Hopp til innhold

Ber regjeringen stanse nye fraværsregler

SV ber regjeringa droppe eller utsette innføringen av fraværsgrense i den videregående skolen. Men Høyre har ingen planer om å sette på bremsene.

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken håper regjeringen dropper de nye fraværsreglene som skal innføres fra høsten.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Dersom regjeringen får det som den ønsker, får ikke elever med mer enn ti prosent fravær i et fag, karakter i faget.

Elevene vil likevel kunne få karakter hvis de kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet på grunn av gyldig fravær.

Et nytt regelverk har vært ønsket av lærerne i lang tid. Den nye ordningen skal etter planen innføres fra høsten, men den har møtt motstand hos elever og ungdomspartier.

Heller ikke SV har sans for den nye grensen.

– Det regjeringen her gjør er å lage et enkelt svar på en komplisert problemstilling. Vi burde heller gå løs på årsakene til fraværet. Hvis elever mangler motivasjon, mistrives eller gruer seg til skoledagen, løser du ikke det med en tiprosentsgrense, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Savner retningslinjer

Henrik Asheim (H)

Høyres Henrik Asheim mener Lysbakken bommer med kritikken.

Foto: NRK

Hensikten med de nye reglene er blant annet å få ned frafallet i den videregående skolen, og regjeringen peker på at det er en tydelig sammenheng mellom høyt fravær og frafall.

SV vurderte selv ordningen da partiet satt i regjering, men falt på motsatt konklusjon av det Høyre og dagens regjering har gjort.

Lysbakken etterlyser også retningslinjer for hvordan skolene skal håndheve reglene og mener de burde vært på plass.

– Det vil være unntaksmuligheter. Jeg frykter likevel det vil være mange elever som kan ha gode grunner til fravær eller som sliter med problemer som skolen burde fanget opp på en annen måte, som vil bli rammet av dette.

Avviser kritikken

I Høyre mener de Lysbakken bommer med kritikken, og partiet har ingen planer om å stanse den nye ordningen.

– Nå har man lyttet til lærerne og til skolen og bestemt seg for å innføre en fraværsgrense, som også skal være tydelig på hva som ikke skal telle som fravær, sier stortingsrepresentant Henrik Asheim (H).

I likhet med Lysbakken er han medlem av utdanningskomiteen på Stortinget.

Vil ta seg tid

Han synes også det er merkelig at regjeringen får kritikk for at arbeidet tar tid, og sier de jobber på spreng med å få på plass retningslinjene som skal fortelle skolene hvordan fraværsgrensa skal praktiseres.

– Vårt mål er på den ene siden å innføre en fraværsgrense som lærerne har etterspurt, men også å sørge for at innføringen blir så god som mulig. Derfor bruker kunnskapsministeren litt tid på å få på plass de uenighetene som måtte dukke opp, slik at vi får en tydelig og forståelig regel både for lærere og elever.

Ingen fra den politisk ledelsen i Kunnskapsdepartementet har hatt anledning til å kommentere saken.