NRK Meny
Normal

– Norske kommuner bør ta imot så mange flyktninger de bare kan

Norske kommuner vil i framtida trenge flyktningene som arbeidskraft og derfor må Norge gjøre som Tyskland og nærmest åpne grensene, mener seniorrådgiver i Kommunenes Sentralforbund (KS).

Flyktninger Rødby

En stor gruppe flyktninger og migranter går langs veiene i Danmark på vei til Sverige. Ifølge Tom Pettersen i KS bør Norge håpe at flest mulig av dem ender opp hos oss.

Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

Valglogo

– Såfremt de ser at de har de midlene som skal til for å integrere flyktningene, gi dem norsk opplæring og en god bolig, bør norske kommuner ta imot så mange flyktninger de bare kan, sier seniorrådgiver Tom Pettersen i KS.

Han har arbeidsinnvandring som spesialfelt og ser store muligheter i flyktningstrømmen.

– Man trenger ingen glasskule for å se at vi trenger alle hender vi har i landet i løpet av ganske få år.

– Se til Tyskland

En rapport fra NORUT fra 2014 viser at det blir stadig flere eldre og færre yngre i Nord-Norge. I 2030 vil nærmere 40 prosent av dagens arbeidsstokk i nord være pensjonert. For få står klar til å overta de ledige jobbene.

– Med dette bakteppet representerer flyktningstrømmen en enorm ressurs, sier Pettersen og ber norske kommuner se til Tyskland.

– Det er ikke tilfeldig at Tyskland velger å ta imot et så høyt antall flyktninger. Det er fordi man vet at Tyskland, i likhet med resten av Europa, vil trenge mange hender og hoder i de kommende tiårene.

2000 ledige jobber i Nordland

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen

Regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Regiondirektør Ivar Kristiansen i NHO Nordland synes tankene er gode, men påpeker at Norge per i dag ikke har gode systemer for å utnytte den arbeidsressursen flyktningene representerer.

– I dag er under halvparten av flyktninger i arbeidsfør alder i jobb etter fem år i landet. Det betyr at vi i dag ikke har noe fungerende system som håndterer dette på en god nok måte, sier Kristiansen.

I Nordland er det for eksempel 2000 ledige jobber, men en utfordring er at mange av stillingene krever en fagutdanning.

– Noen næringer klarer det. Den maritime næringen, bygg og anlegg, helsesektoren er eksempler. I Tyskland går bilprodusenten Daimler inn i flyktningeleirene og finner arbeidskraft. Der får de det tydeligvis til.

– Har fylt opp ledige stillinger i Hadsel

Kjell Børge Freiberg

Ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) i Hadsel.

Foto: Liv Randi Lind

Ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) i Hadsel forteller at de tar imot 15 flyktninger i året. I hans kommune har flyktningene bidratt til å fylle opp ledige stillinger.

– Det lokale næringslivet har gode erfaringer med flyktninger. Det er fordi vi har tatt imot et antall som vi har lyktes å integrere, sier Freiberg til NRK.

Han er ikke fremmed for å ta imot flere flyktninger i fremtiden, gitt den nåværende situasjonen i Europa.

– Men de flyktningene vi inviterer til å bosette seg her, må kunne tas hånd om på en skikkelig måte. Det er et viktig utgangspunkt for at de skal være i stand til å leve sine liv her.

  • Les også: