Advarer mot Senterpartiets EØS-planer

Senterpartiet vil reforhandle handelsavtalen med EU. – En ny avtale kan like gjerne bli en verre avtale, advarer Sjømat Norge.

Kristin Alnes, Sjømat Norge

Kristin Alnes fra Sjømat Norge mener partier som vil reforhandle EØS-avtalen setter arbeidsplasser og næringen i fare.

Foto: Are Kvistad / Sjømat Norge

I fjor eksporterte Norge sjømat til en verdi av 91,6 milliarder kroner. Over 67 prosent av dette gikk til det europeiske markedet.

Sjømat Norge mener EØS-avtalen er helt nødvendig for denne handelen, og frykter usikkerhet for fiskeeksport og arbeidsplasser om Senterpartiet får viljen sin med å trekke Norge ut av avtalen.

– Vi er bekymret for at politiske partier stiller så alvorlige spørsmål til EØS-avtalen, for det er en avtale som sikrer oss helt nødvendig tilgang til EU-markedet. Det å skape usikkerhet til avtalen skaper også usikkerhet i arbeidslivet og på arbeidsplasser, sier Kristin Alnes, fagsjef samfunnskontakt og industri i Sjømat Norge.

Hun ytret først sin bekymring i fagbladet IntraFish og er klar og tydelig på et punkt:

– Det finnes ikke et alternativ til EU-markedet for norsk sjømat.

– Store svakheter

Senterpartiet er blant stortingspartiene som har tatt tydeligst til orde for et alternativ til EØS-avtalen, og mener Sjømat Norge med sine holdninger lukker øynene for bedre alternativer.

Geir Pollestad

Geir Pollestad, stortingspolitiker for Senterpartiet og leder for næringskomiteen på Stortinget.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Problemet til Sjømat Norge er at de mener EØS-avtalen er det eneste rette, og at den er perfekt. Jeg mener den har store svakheter og ønsker å få et alternativ til den, sier stortingspolitiker Geir Pollestad fra Senterpartiet.

– Er det mulig å få en ny handelsavtale med like gode vilkår for sjømatnæringen utenfor EØS-avtalen?

– Det vil vi ikke få vite om vi gjør som Sjømat Norge foreslår – å trekke nisselua godt nedover ørene og si at det ikke finnes noe alternativ. Vårt mål er at det skal bli lettere å selge norsk fisk, ikke vanskeligere.

Senterpartiet er heller ikke det eneste som er misfornøyd med EØS-avtalen. Også Fremskrittspartiet vedtok på sitt landsmøte i vår at de ønsker å reforhandle deler av avtalen.

– Uansvarlig

Sjømat Norge frykter derimot at en reforhandling av avtalen vil gjøre at sjømatnæringen kommer dårligere ut.

– Om det vil bli en bedre avtale er høyst usikkert, og vi kan også risikere at det blir en verre avtale.

Også EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H) har tidligere advart mot å reforhandle avtalen.

– Det er rett og slett uansvarlig å hevde at man skal si opp EØS-avtalen og reforhandle den. Det er også etter min mening uansvarlig å si at man skal si opp deler av den for å kunne reforhandle den, mener Bakke-Jensen.