Flyplass vil fjerne svaner

Ville svaner har lagt sin elsk på flyplassen på Evenes. Nå ber flyplassledelsen om eksperthjelp for å bli kvitt fuglene.

Svane på flyplass

SVANETRØBBEL: Midt i et svanetrekk ligger Evenes lufthavn. Nå ber flyplassen om profesjonell hjelp for å bli kvitt sangsvanene. OBS: Svanen på bildet er en knoppsvane.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Det er fortvilende og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Det er ikke bare å skyte ned fugler som står på rødlista over truede arter, sier driftssjef Reidar Johansen ved Harstad/Narvik Lufthavn på Evenes.

Aldri har så mange svaner krysset rullebanen på Evenes som i fjor. Hele 272 svaner ble registrert i nærheten av rullebanen og 96 ganger krysset en eller flere svaner flystripa - ofte i forbindelse med take-off eller landing på den travle flyplassen.

– Tidligere var dette et problem kun om våren og sommeren. Men de siste årene har svanene overvintret på Evenes. Mørketida skaper nye utfordringer for oss. I den lyse årstida kan vi i det minste se svanene, sier Johansen.

Frykter svanekollisjon

Flyplassledelsen ber nå om profesjonell hjelp for å bli kvitt svanene. I et brev til Fugl/fly-kontoret ved Zoologisk museum på Blindern i Oslo skriver flyplassjefen at utviklingen nå er så bekymringsfull at hjelp er nødvendig.

– Intens overvåking fra flytårnet har gjort at vi så langt har unngått kollisjoner mellom svaner og fly, sier driftssjefen.

En kollisjon mellom fly og svane kan få store konsekvenser.

– Kommer fuglen inn i turbinen, kan skadene på maskinen bli så store at flyet kan bli satt på bakken, sier Johansen, som understreker at flyet ikke vil ha problemer med å lette eller lande med en svane i turbinen.

Trekkrute

Svaner på flyplass

STORT PROBLEM: Fugl på flyplass er et stort probelm på verdensbasis. I England har flere flyplasser egne ansatte som skyter og jager fugl.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Flyplassen på Evenes ligger midt mellom to vann – og det er årsaken til den store pågangen av svaner. Vannene er populære hekkeplasser om våren og oppholdssted for fuglene resten av året.

– Svanene holder seg utenfor flyplassgjerdet, problemet oppstår når de skal krysse rullebanen. De har tydeligvis et trekk mellom de to vannene, sier Johansen.

Det stunder mot vår og Johansen håper å ha noen effektive tiltak på plass før storinnrykket av våryre svaner kommer.

Fylle igjen vann?

På Fly/Fugl-kontoret på Blindern sitter Bjørn Aksel Bjerke. Han kan bekrefte at problemet med fugl på flyplassen er stort både i Norge og internasjonalt.

– Det er derfor vi har egen avdeling her, som er finansiert av Forsvaret og universitetet. De fleste F-16-flyene som har gått i bakken skyldes kollisjon med fugl, sier Bjerke.

Han tror ikke det finnes noen enkle og snarlige løsninger for flyplassen på Evenes.

– Jeg kjenner ikke saken, men dersom det er slik at flyplassen ligger mellom to vann hvor svanene har trekk, må det nok større fysiske inngrep til. Det nytter neppe å skremme svanene vekk. Og dersom det settes opp nett, vil svanene fly inn i nettet og sette seg fast. Da blir det ramaskrik, sier Bjerke.

Vanlig praksis er å reise på befaring til flyplassene før man foreslår tiltak.

– Dersom vannene ikke er så store kan det bli aktuelt å fylle igjen det ene vannet. Men dette er jo også et kostnadsspørsmål, legger Bjerke til.

Harens år

Det er ikke bare svaner som skal trøbbel på flyplassen på Evenes. Flere harer, måser, viper og spover er med i statistikken over kollisjoner med fly.

Hva mener du Evenes flyplass bør gjøre for å bli kvitt svaneproblemet?