NRK Meny
Normal

Ber om full frifinnelse av tidligere rådmann

Forsvareren til den tidligere rådmannen i Rana ber om full frifinnelsen for sin klient, Sigmund Johnsen, som står tiltalt for grov korrupsjon.

 Tidligere rådmann Sigmund Johnsen (t.h), her sammen med sin forsvarer Henrik Boehlke i Rana tingret

Forsvarer Henrik Boelkhe ba om full frifinnelse av sin klient Sigmund Johnsen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Statsadvokat Kristian Jarland krevde i sin prosedyre i Rana tingrett seks måneders fengsel for den tidligere rådmannen i Rana, og forretningsmannen Cafer Karan, som begge står tiltalt for grov korrupsjon.

Men forsvarer Henrik Boelkhe mener det ikke er ført bevis fra aktor for at leiligheten hadde verdi over 1,7 millioner kroner. Tvert imot er det mye som tyder på at prisen var fornuftig, sa Boehlke, og viste til vitneforklaringer.

– Når det ikke da er snakk om en fordel av økonomisk art, så må det være snakk om et knapphetsgode. Det er det lite som tyder på at dette var, sa han i retten.

– Kunne ikke påvirket

To av vitnene som forklarte seg i forrige uke, sa at de hadde tilbud om å kjøpe leiligheten, men ikke var interessert.

– Det tyder på at Johnsen ville kunne fått kjøpt leiligheten, selv om han ikke var rådmann, sier Boehlke.

Boehlke mener det heller ikke et noen grunn til å tro at Karan forventet nor i retur av Johnsen, etter at de inngikk avtaler om salg av leiligheten og utleie av leiligheten. At Johnsen har hatt makt til å gi Karan tjenester tilbake, er kun teori mener forsvareren.

– Johnsen har ingen praktisk befatning med skjenkebevillinger, heller ikke leiekontrakter. Det er andre underordnede i kommunen som har tatt seg av det, sa Boehlke.

– Rådmannen viste åpenhet

Forsvareren pekte også på at rådmannen drøftet et mulig kjøp av leiligheten med ordføreren. Han snakket også med en jurist fra Bodø, som vitnet i retten, om et mulig kjøp. Både ordfører og varaordfører ble senere informert om kjøpesummen.

– Ingen anså kjøpet for å være problematisk, sier Boelhke.

Når det gjelder lån av ferieleiligheten, så vedgår Boehlke at det kan anses som at rådmannen mottok en fordel.

– Men det er snakk om små beløp. Det kan heller ikke knyttes til rådmannens stilling. Flere andre har fått tilbud om å låne den samme leiligheten. Det viser Karans storsinn og omtenksomhet, ikke hans forsøk på påvirkning. Johnsen har dessuten hele tiden ment at han skulle betale, sa han i retten.