NRK Meny
Normal

Nekter for grov korrupsjon

Både eksrådmann Sigmund Johnsen og næringslivstoppen Cafer Caran som er tiltalt i korrupsjonssaken i Rana, erklærte seg ikke skyldig da rettssaken startet i dag.

Sigmund Johnsen og hans forsvarer Henrik Boehlke i Rana tingrett.

TILTAKT FOR GROV KORRUPSJON: Tidligere rådmann Sigmund Johnsen (t.v), her sammen med sin forsvarer Henrik Boehlke i Rana tingrett mandag.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I januar ble den tidligere rådmann i Rana, Sigmund Johnsen, tiltalt for grov korrupsjon.

Bakgrunnen for tiltalen er blant annet at Johnsen på ferie i Tyrkia bodde gratis i leiligheten til Cafer Karan, som er sentral næringsaktør i Rana.

Senere kjøpte rådmannen en leilighet fra Cafer Karan for 1,7 millioner kroner. Det ble i ettertid klart at det forelå en takst på to millioner kroner.

Det er satt av åtte dager til rettssaken i Rana tingrett og 39 vitner er innkalt.

Den tidligere rådmannen nektet straffskyld da rettssaken startet mandag morgen.

– Han mener det ikke er grunnlag for tiltalepostene og nekter straffskyld, sier forsvarer Henrik Boehlke til NRK.no.

– Tette bånd

Sigmund Johnsen

I januar ble den tidligere rådmann i Rana Sigmund Johnsen tiltalt for grov korrupsjon.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Aktor og statsadvokat Kristian Jarland startet sitt innledningsforedrag i Rana tingrett mandag morgen med å redegjøre for Cafer Karans forhold til Rana kommune og den øverste administrative lederen.

Næringslivstoppen eier flere serveringssteder- og skjenkesøknader som ble godkjent av kommunen.

Jarland sier det er viktig å få frem hvilke fordeler rådmannen har fått på grunn av sin stilling.

– Tiltalen er bygget opp slik at næringsaktøren i Rana kommune har gitt en utilbørlig fordel til rådmannen i kommunen. Ved å akseptere disse tilbudene har rådmannen tatt imot en utilbørlig fordel. Dette rammes av korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven, sier aktor til NRK.no.

Kjøpte varer og tjenester

I 2007 kjøpte Rana kommune tjenester, servering/catering av Babettes for 50.000 kroner. I 2010 er beløpet 140.000 kroner.

Kommunen kjøper også andre tjenester av Cafer Karan. De leier blant annet tre leiligheter som årlig beløper seg til 345.000 kroner, og tre andre leiligheter som har årlig leiesum 248.000 kroner i 2010.

Karan leier lokalene til restaurant Babettes i Stakobygget av Rana kommune.

I 2005 ble leieforholdet endret ved at leiekontrakten ble gjort gjensidig bindende i 10 år. Tidligere var det en løpende avtale som ble fornyet hvert år. Den årlige leieavtale var da 740.000 kroner.

Kultursenter

I september 2009 diskutert kommunen en etablering av et kunnskaps- og kultursenter i det omtalte Stako-bygget. Tre måneder senere vedtar kommunestyret planene for slik etablering.

I juni 2010 inngår kommunen en avtale med Babettes Eiendom om nødvendige tilpasninger og justeringer i forbindelse med etableringen av senteret.

Kommunestyret vedtar innstillingen fra rådmannen.

Kjøper leilighet under takst

Video Oppsagt rådmann

Oppsagt rådmann

Aktor gikk også gjennom den tidligere rådmannens leilighetskjøp i juni 2010, som han betaler 1,7 millioner kroner for. 16 juni sender Sigmund Johnsen en sms til teknisk sjef:

– Nå har jeg bestemt meg for leiligheten.

30 juli overføres salgssummen 1, 7 millioner kroner til eiendomsmegleren. Kraftlagets nedtegnelser viser at Johnsen hadde strøm fra 20 juli.

Jarland gikk også gjennom forholdene rundt Johnsens lån av ferieleilighet i Tyrkia, av Karan.

Han la fram en mail fra flyselskapet Norwegians 27. juli som viser at Johnsen og teknikks sjef Bjørn Bech Hansen reise til Antalya 31. juli. Teknisk sjef med kjæreste reiste også med.

Strafferammen for grov korrupsjon er inntil ti år.

– Men jeg vil anta at begge disse tiltalene ligger i nedre del av strafferammen, sier aktor Kristian Jarland.

– Har ikke hatt fordeler

Tidligere rådmann Sigmund Johnsens forsvarer Henrik Boehlke mener hans klient ikke har hatt noen fordel da han kjøpte leiligheten 300.000 kroner under takst.

– Johnsen mener at han betalte markedspris for leiligheten, og hva skal så den uberettigede fordelen da bestå i, sier Boehlke.

Forsvaret avviser også at lånet av ferieleiligheten i Tyrkia ikke har sammenheng med Johnsens stilling som rådmann.

Cafer Carans forsvarer John Erik Nygaard synes det er merkelig at hans klient har blitt tiltalt for å ha solgt ei leilighet for billig, og for ikke å ha lagt den ut for salg via megler.

– Kravet ti bevis i denne saken er sterkere enn kontrollutvalgets kriterier,og dessuten er han ikke underlagt kommunens kontrollrutiner, sa Nygaard.

Hva var leiligheten verdt?

Verdien av leiligheten da kjøpet fant sted blir et sentralt tema i rettssaken de kommende dagene.

Karan vil hevde at leiligheten er solgt til markedspris, og at man ikke bare kan se på taksten.

Solhungrige nordlendinger

Og dersom retten finner at salget er gjort med forsett er dette da knytta opp mot Johnsens jobb som rådmann?

Når det gjelder lånet av ferieleiligheteni Tyrkia kom det fram i retten at det kan være flere som er tilbudt å låne den.

Video Permittert rådmann tilbake på jobb

Permittert rådmann tilbake på jobb