Hopp til innhold

-Stopp utflytting av kompetanse

Leif Helge Kongshaug fra Averøy har vært Venstres mest fremtredende politiker siden midten av 90-tallet. Kongshaug var stortingsrepresentant fra 1997 til 2001, og kom tilbake igjen på Stortinget etter valget i 2005. Leif Helge Kongshaug er Venstres førstekandidat i Møre og Romsdal.

Leif Helge Kongshaug
Foto: Venstre

Kraftforsyning

Hvordan mener du vi bør sikre kraftforsyningen i Møre og Romsdal?

Overføringslinje Farland- Ørskog. Kabel i de mest verneverdige og utsatte områder. Bygging av gasskraftverk , Industrikraft Møre, Elnesvågen med Co-2 håndtering.

Samferdsel

Hvilke områder innen samferdsel bør prioriteres her i fylket?

Vedlikehold av eksisterende veinett . Rassikring.

Kultur

Hva er viktigste satsingsområdet innen kultur i vårt fylke?

Kulturtiltak for barn og ungdom.

Partivalg

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Partivalg: Ideologi: Frihet og respekt for enkeltmennesket kombinert med en sterk offentlig sektor.
Næringspolitikk. De som får til arbeidsplasser skal behandles med respekt og ære. Fokus på betydningen av kunnskap på alle nivå.

Satsningsområder

Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

Fremme kunnskap og kompetanse i vårt fylke som pådriver for vårt næringsliv. Stoppe utflytting av kompetanse ved å styrke våre høgskoler.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

Det viktigste er at en er "nær hverandre" i grunnleggende politiske spørsmål når det gjelder menneskesyn , de offentlige tjenestene og nærings-og distriktspolitikken.

Samarbeid

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

Høyre


Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

FrP