– Dårlig luft koster 5,5 millioner livet årlig

Forskere har gjort nye kalkulasjoner på hvor mange dødsfall i verden som kan relateres til luftforurensing.

Forurensing i rush-trafikken

I 2012 var svevestøv og nitrogendioksid årsak til nærmere 2000 tilfeller av for tidlig død i Norge, ifølge beregninger fra norske forskere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Professor Michael Brauer

Professor Michael Brauer ved School of Population and Public Health, The University of British Columbia.

Foto: Photographer: Stefan Mladenovic

Konklusjonen fra professor Michael Brauer ved universitetet i British Columbia i Vancouver, Canada er at 5,5 millioner dødsfall i 2013 kan relateres til luftforurensning. Resultatene ble nylig presentert på årsmøtet til American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Han tror antallet dødsfall på global basis vil fortsette å klatre de neste to tiårene, med mindre man blir enige om ambisiøse mål for å begrense utslippene.

– Trenden er at tallet dødsfall globalt er økende, med unntak av områder som har iverksatt tiltak for å forbedre luftkvaliteten. I USA, EU og generelt i hele OECD har regler tvunget fram renere teknologi og mer effektiv drift i mange næringer, skriver Brauer i en e-post til NRK.

Utfordringer i Rana

I 2012 var svevestøv og nitrogendioksid årsak til nærmere 2000 tilfeller av for tidlig død i Norge, ifølge beregninger fra norske forskere.

Mo i Rana i Nordland er en av byene i Norge som har hatt til dels store utfordringer med luftforurensning tidligere. Miljøvernsjef i Rana, Hilde Sofie Hansen, forteller at de i 2013 hadde 17 døgn der konsentrasjonene av svevestøv i lufta gikk over grensene som myndighetene har satt.

I 2014 hadde tallet økt til 34, og i fjor hadde de 19 døgnoverskridelser. Hittil i år har det vært tre dager med for høye konsentrasjoner av svevestøv i lufta.

– Vi har iverksatt flere tiltak. Det er spesielt på kalde, klare dager at støvet blir liggende som et lokk over byen. Også når støen smelter på våren virvles mye sand og dritt opp i lufta. Så det handler om å få feid dette tidlig nok, og det har vi fokus på, sier Hansen.

Andre tiltak som kommunen ser på involverer andre alternativer til strøing av vei (som økt bruk av salt, for eksempel), miljøfartsgrenser og piggdekkavgift.

Mo i Rana

Her i Mo i Rana har svevestøv lenge vært et velkjent problem. Miljøvernsjefen i Rana forteller at de informerer befolkningen i dager med mye svevestøv i lufta.

Foto: Lars Petter Kalkenberg / NRK

Strengere krav

En EU-rapport har tidligere slått fast at luftforurensning har skyld i 450.000 dødsfall i Europa. Seniorforsker Marit Låg ved Folkehelseinstituttet forteller at lutforurensning i Norge først og fremst utgjør en fare for dem som har en sykdom i luftveiene og for de med hjerte- karsykdommer.

– Svevestøv deles inn i størrelser. PM2,5 er mest forbrenningsartikler, fra for eksempel vedfyring, mens PM10 gjerne kommer fra veitrafikk og – sånn som i Rana – forurensning fra industri.

Hun forteller at det iverksettes ulike tiltak avhengig av de lokale utfordringene i de enkelte byene.

– Fra 2016 stilles det strengere krav, og tillatte nivåer ligger nå litt under kravet til EU. Hvis det ikke innføres tiltak, er det klart at man vil kunne se flere overskridelser i år, påpeker Låg.