Hopp til innhold

Barnehagene i Bodø fikk eget verneombud – tredobling av bekymringsmeldinger om vold og overgrep

Etter at alle barnehagene i Bodø fikk et eget barnas verneombud for vel ett år siden har antallet meldte saker til barnevernet økt kraftig. Nå håper de som står bak at prosjektet kan utvides til alle landets barnehager.

Pedagogisk leder Øystein Gjønnes i Vågønes barnehage.

– Dette er jo et litt vanskelig tema, det kan være litt «touchy» å ta opp. Men vi har krav på oss til å gjøre det, sier Øystein Gjønnes i Vågønes barnehage i Bodø.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

I Bodø har det vært ei tredobling av meldte saker fra barnehagene til barnevernet fra 2019 til 2020.

Noe av økningen kan skyldes at koronapandemiens nedstenginger har gjort barn mer utsatt for vold og overgrep.

Men både barnevernet i kommunen og Private barnehagers landsforbund mener det har sammenheng med at alle barnehager i Bodø har fått et eget barnas verneombud, som har fulgt ekstra godt med.

Et «hysj-tema»

Pedagogisk leder Øystein Gjønnes i Vågønes barnehage er en av dem. Han har det siste året fungert som verneombud for ungene i barnehagen. I forkant fikk han et kurs som Private barnehagers landsforbund og Stine Sofie-stiftelsen står bak.

– Nå vet vi mer om hva vi skal se etter. Som for eksempel at et barn endrer adferd, plutselig, eller over tid. Det kan være barnet gråter lett, er veldig trøtt eller sulten.

Han mener det er svært viktig at overgrep og vold mot barn snakkes om.

Pedagogiske leder Øystein Gjønnes i Vågønes barnehage.

Pedagogisk leder og verneombud for barna i Vågønes barnehage, Øystein Gjønnes.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det er jo litt sånn hysj-tema, i alle fall for dem som utfører det. Det at vi tydelig snakker om det og lærer mer gjør at det blir vanskeligere å gjøre det for dem som holder på med sånt.

Som verneombud har han også en rolle der kolleger kan komme til han og få hjelp. Han sier foreldrene synes det er trygt å vite at de har fokus på dette.

Det er jo et stort ansvar dere har, hva med foreldrenes rettsvern?

– Det er ikke noe større ansvar enn det å jobbe i en barnehage til vanlig. Det er bare det at vi har spisset temaet mer, og snakker om det på en mer åpen måte. Og slik ufarliggjør vi det og får kanskje en lavere terskel for å melde det videre dersom vi skulle se noe.

Har vært for lite kunnskap

Åtte av ti barnehager har for lite kunnskap om vold og overgrep, viser en undersøkelse fra Private Barnehagers Landsforbund.

Det var bakgrunnen til at samtlige barnehager i Bodø kommune i fjor gikk sammen om et nytt prosjekt for å oppdage vold eller overgrep mot små barn.

Prosjektet er et samarbeid mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Stine Sofies Stiftelse. Undervisningopplegget er utviklet av stiftelsen, og heter Stine Sofie Barnehagepakke.

Barnevernet positiv

I Bodø er barnevernet også med på prosjektet. De får nå inn flere meldinger enn tidligere, også fra ansatte i barnehagene.

I 2019 kom det bare inn 10 meldinger fra barnehagene, Dette tallet var økt til 27 året etter, altså nesten ei tredobling etter at verneombudene kom på plass.

Og trenden fortsetter i år – så langt er det meldt inn ni saker fra barnehagene.

Barnevernsleder Arve Rolandsen tror økninga både er et resultat av korona med stengte skoler og barnehager og mer stress i familiene. Men har tror også økt fokus og kunnskap i barnehagene gjør at flere melder ifra til dem.

– Det er naturlig for oss å tenke at det har sammenheng med prosjektet. For i tillegg til antall meldinger så er det mange flere telefoner til vakta hos oss der barnehageansatte spør oss og råd og veiledning.

Barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø kommune

– Vi ser at antall meldinger fra ansatte i barnehagene øker etter at ombudene kom på plass, sier barnevernsleder Arve Rolandsen i Bodø.

Foto: Monica White Martinsen / NRK

Oppdragervold

En del av meldingene de får inn handler om det Rolandsen kaller «oppdragervold».

– Det ligger i det at man er fysisk mot sine barn, kanskje i god tro og mening. Likevel så er det ulovlig både å klipe, slå og lugge. Foreldres «oppdragerstil» kan rett og slett være ulovlig, sier Rolandsen.

Økt kunnskap ute i barnehagene gir også økt trygghet, ifølge Rolandsen.

– Og i den dialogen som har vært mellom oss og barnehagene så tror vi at vi har lyktes med å avmystifisere barnevernet. Vi er i alle fall kommet oss over i en mer trygg måte å samhandle på.

– Kjempegode resultater

I Private barnehagers landsforbund (PBL) håper de at prøveprosjektet, som har fungert i et år og har gitt resultater, kan videreføres.

De viser til erfaringene fra Bodø og ønsker nå at «barnas verneombud» skal innføres i alle barnehager.

– Resultatene så langt er kjempegode, sier direktør Anne Lindboe i PBL. Hun roser samarbeidet med Stine Sofie-stiftelsen og deres barnehageprosjekt.

Anne Lindboe

– Vi har høye ambisjoner. Men vi trenger litt hjelp fra politikerne dersom vi skal få dette ut til alle barnehager, alle kommunale og private barnehager med, sier direktør Anne Lindboe i PBL.

Foto: Per Willy Larsen

– De har gjort at ansatte i barnehagene føler seg mye tryggere i forhold til å si ifra og involvere seg i familier der det kanskje foregår vold og omsorgssvikt. Og det er så viktig, for dette er kanskje det viktigste sikkerhetsnettet vi har for å fange opp de familiene som sliter.

Hun sier at så langt er det knapt en eneste melding i Bodø som har blitt sett på som unødvendig eller feil.

– Det at det er ei tredobling i bekymringsmeldinger, det betyr kanskje at vi har redda så mange som 40–50 barn og deres familier. Jeg blir oppriktig glad når jeg hører hvor vellykket dette prosjektet er.

Hun forteller at prosjektet fikk 5 millioner kroner i støtte i revidert nasjonalbudsjett i fjor, og at de trenger samme beløp i år også.

– Vi har allerede nådd ut til 500 barnehager, nå kan vi nå ut til ytterligere 1500. Da har vi nådd halvparten av landets barnehager. Og det er mange familier vi vil redde da, sier Lindboe i PBL.