Hopp til innhold

Flere stolte på at Høyre-toppen ville skaffe 150 mill – selv mente han summen var urealistisk

På vegne av prestisjeprosjektet «The Whale» ba Høyre-topp i Nordland statsministeren om 150 millioner kroner. Vel vitende om at det var urealistisk.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

SIGNALBYGG: Andenes er et av de beste steder i verden for å oppleve hval. Det er det stedet i Europa hvor dyphavet er nærmest land. Derfor skal det bygges et opplevelsessenter for hval her.

Foto: MIR, Bergen

4. mai gikk Høyres stortingskandidat i Nordland Bård Ludvig Torheim ut på Facebook med en gladmelding.

Han lovte å jobbe for Andøya og byggingen av opplevelsessenteret The Whale. Dagen etterpå kom fylkesrådet med lovnad om 55 millioner kroner.

Styrelederen i The Whale, Benn Eidissen, var strålende fornøyd.

«Jeg håper at også den siste – og helt avgjørende brikken – de omsøkte 150 millioner fra staten over tre år kan komme på plass så raskt som mulig.»

Men realismen i å få 150 millioner kroner kan vise seg å være mindre enn først antatt.

En mailutveksling mellom Thorheim og Statsministerens kontor viser at han ikke tror det er særlig realistisk å få regjeringen med på å støtte prosjektet med så mye midler.

NRK har fått innsynn i korrespondansen mellom Thorheim og Statsministerens kontor.

Dagens Næringsliv har også omtalt saken.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

The Whale på Andenes skal bli et opplevelses- og kunnskapssenter med ambisjon om å bli en attraksjon i verdensklasse.

Foto: MIR, Bergen

Falt som en stein i forrige valg

Etter at Solberg-regjeringen i 2016 vedtok å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes, har partiet vært så godt som dødt i forsvarskommunen.

I kommunevalget for to år siden gikk partiet tilbake fra utrolige 35,6 prosentpoeng til bare 5,6 prosent av stemmene.

I ettertid har Høyre jobbet iherdig for å vinne tilbake velgernes tillit. Og skal vi tro Høyres toppkandidat i Nordland går det rett vei.

I en e-post til Statsministerens kontor som er datert 19. mars skriver Thorheim – på vegne av flere Høyre-topper i nord – at Andøya er i ferd med å gå fra en negativ til en positiv sak for Høyre i nord.

Den viktigste årsaken er ifølge Høyre-politikerne at Andenes havn kom inn i Nasjonal Transportplan.

Men andøyværingene har også merket seg at regjeringen gjennom Museumsmeldingen gjorde det klart at de vil bruke penger på det spektakulære opplevelsessenteret.

– Prosjektet skaper entusiasme i hele Nord-Norge, skriver de i mailen.

Andenes ligger i Andøy kommune i Nordland.

The Whale har en kostnadsramme på 455 millioner. Andøy kommune har bevilget 15 millioner, og eierne skal bidra med 78 millioner.

Dermed gjenstår det 362 millioner.

Derfor vil en lovnad om noe statlige prosjektmidler før valget vil være uvurderlig for Høyres valgkamp i nord, skriver Thorheim videre.

Samtidig sier han at han har forståelse for at statsbudsjettet for 2022 må bli adskillig strammere enn årets.

Så hvor stor bør det statlige tilskuddet være for at Vesterålen og Andøy skal stemme på Høyre? Samtidig som regjeringen klarer å holde utgiftene nede?

Ber om 150 millioner

Vedlagt i mailen ligger et notat skrevet av The Whalers styreleder Benn Eidissen og daglig leder Børre Berglund.

Her redegjør de for finansieringen. Nordland fylkeskommune har lovet å bevilge 55 millioner, mens Innovasjon Norge har lovet et tilskudd 30 millioner og et lån på 37,5 millioner.

– Utløsende for hele satsingen vil være et tilskudd over statsbudsjettet på 150 mill. kroner over en tre års periode, skriver de.

Samme dag som Thorheim sender mailen til Statsministerens kontor får han svar.

Det er statsministerens politisk rådgiver Hannah S. Atic som svarer.

