brutt Frps interne retningslinjer, ser ikke politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland bort fra at det kan ødelegge for Frp i valgkampen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg ser at Olsen mener dette er en del av en maktkamp. Det kan det godt være. Men det er det ikke Dagfinn Olsen som skal bestemme. Ei heller styret i Nordland Fremskrittsparti.

Det er det nominasjonsmøtet som helt suverent skal avgjøre. De skal presenteres for disse varslene. Så skal de avgjøre om saken er så alvorlig at det påvirker nominasjonen eller ikke, sier Sneve.

Mangeåring Frp-politiker og tidligere stortingspresident Kenneth Svendsen deltok på nominasjonsmøtet. Der fikk han ikke vite om varslersaken.

Han tror ikke det er tilfeldig at Organisasjonsutvalget sendte brevet bare noen timer før nominasjonsmøtet:

Kenneth Svendsen, Frp-politiker i Fremskrittspartiet, tidligere stortingsrepresentant på Stortinget fra Nordland.

– Fylkesstyret har en plikt til å gjennomgå og diskutere når det kommer et sånt innspill, sier Frp-nestor Kenneth Svendsen. 

Foto: Kari Skeie / NRK

– Det er ganske oppsiktsvekkende. De kunne ha ventet til over helga hvis de mente at det ikke hadde noen innvirkning på nominasjonen. Jeg tror at de sendte dette fordi de mente at fylkesstyret burde gjøre en vurdering.

Partifeller overrasket

Allan Johansen, som er leder i Rana Frp mener at det er kritikkverdig at nominasjonsmøtet ikke ble gjort oppmerksomme på brevet.

Allan Johansen (Frp), Rana kommunestyre

Leder Allan Johansen i Rana Frp synes fylkesstyret har opptrådt kritikkverdig.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jeg er forbauset over at vi ikke ble opplyst om at det forelå noe sånt. Det kan jo være momenter som har betydning for nominasjonen.

Ledet selv møtet

Alf-Erik Andersen, som er leder i Organisasjonsutvalget ledet selv nominasjonsmøtet i Nordland Frp fredag. Han ønsker ikke å kommentere hvorfor han sendte e-posten om varslersaken bare noe timer før møtet startet.

Dagfinn Olsen sier at også han har vært utsatt for det kan kaller «skittprat» i nominasjonsprosessen.

Også dette forholdet skal ha blitt rapportert inn til Organisasjonsutvalget.

– Er det ikke noe du ser i ettertid at du kunne gjort annerledes?

– Først må jeg vite hva det er det varsles om. Da skal jeg svare godt for meg.

Nå ber han alle i Nordland Frp om å puste med magen. Enn så lenge er han Frp sin førstekandidat i Nordland.

– Jeg satser på at jeg er det også etter denne prosessen. Det kan ikke bli omvalg, nominasjonsmøtet er avholdt. Men jeg kan trekke meg som toppkandidat, sier Dagfinn Olsen.