Anbefaler å beholde fødeavdelingen i Narvik

UNN-direktøren ønsker å videreføre fødeavdelinga i Narvik og også opprettholde akuttberedskapen ved sykehuset.

Tor Ingebrigtsen, adm dir UNN

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, her fra folkemøte på Høgskolen i Narvik.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det har lenge vært store rekrutteringsproblemer til fødeavdelinga i Narvik. Både fødeavdeling og akuttkirurgi kan forsvinne fra sykehuset her, selv om brukerne vil ha tilbudet.

Et flertall i et ekspertutvalg vil beholde både akuttkirurgien og fødetilbudet, men sist uke ble det kjent at klinikksjefen ved UNN går inn for at begge tilbudene legges ned (les mer i faktaboks).

I dag ble det kjent av direktøren ved Universitetssykehuset, Tor Ingebrigtsen, ønsker å videreføre fødeavdelinga ved sykehuset i Narvik. Også akuttberedskapen ønskes opprettholdt, men ikke med gastrokirurger på vakt døgnet rundt.

Det kommer fram av styringsdokumenter som nylig er gjort offentliggjort.

Forutsetter rekruttering av tre gynekologer

Innstillingen, som du kan lese i sin helhet her, skal behandles i UNN-styret 28. og 29. mars før det sendes videre til styret i Helse Nord.

I innstilling til vedtak kan man blant annet lese at det anbefales at fødeavdelingen videreføres, under forutsetning av at det rekrutteres tre nye gynekologer.

«Gynekologi anbefales videreført som hovedsakelig dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet uavhengig av fremtidig status for fødeavdelingen», står det å lese.

Det legges opp til at fagområdet ortopedi styrkes og utvikles som hovedaktivitet innen kirurgisk døgnbehandling og som dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.

– Det anbefales at tilgjengelighet til ortopedisk spesialistkompetanse utenom ordinær arbeidstid økes slik at vanlige ortopediske skader som hovedregel kan opereres lokalt innen 48 timer. Etablering av spesialisert døgnkontinuerlig vaktordning i ortopedi vurderes ikke å være nødvendig, fremgår det.

– Haster med å få beskrevet tydelig profil

Videre anbefaler direktøren at UNN Narvik skal være akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse samt traumefunksjon.

– Anbefalingen medfører at døgnvirksomheten i magetarmkirurgi (gastrokirurgi) opphører og at traumefunksjonen ivaretas slik denne er definert i nasjonal og regional traumeplan.

Det understrekes også at det haster med å få beskrevet en tydelig profil på den dagkirurgiske virksomheten ved sykehuset fordi dette er nødvendig i forprosjektplanleggingen av nytt sykehus.

Irmelin Storjord Fagerjord

For mange i Narvik og omegn er nærhet til fødetilbudet viktig. På bildet: Nybakt mor Irmelin Storjord Fagerjord (t.h.).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK