– Temperaturen på jorda vil øke raskere enn forventet

Skal vi klare klimamålsettingene har vi det travlere enn hittil antatt, ifølge forskere.

Atlanterhavsveien

Mer uvær kan være én konsekvens av klimaendringer.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

I en ny studie som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Geoscience i dag, konkluderer forskere med at klimaet er mer sensitivt for klimagasser enn man hittil har trodd, og at temperaturen vil kunne komme til å stige raskere i tiden fremover enn man så langt har tatt høyde for.

Trude Storelvmo og Thomas Leirvik

Trude Storelvmo og Thomas Leirvik er to av forskerne bak studien.

Foto: Svein-Arnt Eriksen / Nord universitet

Førsteamanuensis Trude Storelvmo ved Yale University har vært gjesteforsker ved Nord universitet, og har gjennomført studien i samarbeid med sin mann, førsteamanuensis Thomas Leirvik, i tillegg til tre andre forskere fra henholdsvis Sveits og USA.

– Klimaendringene siden den industrielle revolusjon har hovedsakelig vært drevet av to faktorer: Utslippene av drivhusgasser samt effekten av aerosoler, som i praksis vil si små partikler i atmosfæren. Mens drivhusgasser har en oppvarmende effekt, har aerosoler en avkjølende effekt, sier hun.

Ved hjelp av statistiske metoder har forskerne studert hvordan effekten av aerosoler har vært i forhold til effekten fra drivhusgasser. De fant at den avkjølende effekten har maskert en del av oppvarminga som vi ellers ville fått som følge av den økte mengden drivhusgasser i atmosfæren.

– Det betyr at klimaet faktisk er mer følsomt for økning i drivhusgasser, som for eksempel co₂, enn vi tidligere har trodd, sier Storelvmo.

Venter raskere oppvarming

Ifølge forskeren er forventningen nå at temperaturen vil øke raskere, fordi det har blitt færre partikler i atmosfæren.

– Det henger sammen med det økte fokuset på at partiklene ikke er bra for lungene våre. For å bedre luftkvaliteten, har man jobbet med å redusere partikkelutslippene.

Dermed minsker den avkjølende effekten som tidligere har motvirket oppvarmingen forårsaket av drivhusgasser.

– Samtidig fortsetter økninga av særlig co₂. Oppvarminga fortsetter altså å øke, mens den avkjølende effekten fra partikler i alle fall er i ferd med å stabilisere seg.

– Haster

​En konsekvens av disse funnene vil være at temperaturen på jorda vil øke raskere enn det FNs klimapanel har lagt til grunn.

Hun mener studien er viktig med tanke på de klimamålene som FN har satt, og viser til de nylige forhandlingene i Paris, hvor man ble enige om at man burde jobbe for å begrense oppvarminga til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

– At klimasystemet er mer følsomt for økning av drivhusgasser betyr at det haster tilsvarende mer med å redusere utslippene. Vi håper nå at funnene får konsekvenser for klimapolitikken. Og at folk tar inn over seg at det virkelig haster med å få redusert utslippene, sier Storelvmo.