Hopp til innhold

Venstrelederen vil inn

Hun har mange års erfaring fra politikken, og hatt en rekke verv i Venstre og på vegne av partiet. Nå vil hun prege rikspolitikken fra Oslo.

Berit Woie Berg, leder i Nordland Venstre

Berit Woie Berg fra Steigen stiller som toppkandidat for Venstre til høstens stortingsvalg.

Foto: Nordland Venstre

Berit Woie Berg var ordfører i Steigen i perioden 2003-2007. Med sin lokalpolitiske erfaring ble hun hentet inn i det såkalte «Sørheimutvalget», som utredet inntektssystemet for kommunene.

Opptatt av utdanning

Foir læreren fra Steigen står utdanning som et av de viktigste satsingsområdene for å utvikle Nordland i fremtiden.

– Vi må få sterkere satsing på utdanning, kunnskapsutvikling og forskning. Dette er viktig både for næringsutvikling, bedriftsetablering, infrastruktur og modernisering av velferdsstaten, sier Berg.

Mer velferd i kommunene

Som innbygger og lokalpolitiker i Steigen ser hun svakhetene og styrken ved å bo i distriktene. Som så mange andre små kommuner opplever Steigen dalende innbyggertall. I dag bor det i overkant av 2500 mennesker i Nordlandskommunen.

– Jeg vil at det skal bli bedre velferdstjenester i kommunene der folk bor. Styrking av behandling og ettervern innenfor kriminalomsorg, rus og psykiatri med en garantert minsteinntekt (borgerlønn). Utdanning og forskning som drivkraft for utvikling. Naturressurser, kultur og entreprenørskap som grunnlag for bedriftsetablering, sier hun.

Bedre veier

Berit Woie Berg mener veisatsinga i Nordland må styrkes, og renere hurtigbåter som anløper havna.

- Hele E6 i Nordland må oppgraderes, og riksveiene som skal overdras til fylket må fullfinansieres av staten. Videre må det utvikles miljøvennlig drift av hurtigbåter og ferger, og det må arbeides for elektrifisering av Nordlandsbanen, slår hun fast.

Sentrumsregjering

Lederen av Nordland Venstre håper på en sentrumsregjering sammen med KrF og Høyre. Dette politiske samarbeidet må styrkes, mener hun. Dersom Venstre fremdeles er i opposisjonen etter valget, vil det være naturlig å samarbeide med ulike parti fra sak til sak. Men hun ser det som urealistisk å innlede samarbeid med Fremskrittspartiet.

Send epost til Berit Woie Berg

Berit Woie Bergs blogg

Berit Woie Berg på Facebook

Venstres nettsider