– For en gangs skyld er jeg enig med Statens vegvesen

Veien mellom Narvik og Bodø er arbeidsplassen til vogntogsjåfør Runar Horn, som hver uke kjører gjennom 130 tunneler. Nå jubler han for Vegvesenets planer om ny E6 gjennom Sørfold.

Created by InfoDispatcher

Yrkessjåfør Runar Horn er ikke begeistret over standarden på E6. Spesielt ille er det i tunnelen gjennom Sørfold.

Megården Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en

Den nye vegen blir kortere enn dagens E6. Blant annet kuttes flere kilometer ved å legge en bru fra Megården over Tørfjorden.

Foto: Statens vegvesen

Som NRK fortalte tidligere i dag, anbefaler Statens vegvesen at det bygges helt ny E6 gjennom Sørfold i Nordland til en prislapp på mellom 7–9 milliarder kroner.

Vogntogsjåfører har tidligere slaktet kvaliteten på E6 i Nordland etter at vogntog har sperret veien helt eller delvis 144 ganger i vinter. En av dem er yrkessjåfør Runar Horn, som har hele 15 år bak rattet.

– Jeg er gjennom cirka 130 tunneler i løpet av en uke. I mange av tunnelene er det snakk om centimeter klaring når man møter motgående trafikk, sier han.

Horn kjører tre turer tur-retur Bodø-Narvik i uka, og tror Vegvesenets planer gjennom Sørfold er en smart løsning.

For en gangs skyld er jeg enig med Statens vegvesen. En ny E6 gjennom Sørfold er kjempebra og dypt ønsket, sier yrkessjåfør Runar Horn.

Vogntogsjåfører slakter kvaliteten av E6 gjennom Nordland etter at vogntog har sperret veien helt eller delvis 144 ganger i vinter.

Vogntogsjåfører har tidligere slaktet kvaliteten på E6 gjennom Nordland. Runar Horn kjører strekningen Narvik – Bodø tre ganger i uka. Det er 130 tunneler i uka.

– Kjempebra og dypt ønsket

Vegvesenets planer betyr blant annet at veien mellom Fauske og Narvik blir 25 minutter kortere. Planene involverer helt nye tunneler og bedre veistandard.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Jeg tror det er veldig smart å gjøre det på den måten. Hvis de hadde fikset på den gamle veien, ville det blitt dyrere og vanskelig å komme seg frem under arbeidet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) tror en opprusting vil gi yrkessjåførene en bedre hverdag.

– I tillegg vil trafikksikkerheten øke og reisetiden reduseres. Alt dette vil på sikt gi økt vekst i regionen, tror Solvik-Olsen.

Ny trasé

Statens vegvesen har vurdert tre alternative traseer. Det ene alternativet innebærer utbygging av nye tunneler nokså parallelt med dagens veg.

Alternativet som Statens vegvesen anbefaler, følger dagens trasé på den første delen av strekningen. Deretter krysses Leirfjorden med en 860 meter lang bru før vegen fortsetter langs den gamle E6-traseen gjennom Bonådalen.

Et tredje alternativ med en 17 kilometer lang tunnel fra Nordfjorden til Sørfjordmo er også vurdert, men den faglige vurderingen er at en slik lang tunnel er mer sårbar for stengninger og vil gi en dårligere reiseopplevelse.

Samtlige tre alternativer er beregnet å koste mellom 7 og 9 milliarder kroner. Byggestart kan tidligst skje i 2018.

Statens vegvesen har vedtatt å gå videre med tre hovedalternativer for framtidig E6 gjennom Sørfold.