Ordlyden kan tyde på at 150 millioner kroner over statsbudsjettet er vel optimistisk:

Registrerer at dere ber om beskjedne 150 millioner kroner.

Svaret fra Statsministerens kontor

Det har Bård Ludvig Thorheim forståelse for. Dette svarer han i en e-post til rådgiveren:

Vi ser selvsagt at 150 mill er urealistisk i statlig støtte, selv om det er over en 3-4 års periode. Det er derfor vi ber om et møte over påske om hvordan vi kan få til et mindre beløp i støtte før valget, om mulig fra eksisterende prosjektmidler i departementene.

Bård Ludvig Thorheim svarer Statsministerens kontor

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

The Whale skal bli et opplevelsessenter og et museum. Den planlagte turistmagneten har en prislapp på 455 millioner kroner.

Foto: MIR, Bergen

– Sjokkerende

Nordland fylkeskommune lovte 55 millioner kroner tidligere i mai. Leder i fylkesrådet Thomas Norvoll (Ap) var på det tidspunktet optimistisk til at regjeringen ville spytte inn penger.

– The Whale er nevnt i kulturmeldingen som ble lagt fram av regjeringen. Nå forventer vi at det ikke bare blir med fine ord, men at de faktisk legger penger inn i det spektakulære prosjekter, sa han.

Fylkesrådslederen er overrasket over at det nå kan se ut som at Høyres egen mann sier det er urealistisk at regjeringen vil spytte opp «deres andel».

Thomas Norvoll.

Fylkesrådsleder Thomas Norvoll (Ap).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Høyre har skapt et inntrykk av at de står på for å få 150 millioner kroner til å starte dette prosjektet. Hvis det stemmer at de samtidig er helt klar blant sine egne om at dette bare er oppspinn, så vil jeg si at det er sjokkerende, sier han til NRK.

– Dette er en måte å drive politikk jeg aldri har opplevd i Nordland. Aldri har jeg opplevd at noen har opptrådt slik.

Han understreker at dette er et prosjekt de politiske partiene og andre har samarbeidet om.

– Det er vanlig i slike saker at vi er på samme lag og deler informasjon med hverandre. Vi er åpne, ærlige og transparente ovenfor hverandre, sier han og legger til:

– Nå kan det se ut som en aktør har vektet det å se bra ut i en valgkamp viktigere enn å få til en god løsning.

– Kan dette true hele prosjektet?

– Det er åpenbart. Det har vært en strategi hele veien å få dette inn i revidert nasjonalbudsjett, det skjedde ikke. Hvis det viser seg at det aldri var meningen, og dette bare var et spill, så står selvfølgelig prosjektet i fare.

– Det setter også de som har jobbet med prosjektet i forlegenhet.

– Det viktigste er å komme i gang

Bård Ludvig Thorheim er ikke enig i kritikken fra Norvoll.

– Jeg klarer ikke å ta Norvolls kritikk seriøst. Han var orientert om at jeg la til rette for et møte med statsministeren. Dette har han uttrykt seg positiv til, men velger å si noe annet til media. Det har ikke blitt lovet noe beløp, men jeg har jobbet for statlig støtte, sier Thorheim til NRK.

Bård Ludvig Thorheim, kommende stortingsrepresentant for Høyre i Nordland

Bård Ludvig Thorheim (H).

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Norvoll svarer at ikke var eller er negativ til at Thorheim legger opp til dialog med statsministeren, men at kommunikasjonen rundt millionbeløpet burde vært tydeligere.

– Jeg forstår ikke hva Torheim mener er uklart. Hadde jeg som fylkesrådsleder ment at det var urealistisk at prosjektet fikk 55 millioner fra Nordland fylkeskommune hadde jeg sagt det fra dag 1. Slik jeg har oppfattet Thorheim har han kjempet for å få den støtten prosjektet trenger, altså 150 millioner kroner.

– Hadde han ment noe annet burde han sagt det mye tidligere.

Thorheim sier imidlertid det viktigste er å komme i gang med støtten.

– For alle store prosjekter er det en utfordring å få staten til å love støtte. Det viktigste er å komme i gang, selv med mindre beløp. Etter at Museumsmeldingen nylig prioriterte investeringsstøtte til nettopp til The Whale er jeg mer optimistisk for at staten kan ta sin del av finansieringen etterhvert som prosjektet utvikler seg, sier han til NRK.

– Dette er et prosjekt det er bred tverrpolitisk enighet om at vi må få til, og jeg har bidratt med å løfte dette opp til statsministeren.

Museumsmeldingen endrer alt

– Du skriver at det er urealistisk å få 150 millioner, selv over 3–4 år. Har du vært åpen om dette til andre i prosjektet?

– Ordføreren har vært informert om alt jeg har foretatt meg, og jeg har vært klar på at det viktigste er å få noe statlig støtte først. Etter at Museumsmeldingen nylig prioriterte støtte til The Whale, har jeg god tro på at staten vil ta sin del på litt sikt.

– Hvorfor ber man om 150 millioner hvis det er helt urealistisk å få innvilget?

Abid Raja

Kulturminister Abid Q. Raja la i mars frem regjeringens prioriteringer, og The Whale står på listen.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– Nå er ikke det urealistisk mener jeg, etter at regjeringen i Museumsmeldingen prioriterer støtte til The Whale. The Whale-prosjektet har selv lagt frem en finansieringsplan og kan begrunne den. Jeg skal jobbe for at dette gode prosjektet får nasjonal oppmerksomhet og prioritering, og at staten gir støtte slik at man kan komme i gang.

Thorheim understreker at kritikken fra Norvoll får stå på hans regning.

– Dette handler ikke om valget, men at jeg ønsker å bruke mitt nettverk opp mot statsministeren til det gode for Nordland, sier Thorheim og legger til:

– Det er Nordland jeg skal representere på Stortinget. Det vil jeg fortsette med, og rikspressen vil merke seg det.

Arkitekturen til The Whale, utformet av danske Dorthe Mandrup har allerede vakt oppsikt over hele verden.

The Whale skal bli 3.700 kvadratmeter stort.

Illustrasjon: MIR, Bergen

Nordnorsk reiseliv nye fyrtårn

Toppkandidaten fra Høyre fortsetter med å fortelle at alle politikere vil kjempe ekstra for deres landsdeler. Samtidig påpeker han at dette er et prosjekt han mener er viktig både for Norge som helhet, men også internasjonalt.

– Reiselivet ligger nede i hele Nordlands-regionen og landsdelen, mer enn noe annet sted i landet. Det fremstilles som et problem at jeg tar kontakt med statsministeren, men det er nettopp min jobb å løfte gode prosjekter for Nordland. Her har vi et næringsliv som ønsker å skape noe sammen med lokalbefolkningen, og staten vil tjene på å investere i dette prosjektet.

Når The Whale etter planen står ferdig i 2023 vil senteret kunne skape mellom 35–40 arbeidsplasser i Andøy og bidra til utvikling av et helårig opplevelsestilbud.

Ordføreren i Andøy kommune, Knut Andreas Nordmo, er enig med Thorheim i at prosjektet er viktig langt utenfor Andøys kommunegrenser.

Knut Andreas Nordmo

Knut Andreas Nordmo, ordfører i Andøy kommune.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– The Whale har mulighet til å bli en primærattraksjon. Da vil det være viktig for regionen, landsdelen og Norge. Derfor mener vi det er en god investering for staten å investere i 150 millioner kroner.

– Thorheim skriver til Statsministerens kontor at det er urealistisk å få 150 millioner kroner. Har han vært like åpen om dette til dere?

– Han har vært helt åpen om viktigheten av at vi må få en lovnad om støtte på plass. Vi har også diskutert realismen i å få dette i en smell, men her snakker vi over 3–4 år.

– Thorheim presiserer til Statsministerens kontor at det er urealistisk også å få dette over 3–4 år. Hva tenker du om det?

– Ok. Der er vi ikke helt enig. 150 millioner til et nasjonalt reiselivsprosjekt er ikke forferdelig mye penger.

NRK har spurt Statsministerens kontor en rekke spørsmål, men i skrivende stund har de ikke svart på henvendelsen.