– Jeg oppfatter Høie som en god gutt, men jeg er likevel bekymret

I dag legger regjeringen fram nasjonal plan for helse og sykehusene. Den inneholder trolig dårlig nytt for flere lokalsykehus i landsdelen.

Sverre Håkon Evju

– Jo lenger tid det går fra ulykken skjer til du kommer til behandling, dess større er faren for at liv går tapt, sier overlege Sverre Håkon Evju.

Foto: Fritz Hansen / Fremover

Målet må være å gi et bedre helsetilbud for alle, og ikke et dårligere tilbud for mange. Det er det minste vi kan forvente med denne planen. Det handler om hvor folk vil bo i framtiden, sier en spent sykehusforkjemper og overlege i Narvik, Sverre Håkon Evju.

For første gang siden staten overtok sykehusene i 2002 får Stortinget i dag presentert en samlet, nasjonal plan for utviklingen av sykehusene.

Narvik sykehus

Narvik sykehus kan miste akuttkirurgien. Det er cirka 30.000 pasienter som sokner til sykehuset.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Etter det NRK har grunn til å tro viI forslaget legge opp til at bare de største sykehusene i fremtiden skal ha døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap. Og sykehus som Narvik vil dermed på sikt kunne miste akuttkirurgien.

Vi mener det må være akuttkirurgi for å ha et fullverdig sykehustilbud. Det handler om å kunne gi et helhetlig faglig tilbud, forklarer Evju.

Men er det forsvarlig å opprettholde denne kompetansen når pasientgrunnlaget er lite?

– Jeg oppfatter Høie som en god gutt, men jeg blir bekymret når han generaliserer dette. De kirurgene som jobber på små sykehus har ofte mer tid med operasjonskniven enn andre.

Som en reaksjon på kuttplanene, gikk Evju i sommer i bresjen for å danne en stor sykehusallianse i Narvik, og i sosiale medier og på t-skjorter brukes en bloddråpe som blikkfang.

På t-skjorten står det også: «Blør vi saktere?».

Evju håper helseminister Bent Høie tar til fornuft.

Det som skiller de kloke fra de mindre kloke er de som evner å se når de trør feil. Det pleier min 87 år gamle mor å si.

Jon Sverre Arnestad og Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) på omvising ved sykehuset i Førde han mener er forbildet på hvordan lokalsykehus bør organisere seg i framtida.

Foto: Silje Kristin Guddal / NRK

Den nye planen presenteres blant annet i Oslo, Stokmarknes og Harstad. Innholdet i sykehusplanen har helseministeren tidligere kommentert på denne måten.

– Jeg ser at noen påstår at jeg skal legge ned halvparten av akuttsykehusene i Norge. Det er feil. Jeg vil utvikle en modell for nasjonal helse- og sykehusplan som legger til rette for å beholde gode sykehus over hele landet, forklarte Høie.