Anbefaler oppgradering som kan gjøre tunnelene enda trangere

Det Norske Veritas anbefaler å bruke en milliard kroner på tiltak som kan gjøre tunnelene på E6 gjennom Sørfold i Nordland enda trangere – for å tilfredsstille EU-kravene.

Created by InfoDispatcher

Yrkessjåfør Runar Horn er ikke begeistret over standarden på E6. Spesielt ille er det i tunnelene gjennom Sørfold.

Vogntogsjåfør Runar Horn kjører mellom Narvik og Bodø

Runar Horn kjører strekningen Narvik–Bodø tre ganger i uka.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Ofte må vi stoppe nesten helt opp for å la hverandre passere, sier vogntogsjåfør Runar Horn, som hver uke kjører gjennom 130 tunneler mellom Narvik og Bodø.

Det er så vidt det går når to vogntog møtes i en av tunnelene på E6 i Sørfold. Og trangere kan det bli, hvis anbefalingen fra Det Norske Veritas blir en realitet.

Fraråder Statens vegvesens råd

Statens vegvesen anbefalte i februar at det bygges helt ny E6 gjennom Sørfold i Nordland til en prislapp på mellom 7–9 milliarder kroner.

Det Norske Veritas fraråder derimot dette, og mener det er mer samfunnsøkonomisk å bruke en milliard kroner på å oppgradere de 16 tunnelene som i dag ikke tilfredsstiller EU-kravene.

– En katastrofe for Nord-Norge

Sørfold-ordføreren mener det vil være en katastrofe for Nord-Norge.

Ordfører Lars Evjenth i Sørfold på kontoret med bordvimpelen som viser Sørfold sitt kommunevåpen

Ordfører Lars Evjenth (Ap) i Sørfold

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

– Det betyr at man beholder dagens tunneler og sprøyter på betong. Da vil tunnelene som er dårlige, bli enda smalere. Det blir en uholdbar situasjon for E6 gjennom Nord-Norge, sier ordfører Lars Evjenth (Ap) i Sørfold.

Statens vegvesen anbefalte en trase med bru over Leirfjorden og nye tunneler som ligger parallelt med dagens. Dermed oppfylles kravene til tunnelsikring, samtidig som veien får moderne standard og E6 mellom Fauske og Narvik blir 25 minutter kortere.

– Det er bra at man kvalitetssikrer det faglige arbeidet vi har gjort. Men det er svært få store veiprosjekter som er direkte samfunnsøkonomisk lønnsomme i Norge hvis man bare baserer det på trafikantnytte, sier Unni Gifstad, som er strategisjef i Statens vegvesen region nord.

– Ikke nok å oppgradere de gamle

Gifstad mener at en oppgradering av dagens tunnelen ikke vil holde.

– Det vil innebære å bare installere sikkerhetsutstyr og tunnelene vil kunne bli smalere enn i dag. I tillegg vil arbeidet bety flere år med kolonnekjøring og nattestenging. Derfor foreslår vi ny trase.

Det Norske Veritas ønsker ikke kommentere saken, og henviser til Samferdselsdepartementet, som har bestilt kvalitetssikringsrapporten.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Men statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) går langt i å si at Veritas sin rapport vil bli lagt til side når regjeringen tar en avgjørelse om ny E6 innen kort tid.

– Vi har ikke noen sterke synspunkter på denne rapporten. Vi har bestilt en ekstern rapport med utredning av samfunnsøkonomien.

– Er det god Frp-politikk å bruke penger på rapporter som anbefaler å gjøre smale tunneler enda smalere?

– Vi har ikke kontroll over hva rapportene konkluderer med, men det som er viktig er at vi kan så mye som mulig om konsekvensene når vi bruker av skattebetalernes penger, sier Karlsen.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

Sjåfør Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6