Hopp til innhold

Avinor-ansatte usikre på om fjernstyrte flytårn er trygge nok

I flere tiår har Svein Ove og Steinar geleidet utallige fly ned på rullebanen utenfor Mo i Rana. De er blant flere som er usikre når fjernstyrte flytårn skal håndtere lokal kjennskap i fremtiden.

Svein Monsen

Svein Ove Monsen gjennomfører et av sine siste oppdrag som operativ leder på Røssvoll lufthavn i Mo i Rana. Etter kort tid står helikopteret trygt på bakken.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Ja, det ligger noen skyer mot den fjellsida der i nordvest, men der er et par tusen fot, så du skal bare peise på.

Svein Ove Monsen geleider en helikopterpilot gjennom lave skylag. Det er hans siste dag på jobb etter 43 år i flytårnet på Røssvoll lufthavn i Mo i Rana.

Etter så mange år sitter han på utrolig mye kunnskap. Da et delt skylag har lett for å lure laseren som skal måle og styre luftfarten, kommer Monsen sin erfaring med sin egen bakgård til nytte.

Fjernstyrt kontrolltårn.

Slik ser Avinors tårnsenter i Bodø ut.

Foto: Avinor

Da NRK besøkte tårnet, trengte vi ikke mer enn 30 minutter før vi får en opplevelse av at den innfødte operative lederen som snakker med pilotene, ofte sitter på mer informasjon enn de utallige skjermene som omgir han.

Mener lokalkunnskap berget pilots liv

Mangeårig kollega i tårnet, Steinar Røssvoll kan si seg enig, han har et lignende eksempel, hvor nettopp lokalkunnskapen var med på å berge livet til en pilot som fikk motorstopp i lufta. Etter 39 år i tårnet, takket han også av, på dagen for 50-årsjubileet til kortbanenettet.

– For 6–7 år siden hadde vi et fly som ble nødt til å nødlande i terrenget her. Han har selv sagt at veiledningen han fikk fra tårnet var avgjørende for at han er i live i dag, forteller Røssvoll.

Lokalkunnskapen gjorde at den operative lederen kunne geleide piloten mot et forlatt jorde hvor han kunne lande, om ikke lokalkunnskapen var til stede, er ikke Røssvoll sikker på hvordan det hadde gått.

– Han fikk motorstopp over Svartisen og nådde ikke inn til flyplassen. Han ble geleidet mot en jordflekk noen kilometer fra der vi er nå. Flyet fikk noen skader, men piloten var hel og fin, sier han.

De to er blant flere som er usikre på om fremtidens datastyrte tårn vil kunne ivareta lokalkunnskapen på en like god måte.

Steinar Røssvoll og Svein Monsen

Steinar Røssvoll og Svein Ove Monsen har vært kolleger i en årrekke ved flyplassen som bærer Steinars etternavn, Røssvoll.

Foto: Josef Benoni NEss Tveit / NRK

– Må opp på et like sikkert eller bedre nivå enn i dag

Jens Petter Duestad er operativ sjef ved Bodø Remote Tower Centre. Den fjernstyrte løsningen har både tatt lengre tid og kostet mer enn planlagt, noe han mener er uvesentlig sammenlignet med viktigheten av en sikker avvikling av flytrafikken.

I 2015 ble det besluttet at landets 15 første fjernstyrte flytårn skal styres fra Bodø.

– Noe av grunnen til at vi får forsinkelser er at kvalitet alltid trumfer tid. Vi vil ikke sette i gang dette med live-operasjoner før vi er tilstrekkelig sikre på at det er like sikkert eller bedre enn dagens løsning. Vi ofrer aldri kvaliteten og må opp på det nivået vi har bestemt gjennom risikoanalyser, ellers er ikke prosjektet liv laget, forteller han.

Duestad har selv bakgrunn fra tårnet i Bodø, og er enig med de avtroppende operatørene i lokalkunnskapens betydning.

– Jeg vet hvor viktig lokalkunnskap er. Én av suksesskriteriene for en vellykket overgang til en fjernstyrt løsning, er nettopp at vi greier å få med oss den lokalkunnskapen og ivareta den, sier han.

områdesjef i Avinor, Jens Petter Duestad

Operativ sjef ved Bodø Remote Tower Centre mener noe av det viktigste er å ivareta og videreføre lokalkunnskap i driften av flytårn.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Flysikkerhet i høysetet

Svein Johan Pedersen, seksjonssjef for flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet sier det er flere kriterier til grunn, men at det viktigste er at systemet skal våre minst like sikkert som dagens løsning.

– Både Avinor og Luftfartstilsynet har lang erfaring og rutiner for endringsprosesser, men flysikkerhet er det viktigste, sier han.

Pedersen forstår uroen for sikkerheten, men beroliger med å si at det i første omgang er snakk om å betjene en lufthavn om gangen.

– Vi har selvfølgelig forståelse for bekymringen personalet i Avinor har, men flysikkerhet er i høysetet sammen med lokalkunnskap.

Svein Johan Pedersen
Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK