Hopp til innhold

Ut mot eget sykehus: – At pasientene er veldig redde kan jeg forstå

Den varslede bioingeniør-krisa er i gang. Fastleger frykter for pasientenes sikkerhet.

Lege

Fastlege Johannes Stenberg er bekymret for situasjonen.

Foto: Frida Brembo / NRK

Forrige uke ble det kjent at fødeavdelingen på Stokmarknes blir «nedgradert» til fødestue på nattetid.

Tirsdag ettermiddag uttalte Nordlandssykehuset at fødeavdelingen vil være på plass igjen i løpet av neste uke.

Men bioingeniørene gjør langt mer enn å bidra i forbindelse med fødsler.

Nå frykter legene i Vesterålen og Lofoten for andre pasienters sikkerhet.

– Dette er skremmende for mine pasienter. Det er skremmende for hele samfunnet, sier fastlege Johannes Stenberg til NRK.

Han mener Nordlandssykehuset burde gjort langt mer for å få orden på situasjonen.

Pandemilab og sekvenseringslab på Ullevål

Bioingeniørene analyserer blodprøver i forbindelse med veldig mange pasienter. Ifølge fagforeningen er de involvert å to av tre avgjørelser i et sykehus.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Går utover mye

Rita von der Fehr, fagstyreleder i Nito, sa til NRK mandag at kuttet på Stokmarknes trolig bare er begynnelsen.

Langt flere kan ifølge henne merke at det er mangel på bioingeniører.

Rita von der Fehr

Rita von der Fehr sier mangelen på bioingeniører trolig vil ramme flere enn Stokmarknes sykehus.

Foto: Svein A. Liljebakk / Bioingeniøren

Hun får støtte av fastlegen Stenberg på Melbu.

– Dette går utover et helt spekter av hva et sykehus kan tilby av akutthjelp, sier han til NRK.

Hvis en pasient legges inn etter klokken 10 på kvelden, og det ikke er mulig å gjøre analyser. Det vil det gi konsekvenser.

– Uten analyser får vi ikke det samme beslutningsgrunnlaget for å kunne utøve rett helsehjelp, forklarer han og legger til:

– Da må prøvene sendes videre til Bodø, som gir en forsinkelse.

Nordlandssykehuset HF I Bodø

Uten bioingeniører på små sykehus i distriktene må enten prøvene eller pasientene transporteres til Bodø for å få ordentlig beslutningsgrunnlag.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Frykter for gamle pasienter som må transporteres

Men det er ikke bare blodprøvene som kan måtte flytte på seg.

– Spesielt vil det kunne gå utover behandling av kronisk syke, gamle, svake mennesker som vi pleier hjemme i egne hjem. Der er vi avhengig av et tett og nært samarbeid med sykehuset, sier Stenberg.

Han understreker:

– Vi vil helst unngå å fly dem til Bodø eller et annet sted. Det er veldig belastende for dem.

Stokmarknes sykehus

STOKMARKNES: Uten mulighet for å analysere prøver må enten prøvene eller pasienter flys til andre sykehus i Nordland.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Hvordan vil du karakterisere situasjonen?

– Det er kritisk. Vi mister sykehuset over natta. Sykehuset vi er avhengig av, og sykehuset som vi jobber med. Jeg er ung og frisk, men jeg er fastlege for mange som ikke er det, svarer fastlegen og legger til:

– At pasientene er veldig redde kan jeg forstå.

MYE LENGER: Sykehuset på Stokmarknes ligger like ved Melbu der Stenberg er fastlege. Kan ikke det sykehuset analysere prøver må prøvene til Bodø.

Beklager på det sterkeste

Tonje Hansen er fagdirektør ved Nordlandssykehuset.

Hun understreker at øvrig personell på Stokmarknes går vakt hele døgnet og har mulighet til å gjennomføre de mest kritiske blodprøvene på pasientnært analyseutstyr.

Dette betyr at nødvendige vurderinger gjøres fortløpende for den enkelte pasient, også ved akutte tilstander.

Tonje E. Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset

Fagdirektør ved Nordlandssykehuset, Tonje Hansen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

På spørsmål om at dette potensielt kan gå utover gamle syke pasienter som må flys til Bodø eller Tromsø svarer direktøren:

Vi har forståelse for at situasjonen kan føre til bekymring hos fastleger og befolkning, og beklager det på det sterkeste.

Hansen sier at det fortsatt er medisinsk og kirurgisk akuttberedskap. Laboratoriet har normal drift frem til klokken ti på kvelden.

Manglende vakt for laboratoriet på natt og lokal blodbank, gjør at noen pasienter kan bli overført til andre sykehus ved akutte tilstander. Det jobbes kontinuerlig for å løse situasjonen.

Les også Kritisk mangel i sykehusene: – Går utover do- og spisepauser

Pandemilab og sekvenseringslab på Ullevål

Jobber iherdig for å finne løsninger

Legen mener Nordlandssykehuset burde jobbet med struktur og planlegging tidligere. Hva tenker dere om det?

Situasjonen med utfordringer i rekruttering av bioingeniører har vært en bekymring over lang tid. Det har lenge pågått et arbeid for å stabilisere situasjonen i Vesterålen, svarer Hansen og legger til:

Bioingeniører fra Bodø og Lofoten har gjennom flere måneder bidratt til å drifte laboratoriet i Vesterålen. Dette vil også gjøres fremover.

Hva tenker Nordlandssykehuset om at pasienter er redde og utrygge?

Vi har forståelse for at pasienter kan oppleve situasjonen som utrygg. Det beklager vi på det sterkeste, svarer Hansen og presiserer at det er viktig at det ikke spres ugrunnet frykt:

Nordlandssykehuset Vesterålen har fortsatt medisinsk og kirurgisk akuttberedskap. Manglende vakt for laboratoriet på natt og lokal blodbank kan gjøre at noen pasienter kan bli overført til andre sykehus ved akutte tilstander. Det jobbes kontinuerlig for å løse situasjonen.

LES OGSÅ:

Les også Styrer mot et underskudd på nær én milliard – disse sykehusfunksjonene kan være i spill

PCI-senteret i Bodø.