Hopp til innhold

Fødeavdeling drives som normalt neste uke

Forrige uke kom nyheten om at Stokmarknes sykehus måtte gjøre fødeavdelingen om til fødestue på nattetid.

I dag er det klart at fødeavdelingen i Vesterålen vil driftes som normalt i løpet av neste uke. Det melder Nordlandssykehuset i en melding.

– Dette skjer fordi sykehuset igjen får på plass døgnberedskap på blodbanken, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset.

Tilgang på blod er avgjørende for at en fødeavdeling skal kunne ivareta mor og barns sikkerhet i forbindelse med fødsel.

– Pasientsikkerheten går foran alt. Beslutningen om å omgjøre fødeavdelingen midlertidig til fødestue på grunn av mangel på bioingeniører, ble tatt med dette som utgangspunkt, sier hun.

Sykehuset har hatt en grundig gjennomgang av driften ved laboratoriet og organiserer virksomheten slik at blodbanken i Vesterålen igjen kan etablere normal aktivitet.

– Dette skjer i løpet av neste uke. Laboratoriet for øvrig, vil være i drift fra kl. 07.30-22.00 hele uken, sier hun.

Nordlandssykehuset har hele tiden hatt både medisinsk og kirurgisk akuttberedskap.

– Befolkningen skal kjenne seg trygge på at de får den helsehjelpen de har behov for. Situasjonen som har oppstått er ikke et forsøk på å bygge ned virksomheten ved Nordlandssykehuset Vesterålen, slik enkelte har uttrykt bekymring for. Tvert imot. Vi jobber for å sikre de akutte funksjonene ved sykehuset. Målet er nå å få på plass døgndrift for alle laboratorietjenester gjennom å fortsette med stabiliserings- og rekrutteringstiltak, sier Tau Ursin.

Sykehuset sier at kvinner som har termin de nærmeste dagene, skal forholde seg til avtalen som er inngått i forhold til fødested.

– Dersom det blir endringer, vil de bli kontaktet, avslutter direktøren.

Administrerande direktør Nordlandssjukehuset, Siri Tau Ursin.
Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal / NRK